Aktuální právněhistorické publikace
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-671-2


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 813 stran

Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-657-6


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 929 stran

Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-656-9


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 877 stran

Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra–Prob

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-648-4


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 829 stran

Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – právo po.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-641-5


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 883 stran

Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-638-5


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 934 stran

Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-624-8


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 840 stran

Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-602-6


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 878 stran

Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-587-6


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 916 stran

Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-7380-562-3


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2015, 972 stran

Právněhistorické studie 47/2

Ladislav Soukup (ed.)ISSN 0079-4929 


 

Karolinum, Praha, 2018

V elektronické podobě dostupné zde:Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950

Ivana Bláhová

 


ISBN 978-80-87284-59-9  

Auditorium, Praha, 2017, 253 stran


 Paměti. Díl I. Do roku 1918

Jan Krčmář

 


ISBN 978-80-7415-146-0  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv AV, Praha, 2017, 580 stran


 Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript

Róbert Jáger

 


ISBN 978-80-557-1289-5  

Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017, 214 stran


 Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989)

Jaroslav Pažout

 


ISBN 978-80-7285-205-5  

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2017, 603 stran


 Biografický slovník náčelníků operativních správ státní bezpečnosti v letech 1953-1989

Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček

 


ISBN 978-80-200-2690-3  

Academia, Praha, 2017, 584 stran


 Karlštejnská manská soustava v raném novověku. Dějiny a tradice

Markéta Novotná

 


ISBN 978-80-7469-055-6  

Národní archiv, Praha, 2017, 335 stran


 Právo v hebrejské bibli

Jiří Kašný

 


ISBN 978-80-7429-910-0  

Vyšehrad, Praha, 2017, 224 stran

 Svetové dejiny štátu a práva

Peter Vyšný

 


ISBN 978-80-568-0023-2  

Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 224 stran

 Praktikum zo svetových dejín štátu a práva

Peter Vyšný

 


ISBN 978-80-568-0033-1  

Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 144 stran

 Praktikum z rímskeho práva

Kleňová Veronika

 


ISBN 978-80-8168-546-0  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2017, 192 stran

 Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb římské právo napříč staletími

Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)

 


ISBN 978-80-87284-64-3  

Auditorium, Praha, 2017, 576 stran

 Římské právo v občanském zákoníku: Komentář a prameny

Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada

 


ISBN 978-80-87284-65-0  

Auditorium, Praha, 2017, 304 stranNotárstvo a iné právnické profesie v historickom Vývoji

Róbert Brtko, Tomáš Gábriš, Martin Gregor, Jana Kováčiková, Marián Mikl, Matej Mlkvý, Roman Nemec, Ondrej Podolec, Ján Šurkala

 


ISBN 978-80-7502-204-2  

Leges, Praha, 2017, 224 stran


 Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu

Ján Štefanica

 


ISBN 978-80-87475-52-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-273-0 (KEY Publishing)  

The European Society for History of Law, Brno, 2017, Hardcover, B5

252 stran


 Vojna a vojenstvo v prave

Alexandra Letková, Miroslav Lysý, Michal Považan

 ISBN 978-80-7160-418-1  

Universita Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016

250 stran

Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám

Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen (eds.)

 ISBN 978-80-87475-51-5  

The European Society for History of Law, Brno,  2017, Hardcover, B5

610 stran
Obsah dostupný zde:Pramene k právnym dejinám Slovenska II

Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš

 ISBN 978-80-8173-037-5  

Heuréka, Bratislava, 2017

224 stran

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zväzok (1848 - 1948)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 ISBN 978-80-5680-008-9   

Veda, Trnava, 2017

349 stran


Právněhistorické studie 46/2

Ladislav Soukup (ed.)ISSN 0079-4929 


 

Karolinum, Praha, 2017
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová

 ISBN 978-80-246-3360-2   

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2017

351 stran

Dějiny soukromého práva v střední Evropě / Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě

Miloslav Stieber, Rudolf Rauscher (Ondřej Horák Ed.)

 ISBN 978-80-7552-492-8  

Wolters Kluwer, Praha, 2017

400 stran

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky

Ondřej Horák a kol.

 ISBN 978-80-7502-189-2  

Leges, Praha, 2017

160 stran

Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Petr Bělovský, Michal Skřejpek, Kamila Stloukalová (eds.)

 ISBN 978-80-87284-62-9  

Auditorium, Praha, 2016

256 stran

Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

Katarína Zavacká

 ISBN 978-80-224-1555-2  

VEDA, Bratislava, 2016

190 stran

Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949

Ivana Šošková

 ISBN 978-80-557-1151-5  

Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Právnická fakulta, 2016

197 stran

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí

Peter Sokolovič

 ISBN 978-80-8105-792-2  

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2016

355 stran

Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922: právní a politicko-společenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu

Robert Pejša

 ISBN 978-80-246-3205-6   

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2016

203 stran

České a československé právní dějiny (pracovní sešit)

Adéla Pejskarová

 ISBN 978-80-85305-50-0 Všehrd, Praha, 2016

137 stran

Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích

Kamila Stroukalová (ed.)

 ISBN 978-80-87975-29-9   

Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, Praha, 2016

310 stran

Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou.

K vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička

 ISBN 978-80-7422-288-7   

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016

197 stran

Najstaršie právo na Slovensku?

Tomáš Gábriš - Robert Jáger

 ISBN 978-80-8168-507-1   

Wolters Kluwer, Bratislava, 2016

312 stran

Státní zastupitelství ve světě proměn

Jan Lata

 ISBN 978-80-87284-58-2   

Auditorium, Praha, 2016

320 stran

Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo

Dominik Budský

 ISBN 978-80-246-3179-0   

Karolinum, Praha, 2016

208 stran

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert

 ISBN 978-80-7502-163-2   

Leges, Praha, 2016

216 stran
Dějiny veřejné správy

Karel Schelle

 ISBN 978-80-7552-374-7  

Wolters Kluwer, Praha, 2016

520 stran
Moravští zemští prezidenti

Jiří Pernes

 ISBN 978-80-7028-471-1  

Moravské zemské muzeum, Brno, 2016

90 stran
Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva

Pavel Salák

 ISBN 978-80-210-8381-3  

Masarykova univerzita, Brno, 2016

356 stran
Spory o Baťův odkaz

David Kolumber

 ISBN 978-80-7418-252-5 (KEY Publishing)  

The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

183 stran
Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část III.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 


ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-253-2 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

617 stran


 

Součástí publikace je CD, které obsahuje elektronické verze všech tří dílů ve formátu PDF.Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Jaromír Tauchen

 


ISBN 978-80-7552-304-4Wolters Kluwer, Praha, 2016

480 stran


 

 Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)

 


ISBN 978-80-210-8332-5Masarykova univerzita, Brno, 2016

457 stran


Plný text publikace dostupný zde:


 

 České státní právo církevní. 1, Dějiny

Václav Valeš - Alexandra Bejvančická

 


ISBN 978-80-263-1014-3Tribun EU, Brno, 2016

215 stran
 

 Súdnictvo a súdna prax v mestách pentapolitany v 16. storočí

Blanka Szeghyová

 


ISBN 978-80-224-1499-9Veda, Bratislava, 2016

188 stran
 

 
Právněhistorické studie 45/2

Ladislav Soukup (ed.)ISSN 0079-4929 


 

Karolinum, Praha, 2016

Der Friedensvertrag Georgs von Podiebrad von 1464 vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Vertragspraxis

Magda SchusterováISBN 978-3-7370-0531-9

 

Universitätsverlag Osnabrück bei V&R unipress, Osnabrück, 2016

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Karel MalýISBN 978-80-2463-269-8

 

Karolinum, Praha, 2016, 162 stran

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944)

Jan Kuklík, Jan Němeček, Jan Bílek, Ivan Šťovíček, Helena NováčkováISBN 978-80-7286-243-6

 

Historický ústav AV ČR, Praha, 2016, 908 stran

Recepce římského práva

David FaladaISBN 978-80-7380-603-3

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 160 stran

Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945-1948

Ivo Pejčoch, Jiří PlachýISBN 978-80-87567-86-9,

 

Svět křídel, Praha, 2016, 212 stran

Komunistická justice a třídní boj

Ota UlčISBN 978-80-87122-99-0

 

Stilus Press, Praha, 2016, 252 stran

V čele občanských elit: Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914

Martin RájaISBN 978-80-87709-09-2  


 

Matice moravská, Brno, 2015, 396 stran

Československý parlament na prahu Pražského jara. Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 – duben 1968)

Ondřej FelcmanISBN 978-80-7422-449-2  


 

NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2015, 344 stran

Christianizace římského antického státu: Stát - Právo - Náboženství - Společnost

Jiří BílýISBN 978-80-7418-250-1  


 

KEY Publishing, Ostrava, 2015, 524 stran

JMÉNEM REPUBLIKY! Osm případů zvůle komunistiké justice

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza StaráISBN 978-80-87284-55-1  


 

Auditorium, Praha, 2015, 400 stran

Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Karolina Adamová - Karel Schelle - Jaromír Tauchen - Antonín LojekISBN 978-80-7432-652-3 


 

Paseka, Praha, 2015, 652 stran

Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění

Jan Kuklík a kol.ISBN 978-80-246-2798-4 


 

Karolinum, Praha, 2015, 756 stran

Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík,Jiří ŠoušaISBN 978-80-87284-52-0  


 

Auditorium, Praha, 2016, 316 stran

Dějiny ústavního práva (2. vyd.)

Karel SchelleISBN 978-80-7478-998-4  


 

Wolters Kluwer, Praha, 2016, 392 stran

České právní dějiny (3. vyd.)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém KnollISBN 978-80-7380-575-3  


 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 696 stran

Právnický stav a právnické profese v minulosti  (2. vyd.)

Vladimír Kindl, Michal Skřejpek a kol.ISBN 978-80-7552-030-2  


 

Wolters Kluwer, Praha, 2016, 280 stran

Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta, Tomus I, Fragmenta Selecta

Peter Blaho, Michal Skřejpek, Jarmila Vaňková, Jakub ŽytekISBN 978-80-246-3063-2 


 

Karolinum, Praha, 2015, 704 stran

Právnici práva zbavení. 2. časť - Perzekúcie židovských právnikov na Slovensku v rokoch 1938-1945

Jozef SulačekISBN 978-80-8060-327-4 


 

Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2015, 251 stran

Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848-1948)

Mosný Peter, Laclavíková MiriamISBN 978-83-7490-761-3 


 

Spolok Slovákov v Polsku, Krakov, 2015, 164 stran

Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia)

Mosný Peter, Laclavíková Miriam, Siskovič ŠtefanISBN 978-80-8082-853-0Typi universitatis tyrnaviensis, Trnava,2015, 185 stran
Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Monika Menke

 


ISBN 978-80-2444-804-6

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015

272 stran

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Jaromír Tauchen - Karel Schelle a kolektiv

 


ISBN 978-80-87475-48-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-248-8 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2015, Hardcover, B5

403 stran
Barvy v právu

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kolektiv

 

ISBN 978-80-87475-47-8  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-242-6  (KEY Publishing)


The European Society for History of Law, Brno,  2015, Softcover, B5

86 stran
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková - Martin Klečacký

 


ISBN 978-80-87782-40-8

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 2015

463 stran

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010

Stanislav Přibyl

 


ISBN 978-80-246-3100-4

Karolinum, Praha, 2015

338 stran

Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

Vojtech Vladár

 


ISBN 978-80-7502-050-5

Leges, Praha, 2015

240 stran


III. Česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)ISBN 978-80-210-7938-0 


 

Masarykova univerzita, Brno, 2015, 366 stran
Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina - Antonín Lojek

 


ISBN 978-80-87475-46-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-241-9 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2015, softcover B5

125 stran


Právněhistorické studie 44/2

Ladislav Soukup (ed.)ISSN 0079-4929 


 

Karolinum, Praha, 2015, 158 stran

Právněhistorické studie 44/1

Ladislav Soukup (ed.)ISBN 977-00-7949-200-6


 

Karolinum, Praha, 2015, 180 stran
Dějiny notářství v českých zemích

Stanislav Balík a kol.

 ISBN 978-80-2605-768-0Notářská komora ČR, Praha,  2015, A5

184 stran


 Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy)

Michal Princ

 ISBN 978-80-7478-797-3
Wolters Kluwer, Praha,  2015, A5

344 stran


 Czech law in historical contexts

Jan Kuklík

 ISBN 978-80-2462-860-8
Karolinum, Praha,  2015, A5

240 stran


 Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část II.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 


ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-235-8  (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2015, Hardcover, B5

753 stran


 Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část I.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 


ISBN 978-80-87475-34-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-193-1  (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

1141 stran
Dědické zemské právo v české historii

Karolina Adamová - Antonín Sýkora

 


ISBN 978-80-87475-36-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-196-2 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

128 stranProč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

Ignác Antonín Hrdina

 


ISBN 9788087475195  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-155-9 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

340 stranTrnavské meštianske závety (1700 - 1871) I.+II. zväzok

Adriana Švecová

 ISBN 978-80-8082-778-6Trnavská univerzita v Trnavě, Praha,  2014, A5

693 stran


 Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia

Mosný, Peter a kol.

 ISBN 978-83-7490-742-2Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, Krakow, 2014, 332 stran


 Slovenské právní dějiny

Ladislav Vojáček, Karel Schelle

 ISBN 978-80-7380-494-7Aleš Čeněk, Plzeň,  2014, A5

456 stran


 Právo na pomezí diktatury a demokracie : právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989

Jiří Kozák

 ISBN 978-80-87284-50-6Auditorium, Praha,  2014, A5

168 stran


 
Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století

Veronika Mojžišová


ISBN 978-80-87475-44-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-224-2 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 186 stran

Právněhistorické studie 43

Ladislav Soukup (ed.)ISBN 978-80-246-2345-0


 

Karolinum, Praha, 2014, 434 stran
Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová - Antonín Lojek

 


ISBN 978-80-8743-910-4
Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2013, Softcover, A5Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová - Antonín Lojek

 


ISBN 978-80-87439-17-3
Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2014, Softcover, A5, 108 stranPřední klenot zemský: zemský soud království českého v době rudolfínské

Marek Starý

 


ISBN 978-80-87284-38-4
Auditorium, Praha 2014, Softcover, A5, 412 stran
Sexuální trestné činy včera a dnes

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kol.


ISBN 978-80-87475-42-3  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-213-6 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 449 stran


 
Tradice pěstounské péče v českých zemích

Veronika Smolíková


ISBN 978-80-87475-43-0  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-218-1 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 78 stran


 
Období nesvobody

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)


ISBN 978-80-87475-41-6  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-211-2 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 358 stran

Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století)

Pavel Salák jr.ISBN 978-80-210-6519-2


 

Masarykova univerzita, Brno 2013, Softcover, A5, 240 s.
A RÓMAI JOG ÉS HATÁSA A MODERN JOGOK FEJLŐDÉSÉRE

(ROMAN LAW AND ITS INFLUENCE ON CONTEMPORARY MODERN LEGAL SYSTEMS)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-963-312-187-0Elte University Press, Budapest 2013

302 stran


Více informací od knize zde:

Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2 svazky)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen

 


ISBN 978-80-7201-927-4


 

Linde, Praha, 2013, Hardcover, B5 vázaný, 2800 stranAutoři využili dvacáté výročí existence České republiky a přikročili k náročnému výzkumu vývoje konstitucionalismu na tomto území v širších historicko-politických souvislostech, a to od roku 1848–1849, kdy došlo k vydání prvních ústav a k vytvoření prvního sboru parlamentního typu. Od té doby prošly české země složitým vývojem. Celá dvousvazková publikace (1. svazek obsahuje kapitoly 1.-6., 2. svazek kapitoly 6.-9.) je vzhledem ke svému rozsahu, časovému záběru, ale zejména množství dosud nepublikovaných materiálů průkopnickým dílem. Na knižním trhu doposud nebyla tak komplexní publikace obsahující v podstatě vše, co k problematice vývoje českého konstitucionalismu patří.

Doba od roku 1848 do současnosti je rozdělena na devět tematických celků, každá kapitola je rozčleněna do čtyř částí. V první je nastíněn ústavní vývoj daného období s odkazy na jednotlivé dokumenty. Následuje vždy hlavní část každé kapitoly, tedy soubor dokumentů nejrůznějšího charakteru vztahujících se k problematice konstitucionalismu daného období. V jednotlivých kapitolách museli autoři reagovat na specifičnost příslušných období, proto jsou některé subkapitoly ještě dále tematicky členěny (zejména se to týká slovenské problematiky).Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918 – 1989

Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989

Jaromír Tauchen - Jan Kazda


ISBN 978-80-210-6454-6


Masarykova univerzita, Brno, 2013, Softcover, CD


online verze dostupná na:  bibliografie.law.muni.cz
Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektivISBN 978-80-87284-48-3


 

Auditorium, Praha, 2013, 378 stran


Práva městská Království českého (edice s komentářem)

Karel Malý

 


ISBN 978-80-2462-117-3

 

Karolinum, Praha,  2013, Softcover, 784 s. Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992

Jakub Rákosník, Igor Tomeš

 


ISBN 978-80-87284-30-8

 

Auditorium, Praha,  2013, Softcover, 416 s. Patent zvaný toleranční (2. vyd)

Eva Melmuková

 


ISBN 978-80-9039-204-5

 

Verbum, Praha,  2013, Softcover, 304 s. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva : sborník příspěvků z konference

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)

 


ISBN 978-80-210-6381-5

 

Masarykova univerzita, Brno,  2013, Softcover, 407 s. 


Elektronická verze sborníku je k dispozici ke stažení zde:
Češi a Němci v meziválečném Československu

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)


ISBN 978-80-87475-37-9  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-202-0  (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 282 stran
Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1948

Karel Schelle


ISBN 978-80-7418-195-5 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 213 stran
Vývoj právní úpravy lesů

Martin Cempírek


ISBN 978-80-87475-31-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-187-0  (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 124 stran
Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Renata Veselá


ISBN 978-80-7418-189-4


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 178 stran
Právní kontinuita autonomie Moravy

Michal Hoskovec


ISBN 978-80-87475-29-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-183-2 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 194 stran

Rodina a její význam v římském právu

Ivana Stará

 


ISBN 978-80-87475-30-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-184-9 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 137 stran
Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

Martin Šestauber

 


ISBN 978-80-87475-27-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-179-5 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 133 stran

Oděv v právu

(Sborník z kolokvia pořádaného The European Society for History of Law, Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity a Moravským zemských archivem v Brně)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 


ISBN 978-80-87475-31-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-188-7 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 180 stran Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše

Michaella Knollová

 


ISBN 978-80-87713-00-6

Václav Klemm, Brno,  2013, Softcover, A5

136 stran
Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 


ISBN 978-80-87475-28-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-181-8 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 240 stran
Cizinci ve vlastní zemi

René Petráš

 


ISBN 978-80-87284-32-2  

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 255 stran
Pod ochranou hákového kříže

Pavel Maršálek

 


ISBN 978-80-87284-20-9 

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 302 stran
Kapitalismus na kolenou : dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934

Jakub Rákosník - Jiří Noha

 


ISBN 978-80-87284-29-2  

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 333 stran

Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. a II. díl)

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kolektiv

 


ISBN 978-80-210-6006-7 (I. díl)

ISBN 978-80-210-6007-4 (II. díl)

ISBN 978-80-210-6005-0 (soubor)


 

Masarykova univerzita, Brno,  2012, Hardcover,616 s. (I. díl); 411 s. (II. díl)


Tato práce vznikla v rámci standardního grantového projektu č. GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Autoři se v ní pokusili z části zaplnit mezeru v oblasti komplexního výzkumu dějin soukromého práva. Akcentovali při tom vývoj od 18. století, kdy pod vlivem přirozenoprávního myšlení nabývalo členění na soukromé a veřejné právo opět na reálném významu a kdy se začaly připravovat novodobé kodifikace, z nichž rozhodující byl všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. V rámci možností limitovaných rozsahem práce se snažili zkoumat vývoj soukromého práva v politických a ekonomických souvislostech a podle jednotlivých právních odvětví, na něž se soukromé právo postupně rozčlenilo (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo a další odvětví s nimi souvisící).Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata - Opera selecta - III.

(Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-963-312-158-0Elte Eötvös Kiadó, Budapest 2013

281 stran


Korupce - včera a dnes

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle -Jaromír Tauchen (eds.)

 


ISBN 978-80-87475-26-3(The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-177-1 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 224 stran
200 let Všeobecného občanského zákoníku

Jan Dvořák, Karel Malý a kol.


 

ISBN  978-80-7357-753-7Wolters Kluwer, Praha,  2012, Softcover, A5

688 stran

Občanské zákoníky

(Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen

 


ISBN 978-80-7418-146-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-16-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Hardcover, B5, 1019 stran

Obsahuje přílohy na DVD
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 


ISBN 978-80-87475-25-6 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-171-9 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 126 stran

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Miroslav Frýdek a kolektiv

 


ISBN 978-80-87475-20-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-157-3 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 122 stran
 


Symbolika a zkratky

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle (ed.)

 


ISBN 978-80-87475-17-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-150-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 104 stran


Plný text sborníku ke stáhnutí zde:Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 


ISBN 978-80-87475-18-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-154-2 (KEY Publishing)


The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

76 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:
Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám

 


 

ISBN  978-80-7418-144-3KEY Publishing, Ostrava,  2012, hardcover, B5

1248 stranPrávněhistorické studie 42

Ladislav Soukup (ed.)

 ISBN 978-80-246-1994-1

 

 

 

374 str., brožovaná, 1. vydání, 2012

 

 Právněhistorické studie 41

Ladislav Soukup (ed.)

 ISBN 978-80-246-1993-4

 

 

 

448 str., brožovaná, 1. vydání, 2012

 

 Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

Knoll, Vilém - Beránek, Petr (eds.)


 

ISBN  978-80-7380-354-4Aleš Čeněk, Plzeň,  2012, Softcover, A5

284 stranActa historico-iuridica Pilsnensia 2009 - 2010

Knoll, Vilém (ed.)


 

ISBN  978-80-7380-325-4Aleš Čeněk, Plzeň,  2011, Softcover, A5

392 stranNedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20.století 

Petra Skřejpková - Ladislav Soukup  


 

ISBN  978-80-87109-24-3Havlíček Brain Team, Praha,  2011, A5

200 stranÚstavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948

Tomáš Langášek


 

ISBN  978-80-7380-347-6Aleš Čeněk, Plzeň,  2011

320 stranSborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 


ISBN 978-80-87475-15-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-140-50 (KEY Publishing)


The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

88 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:

Právní archeologie

(Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky)

Karel Schelle (ed.)

 


ISBN 978-80-87475-13-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-135-1 (KEY Publishing)


 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, vloženo CD

95 stran


 

Plný text sborníku ke stáhnutí zde:

Vývoj trestního řízení

Karel Schelle - Lucie Bendová Bednářová - Miroslav Frýdek -Jaromír Tauchen

 


ISBN 978-80-7418-139-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-14-0 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 101 stran
Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.)


 

ISBN  978-80-210-5613-8Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

438 stranDie Entwicklung des tschechischen Privatrechts

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír - Dávid, Radovan - Doubravová, Lenka - Frýdek, Miroslav - Králíčková, Zdeňka - Salák, Pavel - Veselá, Renata - Knoll, Vilém - Falada, David


 

ISBN  978-80-210-5612-1Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

280 stranAn Introduction to History of Czech Private Law

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír - Dávid, Radovan - Doubravová, Lenka - Frýdek, Miroslav - Králíčková, Zdeňka - Salák, Pavel - Veselá, Renata - Knoll, Vilém - Falada, David


 

ISBN  978-80-210-5592-6Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

182 stran
Zákonné bezpráví : Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Helena Petrův

 


ISBN 978-80-87284-19-3  

Auditorium, Praha, 2011, B5, 262 stran
Dlouhé stíny Mnichova : Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Jan Kuklík - Jan Němeček - Jaroslav Šebek

 


ISBN 978-80-87284-18-6  

Auditorium, Praha, 2011, B5, 390 stran
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek

 


ISBN 978-80-7432-115-3  

Paseka, Praha, 2011, B5, 737 stranIura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata - Opera selecta - I.

(Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-96328-4135-9Elte Eötvös Kiadó, Budapest 2010

337 stran


Informace o publikaci a objednací formulář lze stáhnout zde:Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte

Eduard Kačík

 


ISBN 978-80-970277-7-3

EEDA, Podhájska, 2011, softcover, A4

559 stranČeské azylové právo 16. až 18. století

Antonín Lojek

 


ISBN 978-80-87146-43-9

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2011, softcover, A5

129 stranKacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Ignác Antonín Hrdina -  Hedvika Kuchařová

 


ISBN 978-80-904522-9-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-097-2 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5

422 stranKurs římského práva

Miroslav Frýdek

 


ISBN 978-80-87475-07-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-119-21 (KEY Publishing)
The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5
Nástin právních dějin

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen - Karel Schelle  - Naďa Štachová

 


ISBN 978-80-210-5462-2
Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

322 stran

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy

Miroslav Frýdek - Jaromír Tauchen (eds.)

 


ISBN 978-80-210-5462-2
Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

240 stran

 Vznik Velkého Brna

Filip Vrána, Karel Schelle

 


ISBN 978-80-87475-05-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-075-0 (KEY Publishing)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

105 stran

 
Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 


ISBN 978-80-87475-08-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-121-4 (KEY Publishing)


The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

56 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Symbol a symbolika v právu - 2006

Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006

Karel Schelle, Tomáš Tyl (Eds.)

 


ISBN 978-80-87475-06-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-108-5 (KEY Publishing)


The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

113 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním

Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině 20. století

Ondřej Horák

 


ISBN 978-80-7277-457-9Libri, Praha,  2010, softcover

288 stranKonkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi

(1990 – 2008)

Daminán Němec

 


ISBN 978-80-89096-45-9Ústav pre vztahy štátu a církví, Bratislava,  2010, hardcover

543 stran

 

Obsah knihy ke stažení zde:
Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3. vydání

Stanislav Balík st. - Stanislav Balík ml.

 


ISBN 978-80-7380-256-1Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2010, Softcover, A6

230 stran

 
Praktická cvičení z římského práva

Miroslav Frýdek

 


ISBN 978-80-904522-6-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-075-0 (KEY Publishing)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

105 stran

 
Vývoj konkursního práva

Miroslav Frýdek, Karel Schelle

 


ISBN 978-80-904522-5-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-807418-073-6 (KEY Publishing)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

90 stran

 
Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945

Jaromír Tauchen

 


ISBN 978-80-904522-2-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-054-5 (KEY Publishing)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

186 stran

 
Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Pavel Salák, Monika HorákováISBN 978-80-7418-052-1 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-0-6 (The European Society for History of Law)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

139 stran

 
Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009)

Ladislav Vojáček - Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7418-053-8 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-1-3 (The European Society for History of Law)The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

294 stran

 
Dějiny českého ústavního práva

Karel Schelle

 


ISBN 978-80-7418-067-5 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-4-4 (The European Society for History of Law)


The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5


178 stran


Praktikum z římského práva

Kamila Bubelová

 


ISBN 978-80-87212-47-9Leges, Olomouc,  2010, Softcover, A5


112 stran


Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference.

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-092-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-8-2 (The European Society for History of Law)The European Society for History of Law, Brno,  2010, CD

249 stranSoubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-064-4 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-3-7 (The European Society for History of Law)The European Society for History of Law, Brno,  2010, CDPrameny k dějinám soukromého práva

Jaromír Tauchen, Karel Schelle (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-7418-089-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-7-5 (The European Society for History of Law)The European Society for History of Law, Brno,  2010, CDŘímské právo pro bakaláře

Renata Veselá - Miroslav Frýdek - Monika Horáková - Lucie Obrovská - Pavel Salák

 


ISBN 978-80-210-5002-0Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,

188 stran

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:Evropské právní dějiny

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Jaromír Tauchen - Eduard Vlček - Ondřej Horák - Naďa Štachová

 


ISBN 978-80-210-5002-0


Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,


253 stran


Obsah knihy jakož i anotace zde:
Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík

 


ISBN 978-80-7380-235-6


Plzeň, Aleš Čeněk, A5 (2010)


138 stran


Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Renata Veselá - Jaromír Tauchen


ISBN 978-80-210-5052-5Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,

 

148 stran

 České právní dějiny

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Vilém Knoll


ISBN 978-80-7380-127-4


2. doplněné vydáníVydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň,  2010, Hardcover, B5

 

688 stran

 Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition

Gábor Hamza

 

 


ISBN 978-963-284-095-6ÖTVÖS UNIVERSITÄTSVERLAG EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITÄT, Budapešť, 2009

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:


Knihu si můžete objednat zde:Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (Strafverfahren im Neuen Testament)

Sáry Pál

 ISBN 963-361-960-5

 

 

240 stran

4. přepracované vydání, Budapešť, Szent István Társulat (2007), Softcover, A5,Staat und Recht in der Zeit Metternichs

Renata Veselá - Karel Schelle - Miroslav Šedivý - Jaromír Tauchen


ISBN 978-3-86853-376-783 stran

München, Dr. Hut Verlag (2010), Softcover, A5,

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag
Československé trestní právo v proměnách věků

Pavel Salák - Jaromír Tauchen (eds.)


ISBN 978-80-210-5086-0194stran

Brno, Masarykova univerzita (2009), Softcover, A5,

 

 

 
Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD)

Pavel Salák - Jaromír Tauchen (eds.)


ISBN 978-80-210-5093-8 

Brno, Masarykova univerzita (2009), DVD

 

 

 
Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva

Ladislav Vojáček (ed.)ISBN 978-80-210-5134-8Brno, Masarykova univerzita (2010), CD

 

 

 Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

Stanislav Balík a kol.

 

 


ISBN 978-80-7035-427-8


271 stran

Česká advokátní komora/ Národní galerie v Praze, A4 (2009)

 
Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám

Vilém Knoll (ed.)

 

 


ISBN 978-80-7380-120-5478 stran

Plzeň, Aleš Čeněk, A5 (2009)

 
Právněhistorické studie 40

Ladislav Soukup (ed.)

 ISBN 978-80-246-1522-6

 

 

 

644 str., brožovaná, 1. vydání

 

 Dějiny české veřejné správy

Karel Schelle a kol.

 

ISBN 978-80-7380-203-5

 

 

314 stran

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5

 

 

 

 
Praktikum českých právních dějin

Karel Schelle a kol.

 

ISBN 978-80-7380-201-1

 

278 stran

3.upravené vydání

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5

 

 

 

 
Praktikum právních dějin

Ladislav Vojáček a kol.

 

ISBN 978-80-7380-196-0

 

251 stran

3.upravené vydání

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5,

 

 

 

 

Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren

Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-86853-052-0

 

124 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag
Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945

Karel Schelle, Ladislav Vojáček, Renata Veselá, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-86853-065-0

 

115 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag
Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 – 2009)

Kolektiv autorů

 

ISBN 978-3-86853-282-1

 

 

175 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut VerlagGrundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte

Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-89963-935-3

 

200 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag

 Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1938)

Skřejpková Petra | a kolektiv


 

ISBN 978-80-7201-750-8

 

696 stran

Praha, Linde (2009), A5,

 


Kořeny a inspirace velkých kodifikací příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka 

Petra Skřejpková - Jan Kuklík 


 

ISBN  978-80-87109-07-6Havlíček Brain Team, Praha,  2008, A5

198 stranPramene k dejinám práva - Stredovek

Jozef Beňa


ISBN 978-80-7160-236-1Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2007


455 stran

 


Dějiny českého soukromého práva

Schelle Karel | Veselá Renata | Vlček Eduard | Kadlecová Marta


ISBN: 978-80-7380-041-3


280 stran


Plzeň, Aleš Čeněk,  2007,A5


 


Mezníky českých právních dějin

Rundová Alena | Knoll VilémISBN: 80-86898-27-X232 stran


Plzeň, Aleš Čeněk,  2005, A5


 


Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Andiana Švecová, Tomáš Gábriš


 

ISBN 978-80-7380-161-8

 

 

 

 

 

267 stran

Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (2009)

 


Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939)  Verfassungsidee - Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem

Jana Osterkamp


 

ISBN 978-3-465-04073-6

 

 

 

309 stran

Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, (2009)

 


Moc a právo v evropské politické tradici

Jiří Bílý


 

ISBN 978-80-7380-180-9

 

 

 

 

 

383 stran

Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (2009)

 


The Oxford international encyclopedia of legal history. Volume 1. - 6.

Stanley Katz


 

ISBN 978-0-19-513405-6

 

 

 

 

 

 

Oxford, Oxford University Press, (2009)