להיסטוריה של החוק ישנם קשרים רבים עם ההיסטוריה הכללית, ההיסטוריה של הדת, היסטוריה של אזורים

גאוגרפים מסויימים ואפילו, למשל, היסטוריה של התפתחות חקלאית. הידע של ההיסטוריה תורם להבנתנו של תהליכים בזמנים עברו. מערכת המשפט האירופאית של היום היא תוצאה של תהליך התפתחות ארוך לאורך ההיסטוריה. מסיבה זו חשוב לנו ללמוד את המקורות שהובילו להתפתחות של המערכת המשפטית של היום. מטרתנו העיקרית היא לחקור את פרטי ההיסטוריה של החוק והמערכת המשפטית במדינות אירופה השונות. חשוב להדגיש שאירועים מסויימים היו בעלי השפעה רבה ביותר על מערכת החקיקה (השפעה של המשפט הרומי, חוקי היסוד, המשפט האזרחי הצרפתי, ספר החוקים הגרמני הלאומי BGB או ה-ABGB האוסטרי וכד'.).

החיפוש אחר מקורות היסטוריים איננו רק חיפוש של שורשים, אלא גם פירושם. פירוש החוקים העכשויים הוא אבן הבסיס של המערכת המשפטית שכולה מתבססת על הבנת משמעות החוק. בכדי להבין את החוק, שופטים, עורכי דין ובעלי תפקידים אחרים במערכת המשפטית חייבים לעשות אנליזה סמנטית והיסטורית מדוייקת. אנליזה זו נערכת תוך כדי שימוש בהיסטוריה של החוק.

האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק (The European Society for History of Law) מסייעת לציבור, במיוחד לעורכי הדין, לרכוש ידע לגבי אירועים היסטוריים שחשובים למערכת המשפטית של היום ושל העתיד. כך, עורכי דין יוכלו להסיק מסקנות לגבי בעיות משפטיות שונות ולגבי חוקים מן העבר.

המטרה העיקרית של האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק היא לתמוך במחקר שקשור להיסטוריה של החוק, החוק הרומי והיסטוריה של התפתחות החוק במדינות אירופה השונות. בין השאר, שייכים לעניינינו הנושאים הבאים:

מערכות ומוסדים משפטיים -

גופים משפטיים -

דמויות בהיסטוריה בעלות השפעה על היסטוריה של החקיקה, מדעי החוק וחשיבה משפטית -

החוק הרומי -

היסטוריה של חשיבה משפטית -


באתר האינטרנט של האגודה ניתן למצוא מספר מקורות משפטיים ממדינות אירופה השונות. המידע באתר נגיש לציבור הרחב.

האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק מארגנת כנסים, הרצאות, סמינרים, ביקורים ופגישות עבור חבריה. מטרת כל המפגשים האלו היא לדון בנושאים האטקואליים של היסטוריית החוק האירופאי ולהציג תוצאות של מחקרים שנעשו בתחום על-ידי היסטוריונים משפטיים ממדינות אירופה. כתב-העת של האגודה מפורסם בשפות בינלאומיות - השפה האנגלית והשפה הגרמנית.


האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק מקשרת בין אקדמאים, בין אנשי המערכת המשפטית (בעיקר המשפט החוקתי), בין נציגי המדינות, עורכי הדין והתקשורת.

האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק משתפת פעולה במידה מועטה עם המחלקה להיסטוריה של המדינה באוניברסיטת מסריק בעיר ברנו שבצ'כיה (Department of History of The State and Law of the Masarik University in Brno). פגישות משותפות מאורגנות מספר פעמים בשנה. במהלך פגישות אלה, אורחים מחו"ל מוזמנים להציג את תוצאות המחקר שלהם. האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק יוצרת בסיס לעבודה משותפת בין היסטוריונים משפטיים. לאגודה האירופאית להיסטוריה של החוק ישנו פוטנציאל רב, מכיוון שהיא נמצאת בליבה של אירופה ויש לב אפשרות לקשר בין היסטוריונים ממדינות הבלוק המזרחי לשעבר לבין היסטוריונים ממערב אירופה.