מטרת האגודה.מטרת האגודה האירופאית להיסטוריה של החוק היא לתמוך ב- ולפרסם את הערכים המסורתיים, כגון השכלה ומדע בתחום ההיסטוריה של החוק


:האגודה פועלת יחדיו עם גופים פרטיים, יחידים וחברות נוספות על מנת.להשתתף בפעילות והתפתחות של ערכים חברתיים המתמקים בהיסטוריה של החוק בהשכלה ובמדע-

.תוך כדי תמיכה בהתפתחות ההשכלה והמדע, לעבוד יחדיו עם גופים ממשלתיים, עיריות ומשרדים שיכולים לתרום להתפתחות -

.ליצור תנאים להפצת המידע שקשור להשכלה ומדע בין אזרחים ובין גופים-

להציע פרוייקטים בישביל מדינה או מדינות אירופאיות לבקשת גופים שאינם ממשלתיים-

.לפרסם ולהציג באירועים מקומיים ובינלאומיים תוצאות של מחקרים בתחום ההיסטוריה של החוק -

.לתמוך באירועים ופרוייקטים הקשורים להשכלה ומדעי-המשפטים בעלי משמעות מקומית ובינלאומית-

.להשתתף בהכנה שפיתוח של פרוייקטים שישמשו למטרות השכלה ומדע-

.להתאם לתנאים וצרכים, לנסות לשמור על עצמאיות כלכלית-

.לספק את הצרכים ולבצע את המטלות של האגודה-

.לפרסם מידע לצרכי האגודה ובישביל צרכים של חברים באגודה-


 


ישות פעילות האגודה    :הישות מסתכמת ביצירת תנאים לכל הפעילויות שקשורות למטרת האגודה, כגון


.להגן על תחומי העניין של חברי האגודה שקשורים למטרת האגודה -

.לתמוך בכתיבה של עבודות מדעיות ומחקר בתחום ההיסטוריה של החוק -

.לתת יעוץ ושירותים אירגוניים לפעילויות של השכלה ומחקר -

.להציע מידע ושירותים לקהל הרחב -

.לארגן פגישות, סמינרים והרצאות ברמה הלאומית והבינלאומית -

.לארגן פעילויות למטרות השכלה כגון קורסים, הרצאות וסמינרים -

.לארגן נסיעות ושהות בחו"ל למטרות השכלה -

.לארגן מפגשים מדעיים ופדגוגיים בהם יוכלו להשתתף ולנאום אישויות חשובות בתחום -

.לפרסם אירועים שמטרתם היא לקבל השכלה וידע מדעי וכמן כן לפרסם אירועים חברתיים -

.לספק מידע לחברי האגודה -

.לעבוד יחדיו עם כל האירגונים והחברות המקומיות והבינלאומיות שיביאו את רצונם לפתח את ערכי החברה -

.לקבל תמיכה כספית מתרומות ופעילויות של העמותה עצמה. כמות הכספים יכסה את הדרישות הכלכליות של -