חברות באגודה

 

 

תנאי האגודה וההצטרפות רשומים בגוף זכר, אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


1החברות באגודה האירופאית להיסטוריה של החוק תינתן לכל אישיות משפטית או אזרח שגילו מעל 18 שנים שמסכים עם תנאי האגודה וירצה להיות חבר באגודה. חבר באגודה מחוייב להשתתף באירועים של האגודה ולמלא את חובותיו באגודה.


2על אדם שרוצה להצטרף לאגודה יש למלא ולשלוח טופס בקשת הצטרפות לאגודה. ההצטרפות תאושר בתנאי שכל ראשי האגודה יסכימו לכך. חבר באגודה מין השורה זכאי לזכות ההצבעה באגודה כמו שאר החברים. קולו ייספר כקול אחד.


3חברות תופסק במקרים הבאים: אם הוחלט על כך על-ידי ראדי האגודה, לבקשת החבר עצמו, בעת סיום תפקידה

 

 

 

 

זכויות וחובות של חברי האגודה  


 

:מטרת הפעילות של חברי האגודה קשורה לישות פעילות האגודה, כגון


להגן על תחומי העניין של חברי האגודה שקשורים למטרת האגודה-

לתמוך בכתיבה של עבודות מדעיות ומחקר בתחום ההיסטוריה של החוק-

לתת יעוץ ושירותים אירגוניים לפעילויות של השכלה ומחקר-

להציע מידע ושירותים לקהל הרחב-

לארגן פגישות, סמינרים והרצאות ברמה הלאומית והבינלאומית-

לארגן פעילויות למטרות השכלה כגון קורסים, הרצאות וסמינרים-

לארגן נסיעות ושהות בחו"ל למטרות השכלה-

לארגן מפגשים מדעיים ופדגוגיים בהם יוכלו להשתתף ולנאום אישויות חשובות בתחום-

לפרסם אירועים שמטרתם היא לקבל השכלה וידע מדעי וכמן כן לפרסם אירועים חברתיים-

לספק מידע לחברי האגודה-

לעבוד יחדיו עם כל האירגונים והחברות המקומיות והבינלאומיות שיביאו את רצונם לפתח את ערכי החברה-

לקבל תמיכה כספית מתרומות ופעילויות של העמותה עצמה. כמות הכספים יכסה את הדרישות הכלכליות של-

 

 

 

 


(חמש מאות קרונות צ'כיות או שלושים יורו)


דמי החברות השנתית לשנה אזרחית זו הם CZK 500 / EUR 30 


התשלום הראשון של דמי החברות יבוצע תוך חודש מיום ההחלטה על קבלת החבר לאגודה.  התשלום יועבר בהעברה בנקאית לחשבון בנק שמספרו:(IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT Code CEKOCZPP

253131164 / 0300 שמנוהל ב- CSOB Bank Brno, Czech Republic


בתור סימן משתנה (variable symbol ), נא לרשום את תאריך הלידה של החבר ובהערות להעברה נא לרשום את השם הפרטי ושם המשפחה של החבר.