Aktuální právněhistorické publikace - vydané od roku 2020

 


České právní dějiny po roce 1989

Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, David Kolumber a kol.

 

 

ISBN 978-80-280-0227-5

   

Masarykova univerzita, Brno, 2023, 220 s.

 

 

 

Obsah publikace je dostupný na tomto odkazu:

https://is.muni.cz/do/law/shop/publikace/280-0227/280-0227-Obsah.pdf 


 


Edge of Tomorrow: the Next Generation of Legal Historians and Romanists. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students.

Jaromír Tauchen, David Kolumber (eds.)

 

 

ISBN 978-80-280-0155-1

   

Masaryk University, Brno, 2022, 304 p.

 

 

 

Elektronická verze publikace je dostupná na tomto odkazu:

https://www.law.muni.cz/sborniky/tommorow/tauchen-edge-tommorow.pdf

 Ústava a ústavní systém socialistického Československa. Část 1, část 2

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, David Kolumber a kol.

 

I. část

ISBN 978-80-87475-72-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-391-1 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2022, hardcover, B5, 631 stran

 

 

II. část

ISBN 978-80-87475-73-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-392-8 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2022, hardcover, B5, 606 stran

 

Soubor

ISBN 978-80-7418-391-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-390-4 (KEY Publishing)

 

 

 

 

 


Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty Masarykovy Univerzity

Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-280-0063-9

 

  

Masarykova univerzita, Brno, 2022, 121 stran

 

 

 

Elektronická verze publikace je dostupná na tomto odkazu:

https://science.law.muni.cz/knihy/Veveri70.pdf

 


... a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem

Vladimír Kubeš, Jaromír Tauchen (ed.)

 

 

ISBN 978-80-280-0077-6

 

2. doplněné a upravené vydání

  

Masarykova univerzita, Brno, 2022, 293 stran

 

 

 

Elektronická verze publikace je dostupná na tomto odkazu:

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/kubes-znovu.pdf

 


Obligace z kontraktu. Smlouva a její Vymahatelnost v římském právu

Petr Bělovský

 

 

ISBN 978-80-87284-86-5

 

 

  

Auditorium, Praha, 2022, 360 stran

 

 


Právní řád českobratrské církve evangelické v historických souvislostech

Adam Csukás

 

 

ISBN 978-80-86498-73-7

 

 

  

Mlýn, Jihlava, 2022, 343 stran

 

 


Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687-1727

Josef Vacek

 

 

ISBN 978-80-200-3226-3

 

 

  

Academia, Praha, 2021, 186 stran

 

 


Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém československu

Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7516-006-5

 

 

  

ÚSTR, Praha, 2021, 516 stran

 

 


Dedenie zo zákona a závetu podľa i. Návrhu Uhorského občianskeho zákonníka z roku 1900: (edícia vybraných častí dôvodovej správy)

Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-7502-559-3

 

 

  

Leges, Praha, 2021, 139 stran

 

 


Dedičské právo podľa I. Návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900: (vo vybraných právnohistorických a lingvistických súvislostiach)

Adriana Švecová, Peter Gergel

 

 

ISBN 978-80-7502-558-6

 

 

  

Leges, Praha, 2021, 191 stran

 

 


Karol Plank: Dielo a doba

Ján Svák, Martin Gregor

 

 

ISBN 978-80-571-0393-6

 

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2021, 504 stran

 

 

 


Slovenské právne dejiny II.

Miroslav Lysý

 

 

ISBN 978-80-8173-124-2

 

 

  

Heuréka, Bratislava, 2021, 195 stran

 

 

 


Slovenské právne dejiny I. Vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť

Miroslav Lysý

 

 

ISBN 978-80-8173-114-3

 

 

  

Heuréka, Bratislava, 2021, 192 stran

 

 

 Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi

Róbert Brtko

 

 

ISBN 978-80-8215-016-5

 

 

 

  

Vydavateľstvo MTM, Levoča, 2020, 165 stran

 

 Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

Ondřej Horák, Jakub Razim

 

 

ISBN 978-80-7502-501-2

 

 

 

  

Leges, Praha, 2021, 160 stran

 

 

 Zánik Jugoslávie

David Kolumber

 

 

ISBN 978-80-87475-65-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-340-9 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 221 stran

 

 

 Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva

Tomáš Gábriš

 

 

ISBN 978-80-571-0148-2

 

 

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2020, 544 stran

 

 

 


Agent, který se neprostřílel ... a ti ostatní. Příspěvek k dějinám třetího odboje a politických procesů

Marek Starý

 

 

ISBN 978-80-87284-83-4

 

 

 

  

Auditorium, Praha, 352 stran

 

 

 


VIII. Česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference

Jaromír Tauchen (ed.)

 

 

ISBN 978-80-210-9721-6

 

 

 

  

Masarykova univerzita, Brno, 2020, 396 stran

 

Elektronická verze sborníku je dostupná na tomto odkazu: https://www.law.muni.cz/sborniky/cs_doktorandi2020_tauchen.pdf

 


Pro pana profesora Libora Jana

Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87709-28-3

 

 

 

  

Matice moravská, Brno, 2020, 944 stran

 

 

 


Ius montium. Právo moravských vinohradních hor v kontextu Střední Evropy, 2 díly

Jiří Libor Bílý

 

I. část

ISBN 978-80-87475-68-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-350-8 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 378 stran

 

II. část

ISBN 978-80-87475-69-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-351-5 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 374 stran

 


Právní dějiny na brněnské právnické fakultě

(100 let brněnské právní historie)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-87475-66-9

 

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 626 stran

 

 
Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (2015-2019)

Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Ondřej Horák (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-64-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-335-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 480 stran

 Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, Tomáš Langášek a kol.

 

 

ISBN 978-80-87475-62-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-330-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 931 stran
Příběh československé ústavy 1920. I. Příprava a přijetí ústavní listiny

Jan Kuklík

 

 

ISBN 978-80-246-4541-4

 

  

Karolinum, Praha, 2020, 334 stran
Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Jaroslav Pažout, Pavel Jakubec

 

 

ISBN 978-80-7494-472-7

 

  

Scriptorium, Dolní Břežany, 2019, 288 stran
Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-568-0334-9

 

  

Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, Trnava, 2020, 227 stran
Právny poriadok Československa V rokoch 1948–1989

Martin Skaloš

 

 

ISBN 978-80-557-1679-4

 

  

Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2020, 368 stran
Darovanie s príkazom v rímskom práve

Veronika Kleňová

 

 

ISBN 978-80-7502-423-7

 

  

Leges, Praha, 2020, 364 stran
Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky

Miroslav Fico

 

 

ISBN 978-80-8152-840-8

 

  

ŠafárikPress, Košice, 2020, 170 stran
Brněnská normativní civilistika (postavy – projekty – polemiky)

Ondřej Horák

 

 

ISBN 978-80-7598-708-2

 

  

Wolters Kluwer, Praha, 2019, 260 stran
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík

 

 

ISBN 978-80-7502-398-8

 

  

Leges, Praha, 2020, 152 stran
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) - retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.

 

 

ISBN 978-80-200-3070-2

 

  

Academia, Praha, 2020, 544 stran
In the Shadow of the Fasces I. Italy and tThe Destruction of Czechoslovakia 1938/1939

Jan Kuklík – Jan Němeček

 

 

ISBN 978-80-7286-351-8

 

  

Historický ústav AV, Praha, 2019, 256 stran
Tereziánské právní reformy

Jan Kober, Antonín Lojek a kol.

 

 

ISBN 978-80-87439-33-3

 

  

Ústav státu a práva AV, Praha, 2019, 259 stran
Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin

Zdeněk Veselý

 

 

ISBN 978-80-7380-792-4

 

  

Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, 672 stran
Interpretační úskalí justiniánských digest

Kamila Stloukalová, Marek Novák, Dominik Macek, Jan Ullmann

 

 

ISBN 978-80-87284-82-7

 

  

Auditorium, Praha, 2020, 104 stran
Prezident lidskosti. Životní osudy Emila Háchy

Vít Machálek

 

 

ISBN 978-80-200-3056-6

 

  

Academia, Praha, 2019, 860 stran
Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí od roku 1377

Karel Řeháček a kol.

 

 

ISBN 978-80-7640-014-6

 

  

Starý most s.r.o., Plzeň, 2020, 208 stran