Aktuální právněhistorické publikace - vydané od roku 2020

 


Právní dějiny na brněnské právnické fakultě

(100 let brněnské právní historie)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-87475-66-9

 

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, hardcover, B5, 626 stran

 

 
Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (2015-2019)

Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Ondřej Horák (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-64-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-335-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 480 stran

 Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, Tomáš Langášek a kol.

 

 

ISBN 978-80-87475-62-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-330-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 931 stran
Příběh československé ústavy 1920. I. Příprava a přijetí ústavní listiny

Jan Kuklík

 

 

ISBN 978-80-246-4541-4

 

  

Karolinum, Praha, 2020, 334 stran
Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Jaroslav Pažout, Pavel Jakubec

 

 

ISBN 978-80-7494-472-7

 

  

Scriptorium, Dolní Břežany, 2019, 288 stran
Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-568-0334-9

 

  

Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, Trnava, 2020, 227 stran
Právny poriadok Československa V rokoch 1948–1989

Martin Skaloš

 

 

ISBN 978-80-557-1679-4

 

  

Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2020, 368 stran
Darovanie s príkazom v rímskom práve

Veronika Kleňová

 

 

ISBN 978-80-7502-423-7

 

  

Leges, Praha, 2020, 364 stran
Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky

Miroslav Fico

 

 

ISBN 978-80-8152-840-8

 

  

ŠafárikPress, Košice, 2020, 170 stran
Brněnská normativní civilistika (postavy – projekty – polemiky)

Ondřej Horák

 

 

ISBN 978-80-7598-708-2

 

  

Wolters Kluwer, Praha, 2019, 260 stran
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík

 

 

ISBN 978-80-7502-398-8

 

  

Leges, Praha, 2020, 152 stran
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) - retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.

 

 

ISBN 978-80-200-3070-2

 

  

Academia, Praha, 2020, 544 stran
In the Shadow of the Fasces I. Italy and tThe Destruction of Czechoslovakia 1938/1939

Jan Kuklík – Jan Němeček

 

 

ISBN 978-80-7286-351-8

 

  

Historický ústav AV, Praha, 2019, 256 stran
Tereziánské právní reformy

Jan Kober, Antonín Lojek a kol.

 

 

ISBN 978-80-87439-33-3

 

  

Ústav státu a práva AV, Praha, 2019, 259 stran
Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin

Zdeněk Veselý

 

 

ISBN 978-80-7380-792-4

 

  

Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, 672 stran
Interpretační úskalí justiniánských digest

Kamila Stloukalová, Marek Novák, Dominik Macek, Jan Ullmann

 

 

ISBN 978-80-87284-82-7

 

  

Auditorium, Praha, 2020, 104 stran
Prezident lidskosti. Životní osudy Emila Háchy

Vít Machálek

 

 

ISBN 978-80-200-3056-6

 

  

Academia, Praha, 2019, 860 stran
Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí od roku 1377

Karel Řeháček a kol.

 

 

ISBN 978-80-7640-014-6

 

  

Starý most s.r.o., Plzeň, 2020, 208 stran