Vědecké konference, semináře, kolokvia

 PozvánkaPřihláška a více informací na tomto odkazu:
PozvánkaPřihláška a více informací na tomto odkazu:
Call for blog


CALL FOR BLOG PIECES FOR THE 2023-2024 SEASON OF BACL’s

“CROSS-JURISDICTIONAL DIALOGUES IN THE INTERWAR PERIOD” SERIESThe British Association of Comparative Law (BACL) is pleased to announce a call for the 2023-2024 cycle of its “Cross-jurisdictional dialogues in the Interwar period” series, which shines a light on less-known legal transfers in the Interwar period which have played an important role in the advancement of the law.

BACL ran the first season of the series during the 2022-2023 academic year – the pieces, which belong to it, can either be accessed by clicking on the hashtag “#Series_Interwar_Dialogue” or by selecting the “Interwar Dialogue” category on the BACL Blog.

 

BACL is interested to consider for publication stories of legal transfers from all over the world. The call is not limited to a single legal discipline either. During the first season of the series, BACL published contributions concerning the laws of Australia, Austria, China, Greece, Ibero-America, Italy, Poland, and Yugoslavia. Moreover, these blog pieces encompass Interwar dialogues in private law, administrative law, constitutional law, criminal law, and human rights law.

 

The inspiration behind the series and the requirements for submission can be found below.

The period between World War I and World War II was characterised by vigorous debates and legal innovation in response to extreme social and economic challenges. This was a time of disillusionment with well-established paradigms and legislative models, but also a time of hope in which comparative dialogue and exchange of ideas between jurisdictions thrived. Some of these exchanges have had a long-lasting impact both on doctrinal and legislative development, but not all stories are well-known.  For more details about the background of our series, please read R. Vassileva’s piece on “Interwar Dialogues and the Patterns of Legal Change”. 

 

Some of the questions we are interested to hear about in the 2023-2024 season of the series include:

 

 • Do you know of intellectual giants of their time who have served as bridges between different legal cultures, ultimately becoming key agents of legal change, and whose legacy deserves more attention?

 • Are there intellectual hubs that have channeled pivotal comparative dialogue, but whose significance has been underestimated?

 • What factors gather scholars together? To what extent do academic friendships play a role in law development? Do formal or informal networks have a decisive impact on comparative dialogues?

 • For legal ideas to travel during the Interwar period, jurists needed to physically travel, too. However, jurists may have different motivations to cross borders – these personal choices make all the difference and may provide insights on the conditions that trigger legal change. What do such episodes tell us about the mobility, relatability, and translatability of legal ideas? Is the notion of “travel”, which encompasses both time and space, rather than “transfer” more helpful in understanding the complexity of the exchanges between jurisdictions?

 • What factors shape legal identity and, respectively, determine the type of legal transfers that a given legal system embraces and/or rejects?

 • Many of the pieces, which BACL published in the 2022-2023 cycle of the series, seem to indicate that legal transfers are facilitated by windows of opportunity conditioned by the unique concurrence of diverse factors. The concomitance of the (geo)political context, the socio-economic challenges, the backgrounds and aspirations of the individuals involved who could make a difference, etc. create fleeting opportunities for lasting legal change to take place. If that is indeed the case, what do unique windows of opportunity that facilitated legal transfers tell us about the bigger picture of law development? Can they inform the important theoretical work on legal development which has already been carried out?

 • Overall, do you know of fascinating stories of how cross-jurisdictional dialogues between World War I and World War II that have impacted law development? You can focus on one legal principle, the work of a scholar or a group of scholars, or provide a general overview of how cross-jurisdictional dialogue has impacted a legal system that you research.   

 • Please note that BACL is interested in receiving submissions discussing legal transfers in different fields – private law, public law, constitutional law, criminal law, etc.

 

 

Submission requirements

Deadline for the 2023-2024 seasonBACL will accept pieces for consideration until 10 November 2023.   

 

 • BACL encourages early submissions.

 • Please send blog piece to Dr Vassileva r.vassileva[at]mdx.ac.uk, copying Prof Marique ymarique[at]essex.ac.uk (co-editors of the series).

 • The blog piece should be ca 2,000 words and in excellent English. By exception, longer pieces may be accepted.

 • Please provide a title and focus for your blog piece, and your affiliation.  

 • Please use hyperlinks instead of footnotes or include references in the text itself.

 • Please use headings for the different parts of your blogpost.

 • Pictures to illustrate the text are welcome. Please provide their credits.  

 • BACL encourages prospective authors to take a look at the pieces which have already been published in this series by clicking on the hashtag “#Series_Interwar_Dialogue” or by selecting the “Interwar Dialogue” category on the BACL Blog in order to gain a better idea of what is expected.

 • Please feel free to contact the editors informally to test your ideas prior to submission.

 • BACL reserves the right to demand corrections and to reject submissions which do not address the call or which do not meet its publication standards.

 PozvánkaPřihláška a více informací na tomto odkazu:
PozvánkaPřihláška a více informací na tomto odkazu:
PozvánkaPřihláška a více informací na tomto odkazu:


PozvánkaVíce informací na tomto odkazu:
Pozvánka

Více informací na tomto odkazu:
PozvánkaVíce informací na tomto odkazu:

PozvánkaVíce informací ke kolokviu na 53531/at/mail(.)muni(.)cz
PozvánkaVíce informací na tomto odkazu
Pozvánka
Pozvánka ve formátu pdf ke stažení na tomto odkazu:
PozvánkaPozvánka ve formátu pdf ke stažení na tomto odkazu:
Pozvánka
Program konference ke stažení na tomto odkazu:
Call for papers
Plné znění pozvánky je možné stáhnout na tomto odkazu:

Call for papers
Plné znění pozvánky je možné stáhnout na tomto odkazu:
Call for papersPozvánka ke stažení zde:
Call for papers
Plné znění pozvánky je možné stáhnout na tomto odkazu:

Přihlášku je možné stáhnout na tomto odkazu:

Call for papersPrávnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

si Vás dovoluje pozvat na konferenci


DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2019

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem


„Hranice - spolupráce, spory, přesahy“,


která se bude konat ve dnech 21. a 22. listopadu 2019.Hranice mají za úkol vymezit rozsah a dosah práv vůči ostatním. Jsou tak místem, kde se setkávají sousedé, lhostejno, jestli jde o státy, nebo soukromé osoby. Tato setkání mohou být pozitivní a směřovat ke spolupráci. Často jde ale o vzájemné střety a spory, zejména o určení, kde přesně hranice vede. S tím souvisí i otázka ochrany hranic a jejich zabezpečení. Právně-acheologickým rozměrem je pak např. otázka označení hranic. Někdy však může dojít i k přesahům práv přes ony hranice – jako např. u pozemkových služebností. Konečně hranice nemusí být vždy jen ony fyzické vymezující území, ale i obrazné – např. hranice mezi jednotlivými instituty, či právními odvětvími.

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70

 

Kontaktní e-mail: dp2018-dejiny@law.muni.cz

 

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/

Call for papersPlné znění pozvánky je možné stáhnout na tomto odkazu:

Přihlášku je možné stáhnout na tomto odkazu:
Call for papersPozvánka ke stažení zde:

Call for papersPrávnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

si Vás dovoluje pozvat na konferenci


DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2018

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem


„Restituce“,


která se bude konat ve dnech 15. a 16. listopadu 2018.Slovo restituce znamenalo již v římských dobách navrácení do původního stavu, a to nejen v případě věcí, ale spadala sem i rehabilitace osob. V současném chápání je však toto slovo nejvíce spojeno především s navrácením majetku, jenž byl státem původním majitelů různými cestami zabrán, a to jak v minulosti (např. otázka konfiskací v souvislosti se stavovským povstáním), ale zejména v době nedávné, tedy ve 20. stol. Lze se zaměřit na analýzu a srovnání titulů přechodu majetku na stát v různých obdobích českých dějin (např. tzv. Benešovy dekrety, Lex Schwarzenberg). Další otázkou jsou pak předpoklady a podmínky onoho navrácení majetku původním vlastníkům, a to zejména pro období po roce 1990. Sekce není určena jen akademické obci, ale jsou vítáni i praktikující právníci, kteří se věnují restitucím.

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70

 

Kontaktní e-mail: dp2018-dejiny@law.muni.cz

 

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/

Call for papers
Kompletní pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu:

 


Call for papers
Celou pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu:

 Call for papers


Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Katedra dejín právasi Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu


6. SLOVENSKO-ČESKÉ STRETNUTIE DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOVPrvoradým cieľom konferencie bude prehĺbiť veľmi korektné a priateľské vzťahy medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Slovenskej republike a v Českej republike, ktoré majú už dlhoročnú, niekoľkodesaťročí trvajúcu tradíciu. Za jej cieľ považujú organizátori vytvorenie intelektuálnej platformy, v ktorej najmä doktorandi a postdoktorandi, ako aj starší kolegovia z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov a zameraní môžu predstaviť a prediskutovať svoje vedecké zámery a témy. Uvedené stretnutie sa však stalo už tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právnohistorickú obec, aby v pokojnom a neformálnom prostredí nadviazala nové a obnovila staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať. Keďže však sa rok 2018 historicky priraďuje k osmičkovým rokom, ktoré sa neraz v našich národných aj vzájomných, československých dejinách, stali heterogénne prelomovými, organizátori privítajú tématicky nelimitované vedecké sondy, analýzy, komparácie či interdisciplinárne prístupy ku kľúčovým udalostiam našich spoločných, československých dejín. Uvedená tématická limitácia však nie je podmienkou účasti na konferencii. Z uvedeného vedeckého podujatia bude pripravený elektronický zborník.

 

Miesto konania: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova ul. 10, 918 43 Trnava, Slovenská republika

 

Termín: 31. máj – 1. jún 2018

 

Pokyny pre aktívnych účastníkov: Predpokladaná dĺžka jednotlivých príspevkov je 15 minút. Prednášajúci môžu príspevok doplniť powerpointovou prezentáciou.

 

Poplatky: Účasť na konferencii je bez poplatku. Cestovné, stravu a ubytovanie si hradia účastníci sami, resp. vysielajúce inštitúcie.

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 30. marec 2018, Vyplnenú prihlášku zaslať na adresu: adriana.svecova(at)truni.sk 


Celou pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu:

 
Call for papersCelou pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu:

 
Call for papers


 

An invitation you can download here:

 
 
 Paris Lodron Universität Salzburg

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

The European Society for History of Law

Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Staats- und Rechtsgeschichte
veranstalten am 21.–23. September 2017


internationale Tagung„SEXUALITÄT VOR GERICHT.

DEVIANTE GESCHLECHTLICHE PRAKTIKEN

UND DEREN VERFOLGUNG VOM 14. BIS ZUM 19. JAHRHUNDERT“
Tagungsort: Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Veveří 70, Brünn, 611 80 Tschechische Republik

 

Tagungsprogramm zum Herunterladen  hier:

  

Call for papers


Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvöse

(Katedra kulturních dějin, Ústav slovanské a baltské filologie)

a Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy


Vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci zorganizovanou u příležitosti 150. výročí rakousko-uherského vyrovnání

 

„Ohlas rakousko-uherského vyrovnání

a období dualismu ve střední Evropě”Konference se koná 10.–11. října 2017 v prostorách univerzity ELTE v Budapešti.


Hlavním tématem dvoudenní konference bude ohlas rakousko-uherského vyrovnání a období dualismu v širším kulturním a literárněvědném kontextu. Navrhujeme následující tematické okruhy:

1. Ohlas vyrovnání a dualismu v literatuře a kultuře středoevropských národů

2. Obraz tohoto historického období ve středoevropských historických příručkách od 19. století do současnosti.

 

Plánovaný čas vystoupení: 20 minut.

Jazyky: maďarština, čeština, polština, slovenština

 

Termín pro zaslání přihlášek (spolu s krátkým resumé v rozsahu 15–20 řádků) je do 1. září 2017 na adresu: dualizmuskonferencia(at)gmail.com

 

Tlumočení jednotlivých vystoupení bude zajištěno. Po konferenci plánujeme vydání recenzovaného sborníku v maďarštině v tištěné i elektronické formě.

 

Účast na konferenci je bezplatná, účastníci si hradí sami cestovné a ubytování. Texty studií je nutné zaslat nejpozději do 30. listopadu 2017. Pro další informace se prosím laskavě obraťte na Agnieszku Janiec-Nyitrai a Andora Mészárose: dualizmuskonferencia(at)gmail.com

 

Pozvánku na konferenci je možné stáhnout zde: 

Call for papers


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

 

Czary i zjawiska demoniczne

w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI–XVIII w.,która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 23–24 listopada 2017 roku.


Magia, czary, okultyzm, duchy, zjawy i przeróżne widziadła towarzyszą społeczeństwom od zarania dziejów. Wiara w czary i czarownice (czarowników), a wraz z nimi zabobony, w niektórych kręgach kulturowych pozostały i są praktykowane po dzień dzisiejszy. Uwidacznia się to zwłaszcza w przypadku magii leczniczej, pozostającej na pograniczu magii i medycyny. Zjawisko posługiwania się czarami miało nie tylko w swoim zamyśle być wymierzone w uzyskanie efektu negatywnego, niszczącego działania, ale też dać danej jednostce możliwość wzbogacenia się, stąd przeróżne „pakty” zawierane z siłami nieczystymi, ale też opętania przez diabły, demony czy złe duchy i związane z nimi egzorcyzmy, mające prowadzić do uwolnienia osoby zawładniętej przez Szatana.

 

Świat okultyzmu, magii, zwłaszcza tej szkodliwej i związanych z nią szeregu przeróżnych istot, których część okazała się demoniczna i złowrogo nastawiona wobec pozostałych przy życiu ludzi, od wieków budzi zarówno zainteresowanie, jak i trwogę. Wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych zakorzeniona jest we wszystkich kulturach. Magia demoniczna przyzywać miała złe duchy o cechach demonicznych. Społeczeństwa średniowieczne, a po nich nowożytne przejęły tego typu wierzenia, których korzeni należy szukać jeszcze w pogańskich praktykach pogrzebowych. Z kolei strach przed złymi duchami, demonami, diabłem, zjawami bytującymi i błąkającymi się w świecie żyjących czy „ożywieńcami” towarzyszył społeczeństwom od tysięcy lat. Z jednej strony wszyscy oni nie byli już jednostkami przynależnymi do społeczności żywych, z drugiej często za popełnione grzechy nie mogli znaleźć spokoju w świecie umarłych – zaświaty ich odrzucały.

 

Okres największego nasilenia egzorcyzmów, przeróżnych „paktów” z mocami diabelskimi, polowań na czarownice przypadał na stulecia XVI–XVIII, chociaż pierwsze stosy w Europie zapłonęły już w okresie późnego średniowiecza. Procesy o czary to szczególnie interesujący obszar badawczy, dający możliwość naukowcom interdyscyplinarnego oglądu tej problematyki. Z jednej strony związany jest z pewną nutą tajemniczości, mamy do czynienia ze zjawiskami niewytłumaczalnymi, trudnymi do pojmowania przez ówcześnie żyjących. Z drugiej zaś wokół problematyki polowań na czarownice narosło wiele mitów, przeinaczeń, wypaczeń, stereotypów, a wręcz przekłamań i błędnych wniosków, których potwierdzenia nie odnajdziemy w zachowanym materiale źródłowym (księgi sądowe). Weryfikowanie tez pojawiających się w starszej literaturze i falsyfikowanie mitów pozostaje ważnym zadaniem stojącym przed współczesnymi badaczami tego zagadnienia.

 

Proponowane zagadnienia badawcze:

wierzenia i przesądy związane funkcjonowaniem zmarłych w postaci duchów i zjaw oraz ich postrzeganie w społeczeństwie

polowanie na czarownice

zabobony, wróżby i przesądy funkcjonujące w społeczeństwie nowożytnym – granica między magią a zwyczajem

magia szkodliwa i magia lecznicza – występowanie i odbiór społeczny.

 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z informacją o tytułach referatów prosimy nadsyłać na adres poczty elektronicznej daniel.wojtucki@wp.pl, p.klint@wp.pl lub jakub.weglorz@uwr.edu.pl do 30 września 2017 r. Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy uiścić na konto 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 z dopiskiem: Historia „Czary i zjawiska demoniczne”. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają dwa noclegi oraz wyżywienie.

 

Łączymy wyrazy szacunku dr hab. Paweł Klint, dr Daniel Wojtucki,dr Jakub Węglorz 

Call for papers


Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Úředník sluhou mnoha pánů?Organizátor: Centrum středoevropských studií (společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a vysoké školy CEVRO Institut) a Archiv hlavního města Prahy

Termín: 16. listopadu 2017

Místo konání: Praha, vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17

Konferenční jazyk: čeština a němčina

 

Pozvánku na konferenci je možné stáhnout zde:

Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„PRÁVO V BĚHU ČASU“
která se uskuteční 25. a 26. května 2017


Místo konání: Fakulta právnická ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň (http://fpr.zcu.cz/)

Termín konání: 25. — 26. květen 2017

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Konferenční poplatek: Kč 1500,--

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 28. dubna 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka.

 

Konferenční příspěvky nejsou tematicky omezeny. Nabízíme tak účastníkům možnost prezentovat právě dosažené aktuální výsledky jejich bádání či představit svá oblíbená témata.

 

V rámci konference bychom rádi zařadili zvláštní sekci, ve které by jednotlivá právněhistorická pracoviště představila aktuální stav a perspektivy své pedagogické činnosti.

 

Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ŘÍMSKÉ PRÁVO A KŘESŤANSTVÍ“
která se uskuteční 26. - 27. května 2017


Místo konání: Fakulta právnická ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň (http://fpr.zcu.cz/)

Termín konání: 26. - 27. květen 2017

Jednací jazyky: čeština, slovenština

Konferenční poplatek: není

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 28. dubna 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka.

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ  ZDE:

 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky a Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva


si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu


V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov


so zastrešujúcou témou


PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY,ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. júna 2017


v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať v poradí na piate stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odboru právnych dejín a rímskeho práva. Tento ročník bude od tých minulých trochu odlišný, rozhodli sme sa usporiadať konferenciu monotematicky. V prípade, ak by si chcel účastník konferencie zvoliť príspevok mimo témy konferencie, samozrejme každému vyjdeme v ústrety, článok však nebude zaradený do zborníka, ale bude publikovaný v časopise Historia et theoria iuris (HTI). Konferenčný poplatok sa nevyberá, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. Bude tiež možné objednať si ubytovanie v hoteli Družba v Bratislave (cca 20 €).

 

V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 30. mája 2017 na adresu alexandra.letkova(at)flaw.uniba.sk. Príspevok bude potrebné odovzdať do 30. septembra 2017.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

JUDr. Alexandra Letková, Mgr. Ján Sombati, PhD.


Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

  

Call for papers


 

JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law


11th INTERNATIONAL CONFERENCE


„Sitque ibi scienciarum preualencium margarita…”

– law and education over the centuries


 

Conference invitation you can download here:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


si Vás dovoluje pozvat na konferenci


DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2016

sekci Katedry dějiny státu a práva

„Právní obyčej“,
která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2016.


Právní obyčej je patrně nejstarší pramen práva, který stál u základů všech právních řádů. Témata mohou být zaměřena jak na jeho podobu a podstatné znaky, tak i na jednotlivé obyčeje, jež právní řád formovaly. Stejně tak je možné se zaměřit i na poměr právního obyčeje k ostatním pramenům práva a jeho význam dnes.

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70

Kontaktní e-mail: dp2016-dejiny@law.muni.cz 

 

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/

 
Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.


si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář„Dobrý vládce: Symbolika, paměť a kult

na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“,který se bude konat dne 22. září 2016 od 10.00 hod.


Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti v 7. patře, Národní 18, Praha 1

 

Karlovské výročí nás nabádá k dalšímu zkoumání osobnosti Karla IV. Téma „Symbolika, paměť a kult na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“ otevírá možnost soustředit se na otázky právního a politického symbolismu a historické paměti.

 

Účastníci pracovního semináře se mohou věnovat například následujícím okruhům:

  císařská a královská symbolika Karla IV. na pozadí Zlaté buly z roku 1356

  ústavněprávní symbolika na pozadí výtvarných projevů při korunovaci

  interpretace Karlovy osobnosti, vzdělání, diplomatických projevů

  vzájemný poměr Svaté říše římské národa německého a českého státu.

 

Navrhované téma příspěvku a jeho krátkou anotaci zašlete nejpozději do 30. června 2016 na

e-mailovou adresu sekretariátu: poctova(at)ilaw.cas.cz.

 

Podrobný program pracovního semináře s tématy příspěvků bude účastníkům oznámen nedlouho po skončení přihlašování.

Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii.

 

Poplatek na pracovní seminář není vybírán. Občerstvení bude zajištěno. Ubytování není hrazeno; účastníci si ubytování zajišťují sami.

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 Call for papers


International Conference

Murcia, Spain (13-16. December 2016)


"JUSTICE, MERCY AN LAW: from revenge to forgiveness in the History of Law"


 

An invitation you can download here:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 1. června 2016

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jednání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.

Naše konference volně naváže na tři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

majetkové trestné činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení majetkových a hospodářských trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2016.

 

Termín konání: středa 1. červen 2016

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 30. dubna 2016 elektronicky přes konferenční systém PrF MU  

Zaslání příspěvku: do 30. června 2016

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 Katedra teorie práva a právních dějin

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


si vás dovoluje pozvat na letošní ročník konference


"Olomoucké právnické dny",


 

která se bude konat 19. – 20. 5. 2016

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Tématem letošní sekce, kterou garantuje Katedra teorie práva a právních dějin, je Právo a hodnoty. Příspěvky na toto téma mohou být zpracovány nejen teoretickoprávně, ale také z pohledu historického, případně pozitivněprávního.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a téma vás zaujalo, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme váš příspěvek.

 

Sborníky z předchozích ročníků konference (sekce teorie práva a právních dějin) najdete ke stažení na stránce www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/

 

Veškeré informace o přihlašování a programu konference jsou na stránce www.opdny.upol.cz.

 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, KATEDRA DEJÍN ŠTÁTUA PRÁVA

V SPOLUPRÁCI S

UNIVERZITOU WARMINSKO-MAZURSKOU V OLSZTYNE FAKULTA PRÁVA A VEREJNEJ SPRÁVY

KATEDRA DEJÍN PRÁVA, RÍMSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

A

AKADÉMIOU POLICAJNÉHO ZBORU KATEDRA SÚKROMNOPRÁVNYCH VIED

 

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

CIVILNOPRÁVNE INŠTITÚTYA ICH HISTORICKÁ REFLEXIA VO SVETLE MODERNÝCH REKODIFIKÁCIÍ 


 

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 17. 18. marca 2016 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

Poslaním konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti moderných dejín štátu a práva, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a výmena skúseností a poznatkov s vedecko-výskumnými pracovníkmi. Prínosom konferencie má byť takisto zintenzívnenie komunikácie medzi katedrami dejín štátu a práva jednotlivých právnických fakúlt a možnosť publikovať vedecké štúdie v recenzovanom vedeckom zborníku. Konferencia je určená najmä pre vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovníkov z odboru dejín štátu a práva a z príbuzných odborov.

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Call for papers


XXII Forum of Young Legal Historians

Belgrade 6-8 May 2016


HISTORY OF LEGAL SOURCES: THE CHANGING STRUCTURE OF LAW


 

An invitation you can download here:

 European Society for Comparative Legal History

Fourth Biennial Conference

Gdańsk (Poland) 28 June – 1 July 2016


COMPARATIVE LEGAL HISTORY:

Culture, Identity and Legal Instrumentalism


 

The Organising Committee of the 4th Biennial Conference and the Executive Council of the European Society for Comparative Legal History are pleased to call for papers for the upcoming conference to be held on 28 June – 1 July 2016 at the University of Gdańsk (Poland) on: “Culture, Identity and Legal Instrumentalism”.

 

The conference will focus on the issue of law as an instrument of transforming reality in the individual cultural circles and sub-circles of Europe and the world. Papers addressing this theme are welcome, to be submitted before 15 November 2015 as explained in the below document.

  

Konference: Vojna a vojenstvo v práve


 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu


Vojna a vojenstvo v práve,


ktorá sa uskutoční dňa 5. novembra 2015 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferenčný poplatok sa nevyberá, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. Bude tiež možné objednať si ubytovanie v hoteli Družba v Bratislave (cca 20 €). V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 12. októbra 2015 na adresu alexandra.letkova(at)flaw.uniba.sk.


Príspevok bude potrebné odovzdať do 1. 12. 2015. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.


JUDr. Alexandra Letková

Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Mgr. Michal Považan, PhD.

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 27. května 2015

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Trestné činy proti životu a zdraví jsou bezpochyby jedněmi z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náleží k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Naše konference volně navazuje na naši velice úspěšnou loňskou konferenci „Sexuální trestné činy včera a dnes“ a má vytvořit tak určitou tradici setkávání právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů) u vybraných otázek trestního práva. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

trestné činy proti životu a zdraví a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení trestných činů proti životu a zdraví v moderních kodifikacích,

stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve 20. století

stíhání trestných činů proti životu a zdraví v současnosti v ČR a SR,

právní úprava stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti trestných činů proti životu a zdraví z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v kolektivní monografii. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Konferenční poplatek není vybírán. Autoři, kteří přispějí do připravované kolektivní monografie, obdrží po jejím vydání elektronickou verzi ve formátu pdf. Přes e-shop vydavatelství si pak budou moci zakoupit tištěnou verzi.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 7. května 2015.

 

Termín konání: středa 27. květen 2015

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 7. května 2015 elektronicky přes konferenční systém PrF MU  

Zaslání příspěvku: do 30. června 2015

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů“
která se uskuteční ve středu 10. června 2015

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu a samozřejmě také na předchozí dva ročníky česko-slovenského setkání, které se uskutečnily v Brně a v Bratislavě.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 20. května 2015 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI,

KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA


VÁS SRDEČNE POZÝVA


na medzinárodnú vedeckú konferenciu,

ktorá sa uskutoční pod záštitou dekana PrF UMB Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra MAMOJKU, CSc.


"HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍČIN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY“Medzinárodná vedecká konferencia, organizovaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa uskutoční


v dňoch 4. – 6. marca 2015


na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

 

Více informací zde:

 

Přihlášku je možní stáhnout na tomto odkazu:

 Vedecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR


si Vás dovolují pozvat na konferenciBibliotheca Antiqua


 

 

Jedná se o 24. ročník konference na téma historických knižních fondů, která v roce 2012 změnila název z původního Problematika historických a vzácných knižních fondů na Bibliotheca Antiqua.

 

Konference se uskuteční ve dnech 4.-5. listopadu 2015 v Olomouci v prostorách Arcidiecézního muzea (sál Mozarteum).

V roce 2015 bude konference tematicky zaměřena na právní tisky a rukopisy, na právní historii obecně, vývoj městského i zemského práva, práva materiálního i procesního etc. Část konference bude věnována obecně tématice historických a vzácných knižních tisků a rukopisů.

 

Autory žádáme, aby spolu s přihláškou zaslali anotaci příspěvku. Program konference je omezen délkou jejího konání a v případě převisu zájmu o vystoupení dostanou přednost příspěvky mající blíže k tématu. Termín přihlášení, jakož i odevzdání příspěvků je 31. 8. 2015. 

 

Autoři příspěvků si zde stáhnou šablonu příspěvku, kterou se budou řídit.

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

 

Poplatky za konferenci budou aktualizovány v roce 2015, předběžně je to 150 Kč pro autory příspěvků, 400 Kč pro ostatní. Členové SDRUK hradí 350 Kč.

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Více informací zde:

 

Přihlásit se je možné na tomto odkazu: 

 Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag

Johann-Amos-Comenius-Universität, Prag

 

 

Sozialpolitik in den besetzten Ländern Europas 1939–1945


 

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg startete in den meisten europäischen Ländern innerhalb der Sozialpolitik eine radikale Wende. Sowohl die mit der Weltwirtschaftskrise verbundenen Erfahrungen während der 1930er Jahre, welche die Grenzen der damaligen Sozialschutzsysteme aufzeigte, als auch die Kriegsmobilisierung aller beteiligten Länder schufen unter den Bedingungen des totalen Krieges den Bedarf nach neuen Wegen des Social Engineering. Die Nachkriegssozialpolitik knüpfte an mehrere Methoden an, welche im kontinentalen Europa während des Krieges implementiert und von den Besatzungsregimen ausgeführt wurden. Diese sozialpolitischen Strategien hatten eine große Bedeutung und waren nicht nur augenscheinlich autonom in Bezug auf die ideologische Legitimierung seitens einzelner politischer Regime der 1930er und 1940er Jahre (liberale Demokratie, Faschismus/Nationalsozialismus, bolschewistischer Sozialismus), sondern auch in Bezug auf geographische Gebiete sowie deren Bevölkerung, die mittels solcher Strategien im Sinne der Ziele der nationalsozialistischen Expansion ausgebeutet wurden.

 

Das Ziel dieser Tagung ist es, die Sozialpolitik als ein Instrument nationalsozialistischer Herrschaft komparativ zu betrachten sowie ihre Durchsetzung in den besetzten Ländern Europas zu beschreiben. Ein Vergleich der besetzten Gebiete im Osten und Westen erlaubt es uns, den wesentlichen Rahmen des sozialpolitischen Alltags zu charakterisieren sowie die unterschiedlichen Besatzungsstrategien tiefergehend zu erklären.

 

Erwünscht sind Originalbeiträge zu den Tagungsthemen rund um die Arbeits-, Familien- und Gesundheitspolitik, besonders im Hinblick auf die Aspekte der sozialpolitischen Verwaltung, auf die Herrschaftsstrukturen und Kommunikationsformen. Dabei können folgende Bereiche der Sozialpolitik in den besetzten Ländern angesprochen werden:

 

Das Projekt der Sozialversicherung aus der liberal-demokratischen, faschistischen/nationalsozialistischen und kommunistischen Perspektive;

Arbeitsregulierung als Sozialpolitik? - u. a. Arbeitsrecht, Arbeitsverwaltung, Rationalisierungsprogramme;

Arbeit, Leistung, Aneignung - u. a. Betriebsgemeinschaft, Gewerkschaftstätigkeit, Versorgung der Arbeitnehmer, Organisierung der Freizeit;

Öffentliches Gesundheitswesen als Gesundheit für die "Öffentlichkeit"? - Gesellschaftliche Exklusion und Inklusion am Beispiel des Gesundheitswesens, Formen und Umfang der Pflege sowie ihre Zugänglichkeit;

Familie im Wirbel nationaler Ideen - u. a. Organisation der Familienfürsorge, Verflechtung der privaten und öffentlichen Sphäre, soziale Arbeiterinnen, Mutterschutz; Rationalisierung des Haushaltsverbrauchs;

Wohlfahrt und Fürsorge unter den Gegebenheiten des totalen Krieges;

Komparative Studien der Sozialpolitik;

Sozialpolitik im Expertendiskurs.

 

Konferenzsprachen: Englisch, Deutsch

 

Senden Sie Ihre Abstracts im Umfang von max. 500 Wörter bitte bis zum 15. Dezember 2014 an folgende E-Mailadresse: socialpolicysince1939@gmail.comKatedra právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

Premeny ústavného práva


 

Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia začiatku normotvornej činnosti tretej Slovenskej národnej rady.

 

Ústavné právo prešlo na Slovensku významnými zmenami, ktoré sa týkali jeho samotných ideových základov. Napriek týmto zmenám si naše ústavné právo udržalo základný zmysel pre tradíciu, kontinuitu a legalitu zmien. Príkladom takéhoto zmyslu je aj právna koncepcia, na ktorej bola vybudovaná tretia Slovenská národná rada a jej normotvorná činnosť. Napriek sedemdesiatim rokom, ktoré uplynuli od udalostí rokov 1944 a 1945, majú tieto stále vplyv na náš ústavný i všeobecne právny vývoj. Idei právnej kontinuity mužov septembra 1944 sú bez akýchkoľvek pochybností jednými z vrcholov našich právnych dejín a právneho myslenia prevedeného do praxe. Toto pamätné výročie  je samo dostatočným dôvodom, aby sa právnická a historická obec opätovne zamyslela nad otázkami ústavného práva vo vývojovej aj komparatívnej perspektíve.

 

Konferencia sa bude konať v rámci projektu "Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR" podporený Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.

 

Základné informácie:

Dátum konania: 25. septembra 2014

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Registračný poplatok: nevyberá sa

 

Vyplnenú prihlášku pošlite do 25. augusta 2014 na email: michal.povazan(at)flaw.uniba.sk

 

Podrobné informace je možné stáhnout zde:

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


a


Historická fakulta Užhorodské národní univerzity


si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci„Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)“Konference proběhne formou dvou autonomních seminářů, z nichž první se uskuteční ve dnech 16. – 17. 9. 2014 v Praze. Konferenční jednání proběhne v aule hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha 2 (stanice metra Staroměstská). Tento seminář bude věnován Podkarpatské Rusi v období první československé republiky, tedy v letech 1918–1938.

 

Druhý seminář se bude konat ve dnech 16. – 17. 10. 2014 v konferenční místnosti hlavní budovy Historické fakulty Užhorodské národní univerzity.

 

Součástí programu konferencí bude v Praze i v Užhorodu vernisáž výstavy „Podkarpatoruští občané v boji za svobodu Československa v letech 1938 – 1945. (přesný čas a místo konání budou upřesněny).

 

Na každý z obou seminářů je třeba se přihlásit samostatně, a to jak k aktivní, tak i pasivní účasti.

 

Možné okruhy témat:

 

1918–1938

Podkarpatoruská společnost v letech Velké války, podkarpatoruský exil v USA, rusínské jednotky v rámci čs. legií, proces připojení Podkarpatské Rusi k Československému státu 1918–1919, boje a vojenská diktatura na Podkarpatské Rusi, budování občanské společnosti, politické strany ve 20. a ve 30. letech, parlamentní volby a podkarpatoruská politika v Praze, politika československé vlády na Podkarpatské Rusi, národnostní menšiny v době 1. republiky, spor mezi ruským (rusínským) a ukrajinským proudem, boj za autonomii a autonomisté, národnostní menšiny, právní postavení Podkarpatské Rusi z hlediska československého a mezinárodního práva, kultura, významné osobnosti všech oblastí podkarpatoruského života, modernizace země ve 2. a 30. letech, hospodářství a velká hospodářská krize, každodennost, první pokus o zavedení autonomie v roce 1937, Češi na Podkarpatské Rusi. 

 

1938–1945 

Podkarpatská Rus v plánech na obranu státu 1938, přeměna Československa ve spolkový stát a podkarpatoruská autonomie, Vídeňská arbitráž, Karpatská Sič, totalitarizace podkarpatoruské společnosti v letech 1938–1939, březen 1939 – vyhlášení nezávislosti, boje čs. jednotek, obsazení země Maďary, represe proti různým skupinám obyvatelstva ze strany maďarského okupačního režimu, Augustin Vološin a karpatoukrajinský exil v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945, domácí odboj proti maďarské a německé okupaci, podkarpatoruští občané v táborech GULAG v letech 2. světové války, podkarpatoruští občané v řadách československých zahraničních jednotek na Východě a na Západě, Podkarpatská Rus v plánech a představách československého zahraničního a domácího odboje, Edvard Beneš a Podkarpatská Rus, Podkarpatoruská kancelář čs. exilového Ministerstva vnitra v Londýně, Československá vládní delegace a snaha o obnovení čs. státnosti na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945, sovětská okupace a anexe, Zakarpatská Ukrajina a její právní postavení, Ivan Turjanica, KSČ a Zakarpatská Ukrajina, Čs. – sovětská smlouva o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR, exulanti z Podkarpatské Rusi v Československu po roce 1945 a právní důsledky připojení k SSSR.

 

Obecné informace (budou upřesněny)

Jednací jazyk konference: čeština/slovenština, ukrajinština, angličtina.

Příspěvky z konference budou vydány v kolektivní monografii, která paralelně vyjde v Praze v českém a v Užhorodu v ukrajinském jazyce do konce roku 2014.

Pro aktivní účastníky konference bude v Praze zajištěno ubytování na dvě noci. Ostatním účastníkům může být přes organizátory konference zprostředkována rezervace odpovídajícího ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních.

Cestovné si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek není vybírán.

 

Uzávěrka přihlášek na oba semináře je 31. 5. 2014.

 

Přihlášky zašlete nejpozději 31. 5. 2014 buď poštou na adresu:

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., Katedra středoevropských studií, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, ČR

nebo e-mailem na adresu: plachy.vhu@seznam.cz

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Sexuální trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 16. dubna 2014

v zasedací místnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Sexuální trestná činnost náleží bezesporu k oblastem, které vždy přitahovaly a dodnes přitahují značnou pozornost veřejnosti i médií. Sexuální trestné činy patří k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, protože zasahovaly do osobní svobody a důstojnosti jedince, do jeho pohlavní integrity či do zdravého vývoje mladistvých. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými se sexuální trestnou činností a právní úpravou od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

sexuální trestní činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení sexuálních trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání homosexuality jako trestného činu,

stíhání sexuálních trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání sexuálních trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti sexuálních trestných činů z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování sexuálních trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku, případně v monografii. O formě bude rozhodnuto po odevzdání příspěvků. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 31. března 2014.

 

Termín konání: středa 16. duben 2014

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zasedací místnost, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 31. března 2014 (elektronicky na jaromir.tauchen(at)law.muni.cz)

Zaslání příspěvku: do 15. května 2014

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Období nesvobody 1938-1945“,


 

které se bude konat ve středu dne 12. března 2014 od 9:00

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.V polovině března 2014 uplyne 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Účelem připravované konference je především se zamyslet se nejen nad státoprávní problematikou „tzv. Protektorátu“ a otázkami spojenými s procesem likvidací druhé československé republiky, a to i v souvislosti se slovenskými a karpatoruskými snahami o autonomii v závěru roku 1938 a v prvních měsících roku 1939, nýbrž i konference je pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období.

Konferencí o „době nesvobody“ navazujeme tak na úspěšná kolokvia „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“ a „Češi a Němci v Československu“, které se konaly v loňském roce v Brně.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

druhá Československá republika a její likvidace

snahy o slovenskou a karpatoruskou autonomii

ustavení Protektorátu Čechy a Morava

nacistická okupační politika v Protektorátu

český fašismus za Protektorátu a problém kolaborace

státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

odboj

postavení židovského obyvatelstva

studie z každodenního života v Protektorátu

hospodářská a sociální politika v Protektorátu

komparace Protektorátu s ostatními okupačními režimy

československé exilové zřízení v Londýně a v Moskvě a jejich činnost

Slovensko 1939-1945 a jeho vývoj (Slovenské národní povstání).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. března 2014.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce března.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde: 

 Chair for Legal History of the University of Ljubljana Faculty of Law

together with the French Society for Legal History


 announces

the International Conference 

 

Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit

         (Les Journées Internationales de Ljubljana 2014 de la Société d'Histoire du Droit)


 June 5 – 8, 2014


Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia


More information about the conference download here:

 X. konference o historii advokacie

         


 

Konference proběhne dne 8. 11. 2013 v aule Paláce Dunaj v Praze 1, Národní 10 (Voršilská 14 – vchod)     

 

Program:

 

9.00 - 9.30 – registrace účastníků

            

9.30-10.00 – Stanislav Balík  - Zahájení konference

                  Martin Vychopeň – Úvodní slovo předsedy České advokátní komory

                  Petr Poledník    -   Úvodní slovo místopředsedy ČAK a předsedy Výboru pro historii advokacie

           

10.00-12.00 - Peter Kerecman  –  Advokáti  Aranyossyovci a Košická advokátska Komora

                   Stanislav Balík  -  Významní tajemníci pražské advokátní komory konce 19. a prvé poloviny 20. století 

                        Martin Rája  - Advokátní kancelář a její fungování na přelomu 19. a 20. století

                   Viktória Hellenbart – História právnej úpravy povinností advokáta pri prevzatí zastupovania klienta pred súdom

                   Milan Kyjovský - Palmární účet advokáta za prvé Československé republiky

                   Marie Farníková-Fabišová – Advokáti na Malé Straně v letech 1918-1938

          

12.00-13.00 – polední přestávka, pohoštění účastníků

 

13.00-14.00 – Lubomír Činka -    Historické soudní budovy na území města Prahy a na území soudních okresů v působnosti MS v Praze v období ´1855-1949 s přihlédnutím k současné dislokaci

          

14.00-16.30  - Ewa Stawicka - Henryk Krajewski - advokát. Povstalec 1863.

                     Milan Závurka -     Výkon advokacie u ministra JUDr. Bedřicha Pacáka

                     Martina Gajdošová – Prvé ženy v advokácii na území Slovenska

                     Nicol Svobodová -  Mladoboleslavští starostové z řad advokacie v letech 1860-1918

                     Rudolf Manik –     Advokáti v hnedom a čiernom 1939 – 1945

                     Martin Chládek -  Vývoj advokacie v NDR                                                                                                  

                     Tereza Vykusová – Právněhistorický rozbor procesu s Alfredem Dreyfusem

Závěr konference

         

Moderuje:  Stanislav Balík

 


Symposium und Podiumsdiskussion 

 

ANDRÁSSY, DEÁK UND DIE SCHAFFUNG DES DUALISMUS

AUS UNGARISCHER UND ÖSTERREICHISCHER PERSPEKTIVE


 

 

Veranstalter: Andrássy Universität Budapest (AUB), Pollack Mihály tér 3, 1088 Budapest, Ungarn

 

Organisation: Dr. Henriett Kovács (AUB-DI), Dr. Richard Lein (AUB-MES)

Kontakt: henriett.kovacs@andrassyuni.hu; +36 70 370 7634

 

Kooperationspartner Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften – Institut für Geschichte (MTA-BTK-TTI) Österreichisches Kulturforum Budapest (ÖKF)

 

Termin und Ort: Dienstag, 5. November 2013, 14.00-19.30, Andrássy Saal, AUB


Einladung zum download: JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law

 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO – HISTORY OF RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE


 

Conference invitation download here:
The European Society for History of Law

Akademie Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Moravský zemský archiv v Brněsi Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Dějiny poznávání a šíření rostislavovského a cyrilometodějského odkazu“,


 

které se bude konat v pátek dne 18. října 2013 od 9.00

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Vědecké kolokvium se bude věnovat vědeckým osobnostem a šiřitelům rostislavovského a cyrilometodějského odkazu v oblasti vědy i církevního života a bude se zabývat ohlasy tohoto odkazu na Moravě i v celé Evropě. Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci vytvoří důstojný rámec oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a přinese nové poznatky k této problematice.  Z kolokvia vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na kolokvium či přihlášku příspěvku je nutno zaslat do 30. září 2013 na emailovou adresu jlbily@volny.cz a v kopii na info@historyoflaw.eu (uveďte prosím předpokládaný název příspěvku a vaše kontaktní údaje vč. akademických titulů a pracoviště).

 

Další informace o kolokviu Vám poskytne doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. (jlbily@volny.cz).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


si Vás dovoluje pozvat na pátý ročník mezinárodní právní konference

 

"Býkov 2013

setkání mladých vědeckých pracovníků"


 

Konference se koná ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2013 v areálu

„Zámecký statek Býkov“ (http://www.bykov.cz/).


Cílem konference je prezentace vědeckých prací zejména mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů, které budou posléze vydány v tištěném recenzovaném sborníku „Naděje právní vědy“.


Součástí konference budou workshopy pořádané v rámci programu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0119 „Spolupracující právníci“, zaměřené na problematiku vzdělávání právníků v oborech občanského práva, správního práva a finančního práva.

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 17. listopadu 2013 na adrese: http://fpr.zcu.cz/bykov

 

Program konference bude účastníkům zaslán koncem měsíce listopadu 2013.

 

Informace o konferenci najdete také na http://fpr.zcu.cz/research/Bykov

 

Konferenční poplatek splatný na účet činí Kč 1 500,--.

Je možno zajistit ubytování v místě v ceně Kč 750,-- na osobu a noc.

 

Případné dotazy zasílejte na valente@kpd.zcu.cz

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Češi a Němci v meziválečném Československu“,


 

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Na konci září 2013 uběhne 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků – appeasementu.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Navazujeme tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání.

 

Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

německá iredenta v prvních letech ČSR

německé politické strany v ČSR a jejich činnost

německé spolky v ČSR

právní postavení německé menšiny v Československu

Němci v československé armádě

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Brněnští Němci (1918 – 1938)

situace v pohraničí

SDP a události roku 1938

Mnichovská dohoda

karpatští Němci na Slovensku

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. září 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ I. česko-slovenské setkání doktorských studentů

a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva“
která se uskuteční ve středu 19. června 2013

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2013 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 

The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium"Oděv v právu",


 

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013

 

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnuje problematice významu oděvu pro právo.

 

Kolokvium tak navazuje na obdobná setkání zájemců o právní archeologii uspořádané v letech 2011 a 2012 v Praze.

 

Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci přinese nové poznatky k této problematice a tedy významně obohatí další vývoj právní archeologie. Z kolokvia opět vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce května.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 


The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u příležitosti osmdesátiletého výročí od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem dovolují pozvat na kolokvium

 


„Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech

v Československu a ve státech střední Evropy“,


 

které se bude konat ve středu dne 27. února 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně.

 

 

Dne 30. ledna 2013 uběhne 80 let od okamžiku, kdy byl v Německu Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Toto datum je tak symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se tak začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, tedy hlavně v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad odrazem německého národního socialismu v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty. Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR?

Československo a čeští Němci (1933 – 1938)

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu

Němci za Druhé republiky

likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení

odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu Čechy a Morava

Brno v období Protektorátu Čechy a Morava

Brněnští Němci (1933 – 1945)

jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy?

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 15. ledna 2013.

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ  ZDE:

 Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci


Olomoucké právnické dny 2013


(9. - 10. května 2013)Sekce teorie a historie práva


“Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické i historické”

garant: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na poli olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Pro rok 2013  se organizační výbor konference rozhodl ponechat iniciativu na vedoucích jednotlivých odborných sekcí a stanovil pouze obecný rámec tématu konference: “Aktuální otázky českého práva”.

 

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech; po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní odborníci se svými příspěvky, budou následovat tématicky zaměřené sekce (zaměření jednotlivých sekcí - viz Sekce konference). Věřím, že 7. ročník Olomouckých právnických dnů bude stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Na setkání se těší

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

děkanka Právnické fakulty


Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 
The European Society for History of Law a

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitysi Vás dovolují pozvat na kolokvium

 


„Korupce – včera a dnes“,


 

které se bude konat v pátek 8. března 2013 v Brně

(místo konání bude dále upřesněno).

 

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodů se organizátoři rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bude zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti.

 

 

Zaslání přihlášek s návrhem referátu: do 25. února 2013 mailem na info@historyoflaw.eu

Zaslání příspěvku: do 30. března 2013

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce února.

 

Z příspěvků kolokvia bude vydán recenzovaný tištěný sborník.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz; info@historyoflaw.eu

 

Pozvánku ve formátu pdf lze stáhnout zde:The European Society for History of Law

Památková komora ČRsi Vás dovolují pozvat na kolokvium


Jiří z Poděbrad - vizionář
které se bude konat 6. května 2013 v Zaháňském salonku Senátu PČR.

Více informací u Dr. Václava Lišky na emailu 724.725.725@humanita.cz
Pozvánka na konferenci o Pavlu Kristiánu Koldínovi v Klatovech


Město Klatovy srdečně zve na konferenci,

věnovanou klatovskému rodákovi a významnému právníkovi, autorovi kodexu městského práva,

Pavlu Kristiánu Koldínovi.Konference se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 v budově klatovské radnice, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, v prvním patře.


Na konferenci, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 8. 11. ve 14.00 hodin, vystoupí přední čeští odborníci jak z akademické sféry, tak z praxe:

 

prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.: Koldínův zákoník v dějinách českého práva 

prof. PhDr. Karolina Adamová, CSc: Pojetí práva v Koldínově zákoníku 

JUDr. Vilém Knoll: Vybrané instituty Koldínova zákoníku

JUDr. Karel Wawerka: Pozůstalost Mistra Koldína 

Mgr. Naďa Štachová, PhD.: Brněnské městské právo a Koldínova Práva městská 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.: Pavel Kristián z Koldína, život mezi městem a univerzitou 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík: Advokacie a notářství za časů Koldínových 

PhDr. Lenka Sýkorová: Koldín a Klatovy

 

Součástí konference bude odhalení pamětní desky na Koldínově rodném domě. Konference bude zakončena společenským setkáním v pátek 9. listopadu od 17.00 hodin.

 

Vstup na konferenci je volný.Katedra dějin státu a práva PrF MU a The European Society for History of Law


si Vás při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské dovolují pozvat na kolokvium"Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše

ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" 

 

které se bude konat dne 17. října 2012

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


V letošním roce si připomínáme osmisté výročí vydání Zlaté buly sicilské, která je dnes všeobecně vnímána jako jeden z dokladů hlubokých kořenů české státnosti. To je jistě dobrým důvodem pro setkání právních i obecných historiků a k zamyšlení se nad základními problémy existence a vývoje českého státu a jeho mezinárodního postavení ve středověku a na začátku novověku – především pak ve vztahu k jeho západním sousedům.

 

Základní tematické okruhy kolokvia:

Zlatá bula sicilská

Formování českého státu a „západní“ vlivy v něm

Problematika poměru zemí Koruny české k římskoněmecké říši

Vliv práva platného v říši na právo českých zemí

Česko-německé „stýkání a potýkání“ v 19. století

Historické reminiscence v pozdějším pojetí české (československé) státnosti

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2012.

 

Odborní garanti konference:                                                          

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                                                      

ladislav.vojacek@law.muni.cz 

                                                           

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

karel.schelle@law.muni.cz

 

Organizační garant konference:

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

jaromir.tauchen@law.muni.cz


 

Další informace ke kolokviu naleznete zde:

Přihlášku je možné stahnout zde:

 Slovenská advokátní komora

si vás dovoluje pozvat na


Mezinárodní konferenci - „Sloboda advokácie v dejinách"Slovenská republika tvorí súčasť regiónu strednej a východnej Európy a zdieľa množstvo tradícií s ostatnými krajinami, nevynímajúc tradície vývoja povolania. Cieľom vyššie uvedenej konferencie je umožniť vzájomné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú dejinám povolania, umožniť nadviazanie kontaktov medzi nimi a potvrdiť tradičné hodnoty všetkých právnických povolaní.

 

Místo konání: 

Historická budova Slovenské národní rady (Župné námestie, Bratislava)

 

Termín konání: 30. listopadu 2012

 

Dopoludňajší program konferencie

Privítanie predsedom Slovenskej advokátskej komory

Privítanie zástupcom Českej advokátskej komory

Pozdravy hostí

Okolnosti vzniku Slovenskej advokátskej komory a prijatie prvého slobodného zákona o advokácii

Prvá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Maďarskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Poľskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Rakúskej advokátskej komory

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Druhá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

 

 

Popoludňajší program konferencie

História Bratislavskej advokátskej komory

Tretia prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Trnavská advokácia

Štvrtá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Židovskí advokáti na území Slovenska v 20. storočí

Prednášky o budovách krajských súdov na Slovensku s premietaním obrazového materiálu

Záver konferencie

 

Večerný spoločenský program

Premietanie filmu „Advokátka“

 

Přihlášku je možné stahnout zde:
KONFERENCE „ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212 – 2012“

 

 

Pořadatelé:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

ve spolupráci s Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Místo konání: 

Hrad Loket, Zámecká 67/10, Loket, Česká republika (www.hradloket.cz)

 

Termín konání: 3. – 5. října 2012

 

Předběžný program:

středa 3. 10. 2012 – zahájení, jednací den

čtvrtek 4. 10. 2012 – exkurze po památkách v okolí (Cheb, Teplá, Bečov)

pátek 5. 10. 2012 – jednací den

 

Tématické okruhy:

1) Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě

2) Osobnost Přemysla Otakara I. a královských Přemyslovců

3) Materiální a právní nástroje k zajištění státu

4) Středověké právní památky

5) Projevy státní symboliky ve hmotné kultuře

6) Regiony a centrum – úloha regionů v rámci geneze státních útvarů

7) Loketské otazníky aneb počátky Lokte a Loketska

 

Jednací jazyky: čeština, polština, slovenština, němčina, angličtina

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 15. září 2012 na adrese: fpr.zcu.cz/loket

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

Vaše dotazy jsou organizátoři připraveni zodpovědět na adrese loket1212@email.cz

 

Více informací na http://www.zcu.cz/fpr/research/Loket/
 

ČEŠI A NĚMCI NA VYSOČINĚ

SOUŽITÍ – ROZDĚLENÍ – DIALOG – SPOLUPRÁCE


Mezinárodní konference


 


 

Pořadatelé:

Muzeum vysočiny Havlíčkův brod   

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Havlíčkův brod

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Jihlava

 

Místo konání: 

Havlíčkův Brod

 

Termín konání: 24. - 26. 4. 2012

 

PRACOVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

1. Německé osídlení ve středověku a raném novověku

2. Češi a Němci 1848–1918

3. Češi a Němci 1918–1938

4. Češi a Němci 1939–1945

5. Němečtí antifašisté

6. Poválečný odsun německého obyvatelstva

7. Němci v Československu po roce 1945

8. Odsunutí Němci v nové vlasti

9. Odsunutí Němci a stará vlast

10. Němci na Vysočině po roce 1945

11. Významné osobnosti německé vědy, kultury a umění

12. Německá lidová kultura a umění

 

PŘIHLÁŠKY DO 30. 9. 2012

E-mailem, nebo poštou zašlete na adresu: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, e-mail: muzeum@muzeumhb.cz.

 

Více informací zde:
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení

 

 

 

Termín a místo konání: Praha, Vila Lanna 28. - 30. 5. 2012

Své přihlášky do workshopu s krátkým abstraktem zasílejte laskavě do konce února 2012 na emailovou adresu:

hlavacka@hiu.cas.cz


Sociální politika transatlantické civilizace se nachází na rozcestí. „Zapomenutý“ protiklad chudí-bohatí nabývá opět aktuální (globální) dimenze. Ekonomická a sociální krize – včetně nynější krize sociálního státu – vyvolává snahu po hledání východisek k řešení také v minulé sociální praxi. Proto bude užitečné připomenout si genezi problému chudinství a dosavadní modely řešení chudoby od poloviny 18. století do poloviny 20. století formou historického workshopu.

 

Přijmeme-li periodizační členění chudinství německé historiografie, pak se v tomto projektu jedná o zkoumání tzv. druhé a třetí fázi pojetí chudoby. Stranou tedy ponecháme tradiční středověké posuzování chudinství jako neřešitelného problému a soustředíme se na pojetí chudinství, které je vázáno nejen na jeho odstranění prostřednictvím výchovy chudých k práci, ale i na profesionalizaci, byrokratizaci a etatizaci sociální práce.

 

 

Tematické okruhy

Dobové perspektivy pohledu na chudinství – tradiční pohled shora dolů versus chudinství jako integrální součást sociální reality

Sociální a gendrová paleta chudoby a životní světy chudých -  žebráci, vyvrhelové, bydlící chudina, nezaviněná chudoba

Proměna pojmu chudý, chudoba a chudinství

Analýza exkluzivních a inkluzivních mechanismů

Kolektivní a individuální strategie chudých

Prožitek chudoby v různých sociálních a teritoriálních prostředích

Chudinská politika a její praktické výsledky

Dobová instrumentária k potírání chudoby – filantropie, charita, nadace, legáty, almužny, závěti, podpůrné sociální instituce

Sociální práce

Role rodiny, církve, státu, odborů a politických stran při potírání chudoby

Dobové diskursy o vzniku a vymýcení chudoby

 

Strukturální členění tématu

Ideově myšlenkové základy tradiční a moderní společnosti ve vztahu k sociální existenci

Sociálně zajišťovací řád venkovské společnosti jako tradiční sociální prostředí k zmírnění chudoby

Městský sociálně zajišťovací řád jako institucionálně koncentrované prostředí k potírání chudoby

Kapitalisticky atomizované zaměstnanecké sociální prostředí jako prostor k odstranění chudoby

Právně reglementační zásahy státu jako pokus o celoplošné systémové řešení sociální otázky

 

Formy příspěvků

Případové studie

Syntetická shrnutí

Historickosociologické úvahy

Badatelské výhledy

 

Záměr jako závěr:

Snaha podat neideologicky pojaté dějiny sociálního myšlení a sociální praxe v kontextu s výskytem a potíráním chudoby ve středoevropském prostoru od poloviny 18. do poloviny 20. století získává na prestiži nejen ve vnitřním provozu historické vědy. Společenská aktuálnost této u nás do nedávna opomíjené tématiky vyplývá i z historického poznání, že chudoba nebyla a není záležitostí jen okrajových skupin společnosti, ale že vždy měla a také má spíše charakter masového, strukturálního problému. Praktické potírání chudoby, dále diskursy o chudobě a nakonec systematická chudinská politika byly také základním vodítkem evropských společností na cestě k sociální modernizaci. Historici se svou neodbytnou odbornou instrumentalizací minulosti mohou připomenout současníkům nejen fungování minulých modelů řešení nejrůznějších společenských problémů, ale také mohou upozornit na možnosti řešení palčivých sociálních problémů současnosti a na jejich kontextualizaci v různých ekonomických, kulturních a sociálních prostředí.
Katedra společenských věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Lawpořádají dne 7. května 2012 kolokvium


Symbolika a zkratky

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

JUDr. Miroslav Frýdek (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Symboly státní moci ve starověkém Římě

 

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Právní význam moravské orlice

 

JUDr Antonín Lojek, Ph.D. (Ústav státu a práva AVČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Hůl v právu

 

JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav státu a práva AVČR)

Polibek v právu

 

Doc. JUDr. Karel Schelle. CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Symbolické významy středověkých trestů

 

Milan   Richter, Dr.  (Konzervatoř Praha)

Muzikantské značky

 

Václav Liška. Prof.h.c.Dr.Ing., Dr.h.c (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Symboly v ratingu

 

Kučírek Jiří, PhDr.,CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ornament a linearita:sémiotický výraz proměny doby, zkratka  jako styl

 

PhDr.V. Hladík, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Socialne-symbolicke jednáni:  Fredrick Jameson a implikace pro sociologii kultury?
Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VI. ročník mezinárodní vědecké konference


Olomoucké právnické dny 2012


na téma

„Aktuální otázky českého práva“,která se uskuteční 24.–25. 5. 2012 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 


 

 

 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

REGNARE ET ADMINISTRARE

– HISTORY OF THE POLITICAL SYSTEM AND ADMINISTRATIVE LAW


 

Dear Sir or Madam,

I am writing to give you information on an international conference Regnare et administrare – history of the political system and administrative law, 21-22th April, 2012. The event is organized by employers, PhD students and members of the Student Learned Society of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University.

 

We would like to invite young researchers of law and the history of law: graduate students, PhD students and PhD graduates. Applications for the conference should be received until the 18th March 2012 onan application form and should include a shortsummary of main theses (maximum 300 words; methodology, bibliography). The applications will be verified and subsequently a response will be send. What is essential, the positive decision is required to make a payment. A presentation cannot take longer than 20 minutes and texts for publishing cannot exceed the length of 20000 characters. Two languages will be used during the conference: Polish and English. An edited book, composed of verified texts, is expected to be published, likewise antecedent events.

 

We provide participants with meals during the conference. A conference fee is fixed at 140 zlotys (PLN)/35 (euro). Acommodation is not included, nevertheless help with finding hotel or hostel will be provided.

For more information please contact us via e-mail.

We strongly invite you to come to Krakow.

Yours faithfully,

 

Gabriela Grochola

Leader of the Section of  State and Law History TBSP UJ

Students Learned Society

Bracka Street 12/302

31-007 Kraków

konferencjakrakow@gmail.com

 Katedra společesnkých věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Law

NM - Muzeum Vojty Náprstka v Praze
pod patronátem prezidenta Památkové komory ČR


pořádají dne 4. listopadu 2011 kolokviumPrávo a archeologie

 

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

BLOK A  10.00 - 11.30

doc. JUDr. Jiří Bílý

Metodika a analýza právně archeologických objektů na příkladu erbu

 

Mgr. Miroslav Frýdek

Tabulky označující soukromou cestu a mezníky pozemku jako svědci života starých Římanů a Řeků

 

Marian Malecki

Zabytki kultury prawnej Krakowa

 

BLOK B  12.30 - 16.00

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Brněnské věznice

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

O katovských mečích

 

Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DrSc.

Roland a městská práva

 

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

Heraldické právo

 Letní škola

 

"Soukromé právo v proměnách věků"

 

 Letní škola je určena všem studentům právnických fakult magisterských, doktorských a bakalářských programů. Cílem školy je studentům poskytnout určitý ucelený přehled o vývoji soukromého práva a jeho východiscích od nejstarších dob do r. 1989.

 

Program:

1. Regulae iuris a vliv římského práva na soukromé právo. 2. Vliv římského práva na právo věcné, dědické a obligační. 3. Vybrané otázky českého středověkého závazkového práva. 4. Vis maior a custodia v římském právu a středověkých právních knihách. 5. Savigny, Thibaut a Zeiller – odpůrce, propagátor a autor kodifikací občanského práva v 19. stol. 6. Všeobecný rakouský občanský zákoník. 7. Rekodifikační pokus v první Československé republice. 8. Změny v soukromém právu v období Protektorátu Čechy a Morava. 9. Římsko-právní úprava rodinného práva. 10. Vývoj rodinného práva od ABGB do roku 1945. 11. Poválečná úprava práva rodinného. 12. Občanské právo hmotné v období socialismu. 13. Předpoklady vzniku obchodního práva jako samostatného právního odvětví. 14. Charakteristika hospodářského zákoníku. 15. Zákoník mezinárodního obchodu.

 

 

Termín konání: 20. 9. – 23. 9. 2011

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Termín zaslání přihlášky i poplatku: 30. 6. 2011

Výše poplatku: 1.800,- Kč včetně DPH

Podrobné informace a formulář k přihlášení naleznete na: lsd.law.muni.cz

Dotazy k letní škole posílejte na e-mail: jaromir.tauchen@law.muni.cz; miroslav.frydek@law.muni.cz  

 


Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu
Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty a Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov) vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 8. – 9. septembra 2011 v Bratislave. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva a vymedziť jeho úlohu v procese prenasledovania a likvidácie židovskej komunity. Konferencia má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách.

 

Okruhy konferencie


1. Ideovo-politické východiská protižidovského zákonodarstva

Rasové, náboženské a sociálne základy protižidovského zákonodarstva a úloha náboženského, národného, hospodárskeho a politického antisemitizmu pri jeho vzniku. Vymedzenie legislatívnej právomoci jednotlivých štátnych inštitúcií v procese tvorby protižidovského zákonodarstva a jeho uplatňovania.

 

2. Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd Židov  

Definícia pojmu Žida, obmedzovanie počtu Židov vo výkone povolania, vylúčenie z volebného práva a verejnoprávnych funkcií, vylúčenie židovských študentov a žiakov zo škôl, domové prehliadky, zákaz zhromažďovania, evidencia a označenie židovských občanov a pod. Okruh bude zahŕňať diskrimináciu židovského obyvateľstva vo všetkých základných právach a slobodách okrem majetkových a tých, ktoré súviseli s jeho sústreďovaním a deportáciou.

 

3. Legislatíva obmedzujúca vlastnícke práva Židov

Arizácia a likvidácia podnikového, poľnohospodárskeho, domového, hnuteľného a kapitálového majetku Židov.

 

4. Legislatívny rámec sústreďovania a deportácií židovského obyvateľstva

Koncentračné tábory a strediská internačného a pracovného charakteru, pracovná povinnosť a deportácia Židov.

 

Cieľom podujatia je predstaviť laickej i odbornej verejnosti najnovší výskum v oblasti protižidovského zákonodarstva, preto prípadných záujemcov prosíme, aby rešpektovali obsahové zameranie konferencie.

 

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 15. apríla 2011 na e-mailovú adresu: martina.fiamova@upn.gov.sk , prípadne poštou na adresu:

 

Ústav pamäti národa

Nám. slobody 6

817 83 Bratislava 15

Kontaktná osoba:

PhDr. Martina Fiamová

tel.: 00421 2 593 00 33

 


Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz


Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law


Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts


Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor)

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)

 

Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István)

Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)

 

Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)

 

Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán)

István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)

 

Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám)

Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)

 

Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris)

Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)

 

Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos)

Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)

 

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra

Venue: ELTE ÁJK Aula Magna

November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.

 

 


Konference "Kontexty propagandy"

 

 

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

pořádá 24. listopadu 2011 mezioborovou konferenci "Kontexty propagandy".

 

Propaganda jako účinný institucionální nástroj ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných obecných hodnot a vzorců jednání byla mocenskými elitami (či vážnými aspiranty na mocenské pozice) využívána odedávna, jak vyplývá z řady odborných reflexí zaměřených právě na toto téma, ať už z pohledu historie, sociologie, filozofie, lingvistiky, psychologie, ekonomie, politologie nebo tzv. postdisciplinárních kulturálních či mediálních studií. Na ně by chtěla tato konference navázat.

 

Mezioborová perspektiva má hned několik předností, mezi nimiž dominuje časová i metodologická pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a konsekvencí propagandistických aktivit. Ta mimo jiné umožní konfrontaci přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či další rysy persvazivního nátlaku. Mezioborové setkání bude jistě podnětem ke kladení nových otázek v odborné diskusi o tématu pro naši současnost nanejvýš aktuálním.

 

Sekce – tematické okruhy

Sekce 1 – Teoretická reflexe propagandy

Sekce 2 – Propaganda a nacionalismus

Sekce 3 – Propaganda mezi kolektivismem a individualismem

Sekce 4 – Propaganda a mediální diskurz

 

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Konferenční poplatek činí 500 Kč.

 

Jazyk konference: čeština, slovenština, polština, jihoslovanské jazyky, angličtina

 

Organizační výbor konference:

 • Miroslav Kouba

 • Dagmar Magincová

 • Ivo Říha

 • Jiří Studený

 

Přihlášování na emailu: konference-propaganda@seznam.cz

 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


a


Historická fakulta Užhorodské národní univerzity


si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci„Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)“Konference proběhne formou dvou autonomních seminářů, z nichž první se uskuteční ve dnech 16. – 17. 9. 2014 v Praze. Konferenční jednání proběhne v aule hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha 2 (stanice metra Staroměstská). Tento seminář bude věnován Podkarpatské Rusi v období první československé republiky, tedy v letech 1918–1938.

 

Druhý seminář se bude konat ve dnech 16. – 17. 10. 2014 v konferenční místnosti hlavní budovy Historické fakulty Užhorodské národní univerzity.

 

Součástí programu konferencí bude v Praze i v Užhorodu vernisáž výstavy „Podkarpatoruští občané v boji za svobodu Československa v letech 1938 – 1945. (přesný čas a místo konání budou upřesněny).

 

Na každý z obou seminářů je třeba se přihlásit samostatně, a to jak k aktivní, tak i pasivní účasti.

 

Možné okruhy témat:

 

1918–1938

Podkarpatoruská společnost v letech Velké války, podkarpatoruský exil v USA, rusínské jednotky v rámci čs. legií, proces připojení Podkarpatské Rusi k Československému státu 1918–1919, boje a vojenská diktatura na Podkarpatské Rusi, budování občanské společnosti, politické strany ve 20. a ve 30. letech, parlamentní volby a podkarpatoruská politika v Praze, politika československé vlády na Podkarpatské Rusi, národnostní menšiny v době 1. republiky, spor mezi ruským (rusínským) a ukrajinským proudem, boj za autonomii a autonomisté, národnostní menšiny, právní postavení Podkarpatské Rusi z hlediska československého a mezinárodního práva, kultura, významné osobnosti všech oblastí podkarpatoruského života, modernizace země ve 2. a 30. letech, hospodářství a velká hospodářská krize, každodennost, první pokus o zavedení autonomie v roce 1937, Češi na Podkarpatské Rusi. 

 

1938–1945 

Podkarpatská Rus v plánech na obranu státu 1938, přeměna Československa ve spolkový stát a podkarpatoruská autonomie, Vídeňská arbitráž, Karpatská Sič, totalitarizace podkarpatoruské společnosti v letech 1938–1939, březen 1939 – vyhlášení nezávislosti, boje čs. jednotek, obsazení země Maďary, represe proti různým skupinám obyvatelstva ze strany maďarského okupačního režimu, Augustin Vološin a karpatoukrajinský exil v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945, domácí odboj proti maďarské a německé okupaci, podkarpatoruští občané v táborech GULAG v letech 2. světové války, podkarpatoruští občané v řadách československých zahraničních jednotek na Východě a na Západě, Podkarpatská Rus v plánech a představách československého zahraničního a domácího odboje, Edvard Beneš a Podkarpatská Rus, Podkarpatoruská kancelář čs. exilového Ministerstva vnitra v Londýně, Československá vládní delegace a snaha o obnovení čs. státnosti na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945, sovětská okupace a anexe, Zakarpatská Ukrajina a její právní postavení, Ivan Turjanica, KSČ a Zakarpatská Ukrajina, Čs. – sovětská smlouva o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR, exulanti z Podkarpatské Rusi v Československu po roce 1945 a právní důsledky připojení k SSSR.

 

Obecné informace (budou upřesněny)

Jednací jazyk konference: čeština/slovenština, ukrajinština, angličtina.

Příspěvky z konference budou vydány v kolektivní monografii, která paralelně vyjde v Praze v českém a v Užhorodu v ukrajinském jazyce do konce roku 2014.

Pro aktivní účastníky konference bude v Praze zajištěno ubytování na dvě noci. Ostatním účastníkům může být přes organizátory konference zprostředkována rezervace odpovídajícího ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních.

Cestovné si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek není vybírán.

 

Uzávěrka přihlášek na oba semináře je 31. 5. 2014.

 

Přihlášky zašlete nejpozději 31. 5. 2014 buď poštou na adresu:

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., Katedra středoevropských studií, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, ČR

nebo e-mailem na adresu: plachy.vhu@seznam.cz

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Sexuální trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 16. dubna 2014

v zasedací místnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Sexuální trestná činnost náleží bezesporu k oblastem, které vždy přitahovaly a dodnes přitahují značnou pozornost veřejnosti i médií. Sexuální trestné činy patří k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, protože zasahovaly do osobní svobody a důstojnosti jedince, do jeho pohlavní integrity či do zdravého vývoje mladistvých. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými se sexuální trestnou činností a právní úpravou od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

sexuální trestní činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení sexuálních trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání homosexuality jako trestného činu,

stíhání sexuálních trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání sexuálních trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti sexuálních trestných činů z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování sexuálních trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku, případně v monografii. O formě bude rozhodnuto po odevzdání příspěvků. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 31. března 2014.

 

Termín konání: středa 16. duben 2014

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zasedací místnost, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 31. března 2014 (elektronicky na jaromir.tauchen(at)law.muni.cz)

Zaslání příspěvku: do 15. května 2014

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Období nesvobody 1938-1945“,


 

které se bude konat ve středu dne 12. března 2014 od 9:00

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.V polovině března 2014 uplyne 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Účelem připravované konference je především se zamyslet se nejen nad státoprávní problematikou „tzv. Protektorátu“ a otázkami spojenými s procesem likvidací druhé československé republiky, a to i v souvislosti se slovenskými a karpatoruskými snahami o autonomii v závěru roku 1938 a v prvních měsících roku 1939, nýbrž i konference je pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období.

Konferencí o „době nesvobody“ navazujeme tak na úspěšná kolokvia „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“ a „Češi a Němci v Československu“, které se konaly v loňském roce v Brně.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

druhá Československá republika a její likvidace

snahy o slovenskou a karpatoruskou autonomii

ustavení Protektorátu Čechy a Morava

nacistická okupační politika v Protektorátu

český fašismus za Protektorátu a problém kolaborace

státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

odboj

postavení židovského obyvatelstva

studie z každodenního života v Protektorátu

hospodářská a sociální politika v Protektorátu

komparace Protektorátu s ostatními okupačními režimy

československé exilové zřízení v Londýně a v Moskvě a jejich činnost

Slovensko 1939-1945 a jeho vývoj (Slovenské národní povstání).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. března 2014.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce března.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde: 

 Chair for Legal History of the University of Ljubljana Faculty of Law

together with the French Society for Legal History


 announces

the International Conference 

 

Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit

         (Les Journées Internationales de Ljubljana 2014 de la Société d'Histoire du Droit)


 June 5 – 8, 2014


Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia


More information about the conference download here:

 X. konference o historii advokacie

         


 

Konference proběhne dne 8. 11. 2013 v aule Paláce Dunaj v Praze 1, Národní 10 (Voršilská 14 – vchod)     

 

Program:

 

9.00 - 9.30 – registrace účastníků

            

9.30-10.00 – Stanislav Balík  - Zahájení konference

                  Martin Vychopeň – Úvodní slovo předsedy České advokátní komory

                  Petr Poledník    -   Úvodní slovo místopředsedy ČAK a předsedy Výboru pro historii advokacie

           

10.00-12.00 - Peter Kerecman  –  Advokáti  Aranyossyovci a Košická advokátska Komora

                   Stanislav Balík  -  Významní tajemníci pražské advokátní komory konce 19. a prvé poloviny 20. století 

                        Martin Rája  - Advokátní kancelář a její fungování na přelomu 19. a 20. století

                   Viktória Hellenbart – História právnej úpravy povinností advokáta pri prevzatí zastupovania klienta pred súdom

                   Milan Kyjovský - Palmární účet advokáta za prvé Československé republiky

                   Marie Farníková-Fabišová – Advokáti na Malé Straně v letech 1918-1938

          

12.00-13.00 – polední přestávka, pohoštění účastníků

 

13.00-14.00 – Lubomír Činka -    Historické soudní budovy na území města Prahy a na území soudních okresů v působnosti MS v Praze v období ´1855-1949 s přihlédnutím k současné dislokaci

          

14.00-16.30  - Ewa Stawicka - Henryk Krajewski - advokát. Povstalec 1863.

                     Milan Závurka -     Výkon advokacie u ministra JUDr. Bedřicha Pacáka

                     Martina Gajdošová – Prvé ženy v advokácii na území Slovenska

                     Nicol Svobodová -  Mladoboleslavští starostové z řad advokacie v letech 1860-1918

                     Rudolf Manik –     Advokáti v hnedom a čiernom 1939 – 1945

                     Martin Chládek -  Vývoj advokacie v NDR                                                                                                  

                     Tereza Vykusová – Právněhistorický rozbor procesu s Alfredem Dreyfusem

Závěr konference

         

Moderuje:  Stanislav Balík

 


Symposium und Podiumsdiskussion 

 

ANDRÁSSY, DEÁK UND DIE SCHAFFUNG DES DUALISMUS

AUS UNGARISCHER UND ÖSTERREICHISCHER PERSPEKTIVE


 

 

Veranstalter: Andrássy Universität Budapest (AUB), Pollack Mihály tér 3, 1088 Budapest, Ungarn

 

Organisation: Dr. Henriett Kovács (AUB-DI), Dr. Richard Lein (AUB-MES)

Kontakt: henriett.kovacs@andrassyuni.hu; +36 70 370 7634

 

Kooperationspartner Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften – Institut für Geschichte (MTA-BTK-TTI) Österreichisches Kulturforum Budapest (ÖKF)

 

Termin und Ort: Dienstag, 5. November 2013, 14.00-19.30, Andrássy Saal, AUB


Einladung zum download: JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law

 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO – HISTORY OF RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE


 

Conference invitation download here:
The European Society for History of Law

Akademie Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Moravský zemský archiv v Brněsi Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Dějiny poznávání a šíření rostislavovského a cyrilometodějského odkazu“,


 

které se bude konat v pátek dne 18. října 2013 od 9.00

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Vědecké kolokvium se bude věnovat vědeckým osobnostem a šiřitelům rostislavovského a cyrilometodějského odkazu v oblasti vědy i církevního života a bude se zabývat ohlasy tohoto odkazu na Moravě i v celé Evropě. Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci vytvoří důstojný rámec oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a přinese nové poznatky k této problematice.  Z kolokvia vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na kolokvium či přihlášku příspěvku je nutno zaslat do 30. září 2013 na emailovou adresu jlbily@volny.cz a v kopii na info@historyoflaw.eu (uveďte prosím předpokládaný název příspěvku a vaše kontaktní údaje vč. akademických titulů a pracoviště).

 

Další informace o kolokviu Vám poskytne doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. (jlbily@volny.cz).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


si Vás dovoluje pozvat na pátý ročník mezinárodní právní konference

 

"Býkov 2013

setkání mladých vědeckých pracovníků"


 

Konference se koná ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2013 v areálu

„Zámecký statek Býkov“ (http://www.bykov.cz/).


Cílem konference je prezentace vědeckých prací zejména mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů, které budou posléze vydány v tištěném recenzovaném sborníku „Naděje právní vědy“.


Součástí konference budou workshopy pořádané v rámci programu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0119 „Spolupracující právníci“, zaměřené na problematiku vzdělávání právníků v oborech občanského práva, správního práva a finančního práva.

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 17. listopadu 2013 na adrese: http://fpr.zcu.cz/bykov

 

Program konference bude účastníkům zaslán koncem měsíce listopadu 2013.

 

Informace o konferenci najdete také na http://fpr.zcu.cz/research/Bykov

 

Konferenční poplatek splatný na účet činí Kč 1 500,--.

Je možno zajistit ubytování v místě v ceně Kč 750,-- na osobu a noc.

 

Případné dotazy zasílejte na valente@kpd.zcu.cz

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Češi a Němci v meziválečném Československu“,


 

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Na konci září 2013 uběhne 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků – appeasementu.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Navazujeme tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání.

 

Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

německá iredenta v prvních letech ČSR

německé politické strany v ČSR a jejich činnost

německé spolky v ČSR

právní postavení německé menšiny v Československu

Němci v československé armádě

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Brněnští Němci (1918 – 1938)

situace v pohraničí

SDP a události roku 1938

Mnichovská dohoda

karpatští Němci na Slovensku

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. září 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ I. česko-slovenské setkání doktorských studentů

a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva“
která se uskuteční ve středu 19. června 2013

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2013 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 

The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium"Oděv v právu",


 

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013

 

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnuje problematice významu oděvu pro právo.

 

Kolokvium tak navazuje na obdobná setkání zájemců o právní archeologii uspořádané v letech 2011 a 2012 v Praze.

 

Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci přinese nové poznatky k této problematice a tedy významně obohatí další vývoj právní archeologie. Z kolokvia opět vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce května.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 


The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u příležitosti osmdesátiletého výročí od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem dovolují pozvat na kolokvium

 


„Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech

v Československu a ve státech střední Evropy“,


 

které se bude konat ve středu dne 27. února 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně.

 

 

Dne 30. ledna 2013 uběhne 80 let od okamžiku, kdy byl v Německu Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Toto datum je tak symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se tak začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, tedy hlavně v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad odrazem německého národního socialismu v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty. Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR?

Československo a čeští Němci (1933 – 1938)

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu

Němci za Druhé republiky

likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení

odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu Čechy a Morava

Brno v období Protektorátu Čechy a Morava

Brněnští Němci (1933 – 1945)

jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy?

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 15. ledna 2013.

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ  ZDE:

 Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci


Olomoucké právnické dny 2013


(9. - 10. května 2013)Sekce teorie a historie práva


“Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické i historické”

garant: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na poli olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Pro rok 2013  se organizační výbor konference rozhodl ponechat iniciativu na vedoucích jednotlivých odborných sekcí a stanovil pouze obecný rámec tématu konference: “Aktuální otázky českého práva”.

 

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech; po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní odborníci se svými příspěvky, budou následovat tématicky zaměřené sekce (zaměření jednotlivých sekcí - viz Sekce konference). Věřím, že 7. ročník Olomouckých právnických dnů bude stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Na setkání se těší

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

děkanka Právnické fakulty


Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 
The European Society for History of Law a

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitysi Vás dovolují pozvat na kolokvium

 


„Korupce – včera a dnes“,


 

které se bude konat v pátek 8. března 2013 v Brně

(místo konání bude dále upřesněno).

 

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodů se organizátoři rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bude zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti.

 

 

Zaslání přihlášek s návrhem referátu: do 25. února 2013 mailem na info@historyoflaw.eu

Zaslání příspěvku: do 30. března 2013

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce února.

 

Z příspěvků kolokvia bude vydán recenzovaný tištěný sborník.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz; info@historyoflaw.eu

 

Pozvánku ve formátu pdf lze stáhnout zde:The European Society for History of Law

Památková komora ČRsi Vás dovolují pozvat na kolokvium


Jiří z Poděbrad - vizionář
které se bude konat 6. května 2013 v Zaháňském salonku Senátu PČR.

Více informací u Dr. Václava Lišky na emailu 724.725.725@humanita.cz
Pozvánka na konferenci o Pavlu Kristiánu Koldínovi v Klatovech


Město Klatovy srdečně zve na konferenci,

věnovanou klatovskému rodákovi a významnému právníkovi, autorovi kodexu městského práva,

Pavlu Kristiánu Koldínovi.Konference se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 v budově klatovské radnice, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, v prvním patře.


Na konferenci, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 8. 11. ve 14.00 hodin, vystoupí přední čeští odborníci jak z akademické sféry, tak z praxe:

 

prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.: Koldínův zákoník v dějinách českého práva 

prof. PhDr. Karolina Adamová, CSc: Pojetí práva v Koldínově zákoníku 

JUDr. Vilém Knoll: Vybrané instituty Koldínova zákoníku

JUDr. Karel Wawerka: Pozůstalost Mistra Koldína 

Mgr. Naďa Štachová, PhD.: Brněnské městské právo a Koldínova Práva městská 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.: Pavel Kristián z Koldína, život mezi městem a univerzitou 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík: Advokacie a notářství za časů Koldínových 

PhDr. Lenka Sýkorová: Koldín a Klatovy

 

Součástí konference bude odhalení pamětní desky na Koldínově rodném domě. Konference bude zakončena společenským setkáním v pátek 9. listopadu od 17.00 hodin.

 

Vstup na konferenci je volný.Katedra dějin státu a práva PrF MU a The European Society for History of Law


si Vás při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské dovolují pozvat na kolokvium"Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše

ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" 

 

které se bude konat dne 17. října 2012

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


V letošním roce si připomínáme osmisté výročí vydání Zlaté buly sicilské, která je dnes všeobecně vnímána jako jeden z dokladů hlubokých kořenů české státnosti. To je jistě dobrým důvodem pro setkání právních i obecných historiků a k zamyšlení se nad základními problémy existence a vývoje českého státu a jeho mezinárodního postavení ve středověku a na začátku novověku – především pak ve vztahu k jeho západním sousedům.

 

Základní tematické okruhy kolokvia:

Zlatá bula sicilská

Formování českého státu a „západní“ vlivy v něm

Problematika poměru zemí Koruny české k římskoněmecké říši

Vliv práva platného v říši na právo českých zemí

Česko-německé „stýkání a potýkání“ v 19. století

Historické reminiscence v pozdějším pojetí české (československé) státnosti

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2012.

 

Odborní garanti konference:                                                          

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                                                      

ladislav.vojacek@law.muni.cz 

                                                           

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

karel.schelle@law.muni.cz

 

Organizační garant konference:

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

jaromir.tauchen@law.muni.cz


 

Další informace ke kolokviu naleznete zde:

Přihlášku je možné stahnout zde:

 Slovenská advokátní komora

si vás dovoluje pozvat na


Mezinárodní konferenci - „Sloboda advokácie v dejinách"Slovenská republika tvorí súčasť regiónu strednej a východnej Európy a zdieľa množstvo tradícií s ostatnými krajinami, nevynímajúc tradície vývoja povolania. Cieľom vyššie uvedenej konferencie je umožniť vzájomné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú dejinám povolania, umožniť nadviazanie kontaktov medzi nimi a potvrdiť tradičné hodnoty všetkých právnických povolaní.

 

Místo konání: 

Historická budova Slovenské národní rady (Župné námestie, Bratislava)

 

Termín konání: 30. listopadu 2012

 

Dopoludňajší program konferencie

Privítanie predsedom Slovenskej advokátskej komory

Privítanie zástupcom Českej advokátskej komory

Pozdravy hostí

Okolnosti vzniku Slovenskej advokátskej komory a prijatie prvého slobodného zákona o advokácii

Prvá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Maďarskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Poľskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Rakúskej advokátskej komory

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Druhá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

 

 

Popoludňajší program konferencie

História Bratislavskej advokátskej komory

Tretia prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Trnavská advokácia

Štvrtá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Židovskí advokáti na území Slovenska v 20. storočí

Prednášky o budovách krajských súdov na Slovensku s premietaním obrazového materiálu

Záver konferencie

 

Večerný spoločenský program

Premietanie filmu „Advokátka“

 

Přihlášku je možné stahnout zde:
KONFERENCE „ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212 – 2012“

 

 

Pořadatelé:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

ve spolupráci s Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Místo konání: 

Hrad Loket, Zámecká 67/10, Loket, Česká republika (www.hradloket.cz)

 

Termín konání: 3. – 5. října 2012

 

Předběžný program:

středa 3. 10. 2012 – zahájení, jednací den

čtvrtek 4. 10. 2012 – exkurze po památkách v okolí (Cheb, Teplá, Bečov)

pátek 5. 10. 2012 – jednací den

 

Tématické okruhy:

1) Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě

2) Osobnost Přemysla Otakara I. a královských Přemyslovců

3) Materiální a právní nástroje k zajištění státu

4) Středověké právní památky

5) Projevy státní symboliky ve hmotné kultuře

6) Regiony a centrum – úloha regionů v rámci geneze státních útvarů

7) Loketské otazníky aneb počátky Lokte a Loketska

 

Jednací jazyky: čeština, polština, slovenština, němčina, angličtina

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 15. září 2012 na adrese: fpr.zcu.cz/loket

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

Vaše dotazy jsou organizátoři připraveni zodpovědět na adrese loket1212@email.cz

 

Více informací na http://www.zcu.cz/fpr/research/Loket/
 

ČEŠI A NĚMCI NA VYSOČINĚ

SOUŽITÍ – ROZDĚLENÍ – DIALOG – SPOLUPRÁCE


Mezinárodní konference


 


 

Pořadatelé:

Muzeum vysočiny Havlíčkův brod   

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Havlíčkův brod

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Jihlava

 

Místo konání: 

Havlíčkův Brod

 

Termín konání: 24. - 26. 4. 2012

 

PRACOVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

1. Německé osídlení ve středověku a raném novověku

2. Češi a Němci 1848–1918

3. Češi a Němci 1918–1938

4. Češi a Němci 1939–1945

5. Němečtí antifašisté

6. Poválečný odsun německého obyvatelstva

7. Němci v Československu po roce 1945

8. Odsunutí Němci v nové vlasti

9. Odsunutí Němci a stará vlast

10. Němci na Vysočině po roce 1945

11. Významné osobnosti německé vědy, kultury a umění

12. Německá lidová kultura a umění

 

PŘIHLÁŠKY DO 30. 9. 2012

E-mailem, nebo poštou zašlete na adresu: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, e-mail: muzeum@muzeumhb.cz.

 

Více informací zde:
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení

 

 

 

Termín a místo konání: Praha, Vila Lanna 28. - 30. 5. 2012

Své přihlášky do workshopu s krátkým abstraktem zasílejte laskavě do konce února 2012 na emailovou adresu:

hlavacka@hiu.cas.cz


Sociální politika transatlantické civilizace se nachází na rozcestí. „Zapomenutý“ protiklad chudí-bohatí nabývá opět aktuální (globální) dimenze. Ekonomická a sociální krize – včetně nynější krize sociálního státu – vyvolává snahu po hledání východisek k řešení také v minulé sociální praxi. Proto bude užitečné připomenout si genezi problému chudinství a dosavadní modely řešení chudoby od poloviny 18. století do poloviny 20. století formou historického workshopu.

 

Přijmeme-li periodizační členění chudinství německé historiografie, pak se v tomto projektu jedná o zkoumání tzv. druhé a třetí fázi pojetí chudoby. Stranou tedy ponecháme tradiční středověké posuzování chudinství jako neřešitelného problému a soustředíme se na pojetí chudinství, které je vázáno nejen na jeho odstranění prostřednictvím výchovy chudých k práci, ale i na profesionalizaci, byrokratizaci a etatizaci sociální práce.

 

 

Tematické okruhy

Dobové perspektivy pohledu na chudinství – tradiční pohled shora dolů versus chudinství jako integrální součást sociální reality

Sociální a gendrová paleta chudoby a životní světy chudých -  žebráci, vyvrhelové, bydlící chudina, nezaviněná chudoba

Proměna pojmu chudý, chudoba a chudinství

Analýza exkluzivních a inkluzivních mechanismů

Kolektivní a individuální strategie chudých

Prožitek chudoby v různých sociálních a teritoriálních prostředích

Chudinská politika a její praktické výsledky

Dobová instrumentária k potírání chudoby – filantropie, charita, nadace, legáty, almužny, závěti, podpůrné sociální instituce

Sociální práce

Role rodiny, církve, státu, odborů a politických stran při potírání chudoby

Dobové diskursy o vzniku a vymýcení chudoby

 

Strukturální členění tématu

Ideově myšlenkové základy tradiční a moderní společnosti ve vztahu k sociální existenci

Sociálně zajišťovací řád venkovské společnosti jako tradiční sociální prostředí k zmírnění chudoby

Městský sociálně zajišťovací řád jako institucionálně koncentrované prostředí k potírání chudoby

Kapitalisticky atomizované zaměstnanecké sociální prostředí jako prostor k odstranění chudoby

Právně reglementační zásahy státu jako pokus o celoplošné systémové řešení sociální otázky

 

Formy příspěvků

Případové studie

Syntetická shrnutí

Historickosociologické úvahy

Badatelské výhledy

 

Záměr jako závěr:

Snaha podat neideologicky pojaté dějiny sociálního myšlení a sociální praxe v kontextu s výskytem a potíráním chudoby ve středoevropském prostoru od poloviny 18. do poloviny 20. století získává na prestiži nejen ve vnitřním provozu historické vědy. Společenská aktuálnost této u nás do nedávna opomíjené tématiky vyplývá i z historického poznání, že chudoba nebyla a není záležitostí jen okrajových skupin společnosti, ale že vždy měla a také má spíše charakter masového, strukturálního problému. Praktické potírání chudoby, dále diskursy o chudobě a nakonec systematická chudinská politika byly také základním vodítkem evropských společností na cestě k sociální modernizaci. Historici se svou neodbytnou odbornou instrumentalizací minulosti mohou připomenout současníkům nejen fungování minulých modelů řešení nejrůznějších společenských problémů, ale také mohou upozornit na možnosti řešení palčivých sociálních problémů současnosti a na jejich kontextualizaci v různých ekonomických, kulturních a sociálních prostředí.
Katedra společenských věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Lawpořádají dne 7. května 2012 kolokvium


Symbolika a zkratky

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

JUDr. Miroslav Frýdek (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Symboly státní moci ve starověkém Římě

 

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Právní význam moravské orlice

 

JUDr Antonín Lojek, Ph.D. (Ústav státu a práva AVČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Hůl v právu

 

JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav státu a práva AVČR)

Polibek v právu

 

Doc. JUDr. Karel Schelle. CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Symbolické významy středověkých trestů

 

Milan   Richter, Dr.  (Konzervatoř Praha)

Muzikantské značky

 

Václav Liška. Prof.h.c.Dr.Ing., Dr.h.c (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Symboly v ratingu

 

Kučírek Jiří, PhDr.,CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ornament a linearita:sémiotický výraz proměny doby, zkratka  jako styl

 

PhDr.V. Hladík, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Socialne-symbolicke jednáni:  Fredrick Jameson a implikace pro sociologii kultury?
Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VI. ročník mezinárodní vědecké konference


Olomoucké právnické dny 2012


na téma

„Aktuální otázky českého práva“,která se uskuteční 24.–25. 5. 2012 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 


 

 

 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

REGNARE ET ADMINISTRARE

– HISTORY OF THE POLITICAL SYSTEM AND ADMINISTRATIVE LAW


 

Dear Sir or Madam,

I am writing to give you information on an international conference Regnare et administrare – history of the political system and administrative law, 21-22th April, 2012. The event is organized by employers, PhD students and members of the Student Learned Society of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University.

 

We would like to invite young researchers of law and the history of law: graduate students, PhD students and PhD graduates. Applications for the conference should be received until the 18th March 2012 onan application form and should include a shortsummary of main theses (maximum 300 words; methodology, bibliography). The applications will be verified and subsequently a response will be send. What is essential, the positive decision is required to make a payment. A presentation cannot take longer than 20 minutes and texts for publishing cannot exceed the length of 20000 characters. Two languages will be used during the conference: Polish and English. An edited book, composed of verified texts, is expected to be published, likewise antecedent events.

 

We provide participants with meals during the conference. A conference fee is fixed at 140 zlotys (PLN)/35 (euro). Acommodation is not included, nevertheless help with finding hotel or hostel will be provided.

For more information please contact us via e-mail.

We strongly invite you to come to Krakow.

Yours faithfully,

 

Gabriela Grochola

Leader of the Section of  State and Law History TBSP UJ

Students Learned Society

Bracka Street 12/302

31-007 Kraków

konferencjakrakow@gmail.com

 Katedra společesnkých věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Law

NM - Muzeum Vojty Náprstka v Praze
pod patronátem prezidenta Památkové komory ČR


pořádají dne 4. listopadu 2011 kolokviumPrávo a archeologie

 

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

BLOK A  10.00 - 11.30

doc. JUDr. Jiří Bílý

Metodika a analýza právně archeologických objektů na příkladu erbu

 

Mgr. Miroslav Frýdek

Tabulky označující soukromou cestu a mezníky pozemku jako svědci života starých Římanů a Řeků

 

Marian Malecki

Zabytki kultury prawnej Krakowa

 

BLOK B  12.30 - 16.00

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Brněnské věznice

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

O katovských mečích

 

Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DrSc.

Roland a městská práva

 

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

Heraldické právo

 Letní škola

 

"Soukromé právo v proměnách věků"

 

 Letní škola je určena všem studentům právnických fakult magisterských, doktorských a bakalářských programů. Cílem školy je studentům poskytnout určitý ucelený přehled o vývoji soukromého práva a jeho východiscích od nejstarších dob do r. 1989.

 

Program:

1. Regulae iuris a vliv římského práva na soukromé právo. 2. Vliv římského práva na právo věcné, dědické a obligační. 3. Vybrané otázky českého středověkého závazkového práva. 4. Vis maior a custodia v římském právu a středověkých právních knihách. 5. Savigny, Thibaut a Zeiller – odpůrce, propagátor a autor kodifikací občanského práva v 19. stol. 6. Všeobecný rakouský občanský zákoník. 7. Rekodifikační pokus v první Československé republice. 8. Změny v soukromém právu v období Protektorátu Čechy a Morava. 9. Římsko-právní úprava rodinného práva. 10. Vývoj rodinného práva od ABGB do roku 1945. 11. Poválečná úprava práva rodinného. 12. Občanské právo hmotné v období socialismu. 13. Předpoklady vzniku obchodního práva jako samostatného právního odvětví. 14. Charakteristika hospodářského zákoníku. 15. Zákoník mezinárodního obchodu.

 

 

Termín konání: 20. 9. – 23. 9. 2011

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Termín zaslání přihlášky i poplatku: 30. 6. 2011

Výše poplatku: 1.800,- Kč včetně DPH

Podrobné informace a formulář k přihlášení naleznete na: lsd.law.muni.cz

Dotazy k letní škole posílejte na e-mail: jaromir.tauchen@law.muni.cz; miroslav.frydek@law.muni.cz  

 


Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu
Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty a Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov) vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 8. – 9. septembra 2011 v Bratislave. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva a vymedziť jeho úlohu v procese prenasledovania a likvidácie židovskej komunity. Konferencia má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách.

 

Okruhy konferencie


1. Ideovo-politické východiská protižidovského zákonodarstva

Rasové, náboženské a sociálne základy protižidovského zákonodarstva a úloha náboženského, národného, hospodárskeho a politického antisemitizmu pri jeho vzniku. Vymedzenie legislatívnej právomoci jednotlivých štátnych inštitúcií v procese tvorby protižidovského zákonodarstva a jeho uplatňovania.

 

2. Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd Židov  

Definícia pojmu Žida, obmedzovanie počtu Židov vo výkone povolania, vylúčenie z volebného práva a verejnoprávnych funkcií, vylúčenie židovských študentov a žiakov zo škôl, domové prehliadky, zákaz zhromažďovania, evidencia a označenie židovských občanov a pod. Okruh bude zahŕňať diskrimináciu židovského obyvateľstva vo všetkých základných právach a slobodách okrem majetkových a tých, ktoré súviseli s jeho sústreďovaním a deportáciou.

 

3. Legislatíva obmedzujúca vlastnícke práva Židov

Arizácia a likvidácia podnikového, poľnohospodárskeho, domového, hnuteľného a kapitálového majetku Židov.

 

4. Legislatívny rámec sústreďovania a deportácií židovského obyvateľstva

Koncentračné tábory a strediská internačného a pracovného charakteru, pracovná povinnosť a deportácia Židov.

 

Cieľom podujatia je predstaviť laickej i odbornej verejnosti najnovší výskum v oblasti protižidovského zákonodarstva, preto prípadných záujemcov prosíme, aby rešpektovali obsahové zameranie konferencie.

 

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 15. apríla 2011 na e-mailovú adresu: martina.fiamova@upn.gov.sk , prípadne poštou na adresu:

 

Ústav pamäti národa

Nám. slobody 6

817 83 Bratislava 15

Kontaktná osoba:

PhDr. Martina Fiamová

tel.: 00421 2 593 00 33

 


Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz


Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law


Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts


Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor)

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)

 

Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István)

Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)

 

Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)

 

Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán)

István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)

 

Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám)

Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)

 

Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris)

Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)

 

Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos)

Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)

 

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra

Venue: ELTE ÁJK Aula Magna

November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.

 

 


Konference "Kontexty propagandy"

 

 

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

pořádá 24. listopadu 2011 mezioborovou konferenci "Kontexty propagandy".

 

Propaganda jako účinný institucionální nástroj ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných obecných hodnot a vzorců jednání byla mocenskými elitami (či vážnými aspiranty na mocenské pozice) využívána odedávna, jak vyplývá z řady odborných reflexí zaměřených právě na toto téma, ať už z pohledu historie, sociologie, filozofie, lingvistiky, psychologie, ekonomie, politologie nebo tzv. postdisciplinárních kulturálních či mediálních studií. Na ně by chtěla tato konference navázat.

 

Mezioborová perspektiva má hned několik předností, mezi nimiž dominuje časová i metodologická pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a konsekvencí propagandistických aktivit. Ta mimo jiné umožní konfrontaci přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či další rysy persvazivního nátlaku. Mezioborové setkání bude jistě podnětem ke kladení nových otázek v odborné diskusi o tématu pro naši současnost nanejvýš aktuálním.

 

Sekce – tematické okruhy

Sekce 1 – Teoretická reflexe propagandy

Sekce 2 – Propaganda a nacionalismus

Sekce 3 – Propaganda mezi kolektivismem a individualismem

Sekce 4 – Propaganda a mediální diskurz

 

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Konferenční poplatek činí 500 Kč.

 

Jazyk konference: čeština, slovenština, polština, jihoslovanské jazyky, angličtina

 

Organizační výbor konference:

 • Miroslav Kouba

 • Dagmar Magincová

 • Ivo Říha

 • Jiří Studený

 

Přihlášování na emailu: konference-propaganda@seznam.cz

 


Paris Lodron Universität Salzburg

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

The European Society for History of Law

Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Staats- und Rechtsgeschichte
veranstalten am 21.–23. September 2017


internationale Tagung„SEXUALITÄT VOR GERICHT.

DEVIANTE GESCHLECHTLICHE PRAKTIKEN

UND DEREN VERFOLGUNG VOM 14. BIS ZUM 19. JAHRHUNDERT“
Tagungsort: Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Veveří 70, Brünn, 611 80 Tschechische Republik

 

Tagungsprogramm zum Herunterladen  hier:

  

Call for papers


Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvöse

(Katedra kulturních dějin, Ústav slovanské a baltské filologie)

a Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy


Vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci zorganizovanou u příležitosti 150. výročí rakousko-uherského vyrovnání

 

„Ohlas rakousko-uherského vyrovnání

a období dualismu ve střední Evropě”Konference se koná 10.–11. října 2017 v prostorách univerzity ELTE v Budapešti.


Hlavním tématem dvoudenní konference bude ohlas rakousko-uherského vyrovnání a období dualismu v širším kulturním a literárněvědném kontextu. Navrhujeme následující tematické okruhy:

1. Ohlas vyrovnání a dualismu v literatuře a kultuře středoevropských národů

2. Obraz tohoto historického období ve středoevropských historických příručkách od 19. století do současnosti.

 

Plánovaný čas vystoupení: 20 minut.

Jazyky: maďarština, čeština, polština, slovenština

 

Termín pro zaslání přihlášek (spolu s krátkým resumé v rozsahu 15–20 řádků) je do 1. září 2017 na adresu: dualizmuskonferencia(at)gmail.com

 

Tlumočení jednotlivých vystoupení bude zajištěno. Po konferenci plánujeme vydání recenzovaného sborníku v maďarštině v tištěné i elektronické formě.

 

Účast na konferenci je bezplatná, účastníci si hradí sami cestovné a ubytování. Texty studií je nutné zaslat nejpozději do 30. listopadu 2017. Pro další informace se prosím laskavě obraťte na Agnieszku Janiec-Nyitrai a Andora Mészárose: dualizmuskonferencia(at)gmail.com

 

Pozvánku na konferenci je možné stáhnout zde: 

Call for papers


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

 

Czary i zjawiska demoniczne

w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI–XVIII w.,która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 23–24 listopada 2017 roku.


Magia, czary, okultyzm, duchy, zjawy i przeróżne widziadła towarzyszą społeczeństwom od zarania dziejów. Wiara w czary i czarownice (czarowników), a wraz z nimi zabobony, w niektórych kręgach kulturowych pozostały i są praktykowane po dzień dzisiejszy. Uwidacznia się to zwłaszcza w przypadku magii leczniczej, pozostającej na pograniczu magii i medycyny. Zjawisko posługiwania się czarami miało nie tylko w swoim zamyśle być wymierzone w uzyskanie efektu negatywnego, niszczącego działania, ale też dać danej jednostce możliwość wzbogacenia się, stąd przeróżne „pakty” zawierane z siłami nieczystymi, ale też opętania przez diabły, demony czy złe duchy i związane z nimi egzorcyzmy, mające prowadzić do uwolnienia osoby zawładniętej przez Szatana.

 

Świat okultyzmu, magii, zwłaszcza tej szkodliwej i związanych z nią szeregu przeróżnych istot, których część okazała się demoniczna i złowrogo nastawiona wobec pozostałych przy życiu ludzi, od wieków budzi zarówno zainteresowanie, jak i trwogę. Wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych zakorzeniona jest we wszystkich kulturach. Magia demoniczna przyzywać miała złe duchy o cechach demonicznych. Społeczeństwa średniowieczne, a po nich nowożytne przejęły tego typu wierzenia, których korzeni należy szukać jeszcze w pogańskich praktykach pogrzebowych. Z kolei strach przed złymi duchami, demonami, diabłem, zjawami bytującymi i błąkającymi się w świecie żyjących czy „ożywieńcami” towarzyszył społeczeństwom od tysięcy lat. Z jednej strony wszyscy oni nie byli już jednostkami przynależnymi do społeczności żywych, z drugiej często za popełnione grzechy nie mogli znaleźć spokoju w świecie umarłych – zaświaty ich odrzucały.

 

Okres największego nasilenia egzorcyzmów, przeróżnych „paktów” z mocami diabelskimi, polowań na czarownice przypadał na stulecia XVI–XVIII, chociaż pierwsze stosy w Europie zapłonęły już w okresie późnego średniowiecza. Procesy o czary to szczególnie interesujący obszar badawczy, dający możliwość naukowcom interdyscyplinarnego oglądu tej problematyki. Z jednej strony związany jest z pewną nutą tajemniczości, mamy do czynienia ze zjawiskami niewytłumaczalnymi, trudnymi do pojmowania przez ówcześnie żyjących. Z drugiej zaś wokół problematyki polowań na czarownice narosło wiele mitów, przeinaczeń, wypaczeń, stereotypów, a wręcz przekłamań i błędnych wniosków, których potwierdzenia nie odnajdziemy w zachowanym materiale źródłowym (księgi sądowe). Weryfikowanie tez pojawiających się w starszej literaturze i falsyfikowanie mitów pozostaje ważnym zadaniem stojącym przed współczesnymi badaczami tego zagadnienia.

 

Proponowane zagadnienia badawcze:

wierzenia i przesądy związane funkcjonowaniem zmarłych w postaci duchów i zjaw oraz ich postrzeganie w społeczeństwie

polowanie na czarownice

zabobony, wróżby i przesądy funkcjonujące w społeczeństwie nowożytnym – granica między magią a zwyczajem

magia szkodliwa i magia lecznicza – występowanie i odbiór społeczny.

 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z informacją o tytułach referatów prosimy nadsyłać na adres poczty elektronicznej daniel.wojtucki@wp.pl, p.klint@wp.pl lub jakub.weglorz@uwr.edu.pl do 30 września 2017 r. Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy uiścić na konto 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 z dopiskiem: Historia „Czary i zjawiska demoniczne”. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają dwa noclegi oraz wyżywienie.

 

Łączymy wyrazy szacunku dr hab. Paweł Klint, dr Daniel Wojtucki,dr Jakub Węglorz 

Call for papers


Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Úředník sluhou mnoha pánů?Organizátor: Centrum středoevropských studií (společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a vysoké školy CEVRO Institut) a Archiv hlavního města Prahy

Termín: 16. listopadu 2017

Místo konání: Praha, vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17

Konferenční jazyk: čeština a němčina

 

Pozvánku na konferenci je možné stáhnout zde:

Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„PRÁVO V BĚHU ČASU“
která se uskuteční 25. a 26. května 2017


Místo konání: Fakulta právnická ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň (http://fpr.zcu.cz/)

Termín konání: 25. — 26. květen 2017

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Konferenční poplatek: Kč 1500,--

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 28. dubna 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka.

 

Konferenční příspěvky nejsou tematicky omezeny. Nabízíme tak účastníkům možnost prezentovat právě dosažené aktuální výsledky jejich bádání či představit svá oblíbená témata.

 

V rámci konference bychom rádi zařadili zvláštní sekci, ve které by jednotlivá právněhistorická pracoviště představila aktuální stav a perspektivy své pedagogické činnosti.

 

Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ŘÍMSKÉ PRÁVO A KŘESŤANSTVÍ“
která se uskuteční 26. - 27. května 2017


Místo konání: Fakulta právnická ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň (http://fpr.zcu.cz/)

Termín konání: 26. - 27. květen 2017

Jednací jazyky: čeština, slovenština

Konferenční poplatek: není

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 28. dubna 2017 na adrese: http://fpr.zcu.cz/pravnehistoricka.

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ  ZDE:

 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky a Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva


si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu


V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov


so zastrešujúcou témou


PRÁVNE TRADÍCIE STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY,ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. júna 2017


v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať v poradí na piate stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odboru právnych dejín a rímskeho práva. Tento ročník bude od tých minulých trochu odlišný, rozhodli sme sa usporiadať konferenciu monotematicky. V prípade, ak by si chcel účastník konferencie zvoliť príspevok mimo témy konferencie, samozrejme každému vyjdeme v ústrety, článok však nebude zaradený do zborníka, ale bude publikovaný v časopise Historia et theoria iuris (HTI). Konferenčný poplatok sa nevyberá, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. Bude tiež možné objednať si ubytovanie v hoteli Družba v Bratislave (cca 20 €).

 

V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 30. mája 2017 na adresu alexandra.letkova(at)flaw.uniba.sk. Príspevok bude potrebné odovzdať do 30. septembra 2017.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

JUDr. Alexandra Letková, Mgr. Ján Sombati, PhD.


Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

  

Call for papers


 

JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law


11th INTERNATIONAL CONFERENCE


„Sitque ibi scienciarum preualencium margarita…”

– law and education over the centuries


 

Conference invitation you can download here:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


si Vás dovoluje pozvat na konferenci


DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2016

sekci Katedry dějiny státu a práva

„Právní obyčej“,
která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2016.


Právní obyčej je patrně nejstarší pramen práva, který stál u základů všech právních řádů. Témata mohou být zaměřena jak na jeho podobu a podstatné znaky, tak i na jednotlivé obyčeje, jež právní řád formovaly. Stejně tak je možné se zaměřit i na poměr právního obyčeje k ostatním pramenům práva a jeho význam dnes.

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70

Kontaktní e-mail: dp2016-dejiny@law.muni.cz 

 

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/

 
Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.


si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář„Dobrý vládce: Symbolika, paměť a kult

na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“,který se bude konat dne 22. září 2016 od 10.00 hod.


Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti v 7. patře, Národní 18, Praha 1

 

Karlovské výročí nás nabádá k dalšímu zkoumání osobnosti Karla IV. Téma „Symbolika, paměť a kult na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“ otevírá možnost soustředit se na otázky právního a politického symbolismu a historické paměti.

 

Účastníci pracovního semináře se mohou věnovat například následujícím okruhům:

  císařská a královská symbolika Karla IV. na pozadí Zlaté buly z roku 1356

  ústavněprávní symbolika na pozadí výtvarných projevů při korunovaci

  interpretace Karlovy osobnosti, vzdělání, diplomatických projevů

  vzájemný poměr Svaté říše římské národa německého a českého státu.

 

Navrhované téma příspěvku a jeho krátkou anotaci zašlete nejpozději do 30. června 2016 na

e-mailovou adresu sekretariátu: poctova(at)ilaw.cas.cz.

 

Podrobný program pracovního semináře s tématy příspěvků bude účastníkům oznámen nedlouho po skončení přihlašování.

Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii.

 

Poplatek na pracovní seminář není vybírán. Občerstvení bude zajištěno. Ubytování není hrazeno; účastníci si ubytování zajišťují sami.

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 Call for papers


International Conference

Murcia, Spain (13-16. December 2016)


"JUSTICE, MERCY AN LAW: from revenge to forgiveness in the History of Law"


 

An invitation you can download here:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 1. června 2016

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jednání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.

Naše konference volně naváže na tři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

majetkové trestné činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení majetkových a hospodářských trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2016.

 

Termín konání: středa 1. červen 2016

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 30. dubna 2016 elektronicky přes konferenční systém PrF MU  

Zaslání příspěvku: do 30. června 2016

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 Katedra teorie práva a právních dějin

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


si vás dovoluje pozvat na letošní ročník konference


"Olomoucké právnické dny",


 

která se bude konat 19. – 20. 5. 2016

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Tématem letošní sekce, kterou garantuje Katedra teorie práva a právních dějin, je Právo a hodnoty. Příspěvky na toto téma mohou být zpracovány nejen teoretickoprávně, ale také z pohledu historického, případně pozitivněprávního.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a téma vás zaujalo, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme váš příspěvek.

 

Sborníky z předchozích ročníků konference (sekce teorie práva a právních dějin) najdete ke stažení na stránce www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/

 

Veškeré informace o přihlašování a programu konference jsou na stránce www.opdny.upol.cz.

 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, KATEDRA DEJÍN ŠTÁTUA PRÁVA

V SPOLUPRÁCI S

UNIVERZITOU WARMINSKO-MAZURSKOU V OLSZTYNE FAKULTA PRÁVA A VEREJNEJ SPRÁVY

KATEDRA DEJÍN PRÁVA, RÍMSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

A

AKADÉMIOU POLICAJNÉHO ZBORU KATEDRA SÚKROMNOPRÁVNYCH VIED

 

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

CIVILNOPRÁVNE INŠTITÚTYA ICH HISTORICKÁ REFLEXIA VO SVETLE MODERNÝCH REKODIFIKÁCIÍ 


 

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 17. 18. marca 2016 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

Poslaním konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti moderných dejín štátu a práva, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a výmena skúseností a poznatkov s vedecko-výskumnými pracovníkmi. Prínosom konferencie má byť takisto zintenzívnenie komunikácie medzi katedrami dejín štátu a práva jednotlivých právnických fakúlt a možnosť publikovať vedecké štúdie v recenzovanom vedeckom zborníku. Konferencia je určená najmä pre vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovníkov z odboru dejín štátu a práva a z príbuzných odborov.

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Call for papers


XXII Forum of Young Legal Historians

Belgrade 6-8 May 2016


HISTORY OF LEGAL SOURCES: THE CHANGING STRUCTURE OF LAW


 

An invitation you can download here:

 European Society for Comparative Legal History

Fourth Biennial Conference

Gdańsk (Poland) 28 June – 1 July 2016


COMPARATIVE LEGAL HISTORY:

Culture, Identity and Legal Instrumentalism


 

The Organising Committee of the 4th Biennial Conference and the Executive Council of the European Society for Comparative Legal History are pleased to call for papers for the upcoming conference to be held on 28 June – 1 July 2016 at the University of Gdańsk (Poland) on: “Culture, Identity and Legal Instrumentalism”.

 

The conference will focus on the issue of law as an instrument of transforming reality in the individual cultural circles and sub-circles of Europe and the world. Papers addressing this theme are welcome, to be submitted before 15 November 2015 as explained in the below document.

  

Konference: Vojna a vojenstvo v práve


 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu


Vojna a vojenstvo v práve,


ktorá sa uskutoční dňa 5. novembra 2015 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferenčný poplatok sa nevyberá, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. Bude tiež možné objednať si ubytovanie v hoteli Družba v Bratislave (cca 20 €). V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 12. októbra 2015 na adresu alexandra.letkova(at)flaw.uniba.sk.


Príspevok bude potrebné odovzdať do 1. 12. 2015. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.


JUDr. Alexandra Letková

Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Mgr. Michal Považan, PhD.

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 27. května 2015

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Trestné činy proti životu a zdraví jsou bezpochyby jedněmi z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náleží k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Naše konference volně navazuje na naši velice úspěšnou loňskou konferenci „Sexuální trestné činy včera a dnes“ a má vytvořit tak určitou tradici setkávání právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů) u vybraných otázek trestního práva. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

trestné činy proti životu a zdraví a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení trestných činů proti životu a zdraví v moderních kodifikacích,

stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve 20. století

stíhání trestných činů proti životu a zdraví v současnosti v ČR a SR,

právní úprava stíhání trestných činů proti životu a zdraví ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti trestných činů proti životu a zdraví z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v kolektivní monografii. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Konferenční poplatek není vybírán. Autoři, kteří přispějí do připravované kolektivní monografie, obdrží po jejím vydání elektronickou verzi ve formátu pdf. Přes e-shop vydavatelství si pak budou moci zakoupit tištěnou verzi.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 7. května 2015.

 

Termín konání: středa 27. květen 2015

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 7. května 2015 elektronicky přes konferenční systém PrF MU  

Zaslání příspěvku: do 30. června 2015

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

 

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů“
která se uskuteční ve středu 10. června 2015

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu a samozřejmě také na předchozí dva ročníky česko-slovenského setkání, které se uskutečnily v Brně a v Bratislavě.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 20. května 2015 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI,

KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA


VÁS SRDEČNE POZÝVA


na medzinárodnú vedeckú konferenciu,

ktorá sa uskutoční pod záštitou dekana PrF UMB Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra MAMOJKU, CSc.


"HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍČIN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY“Medzinárodná vedecká konferencia, organizovaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa uskutoční


v dňoch 4. – 6. marca 2015


na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

 

Více informací zde:

 

Přihlášku je možní stáhnout na tomto odkazu:

 Vedecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR


si Vás dovolují pozvat na konferenciBibliotheca Antiqua


 

 

Jedná se o 24. ročník konference na téma historických knižních fondů, která v roce 2012 změnila název z původního Problematika historických a vzácných knižních fondů na Bibliotheca Antiqua.

 

Konference se uskuteční ve dnech 4.-5. listopadu 2015 v Olomouci v prostorách Arcidiecézního muzea (sál Mozarteum).

V roce 2015 bude konference tematicky zaměřena na právní tisky a rukopisy, na právní historii obecně, vývoj městského i zemského práva, práva materiálního i procesního etc. Část konference bude věnována obecně tématice historických a vzácných knižních tisků a rukopisů.

 

Autory žádáme, aby spolu s přihláškou zaslali anotaci příspěvku. Program konference je omezen délkou jejího konání a v případě převisu zájmu o vystoupení dostanou přednost příspěvky mající blíže k tématu. Termín přihlášení, jakož i odevzdání příspěvků je 31. 8. 2015. 

 

Autoři příspěvků si zde stáhnou šablonu příspěvku, kterou se budou řídit.

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

 

Poplatky za konferenci budou aktualizovány v roce 2015, předběžně je to 150 Kč pro autory příspěvků, 400 Kč pro ostatní. Členové SDRUK hradí 350 Kč.

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Více informací zde:

 

Přihlásit se je možné na tomto odkazu: 

 Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag

Johann-Amos-Comenius-Universität, Prag

 

 

Sozialpolitik in den besetzten Ländern Europas 1939–1945


 

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg startete in den meisten europäischen Ländern innerhalb der Sozialpolitik eine radikale Wende. Sowohl die mit der Weltwirtschaftskrise verbundenen Erfahrungen während der 1930er Jahre, welche die Grenzen der damaligen Sozialschutzsysteme aufzeigte, als auch die Kriegsmobilisierung aller beteiligten Länder schufen unter den Bedingungen des totalen Krieges den Bedarf nach neuen Wegen des Social Engineering. Die Nachkriegssozialpolitik knüpfte an mehrere Methoden an, welche im kontinentalen Europa während des Krieges implementiert und von den Besatzungsregimen ausgeführt wurden. Diese sozialpolitischen Strategien hatten eine große Bedeutung und waren nicht nur augenscheinlich autonom in Bezug auf die ideologische Legitimierung seitens einzelner politischer Regime der 1930er und 1940er Jahre (liberale Demokratie, Faschismus/Nationalsozialismus, bolschewistischer Sozialismus), sondern auch in Bezug auf geographische Gebiete sowie deren Bevölkerung, die mittels solcher Strategien im Sinne der Ziele der nationalsozialistischen Expansion ausgebeutet wurden.

 

Das Ziel dieser Tagung ist es, die Sozialpolitik als ein Instrument nationalsozialistischer Herrschaft komparativ zu betrachten sowie ihre Durchsetzung in den besetzten Ländern Europas zu beschreiben. Ein Vergleich der besetzten Gebiete im Osten und Westen erlaubt es uns, den wesentlichen Rahmen des sozialpolitischen Alltags zu charakterisieren sowie die unterschiedlichen Besatzungsstrategien tiefergehend zu erklären.

 

Erwünscht sind Originalbeiträge zu den Tagungsthemen rund um die Arbeits-, Familien- und Gesundheitspolitik, besonders im Hinblick auf die Aspekte der sozialpolitischen Verwaltung, auf die Herrschaftsstrukturen und Kommunikationsformen. Dabei können folgende Bereiche der Sozialpolitik in den besetzten Ländern angesprochen werden:

 

Das Projekt der Sozialversicherung aus der liberal-demokratischen, faschistischen/nationalsozialistischen und kommunistischen Perspektive;

Arbeitsregulierung als Sozialpolitik? - u. a. Arbeitsrecht, Arbeitsverwaltung, Rationalisierungsprogramme;

Arbeit, Leistung, Aneignung - u. a. Betriebsgemeinschaft, Gewerkschaftstätigkeit, Versorgung der Arbeitnehmer, Organisierung der Freizeit;

Öffentliches Gesundheitswesen als Gesundheit für die "Öffentlichkeit"? - Gesellschaftliche Exklusion und Inklusion am Beispiel des Gesundheitswesens, Formen und Umfang der Pflege sowie ihre Zugänglichkeit;

Familie im Wirbel nationaler Ideen - u. a. Organisation der Familienfürsorge, Verflechtung der privaten und öffentlichen Sphäre, soziale Arbeiterinnen, Mutterschutz; Rationalisierung des Haushaltsverbrauchs;

Wohlfahrt und Fürsorge unter den Gegebenheiten des totalen Krieges;

Komparative Studien der Sozialpolitik;

Sozialpolitik im Expertendiskurs.

 

Konferenzsprachen: Englisch, Deutsch

 

Senden Sie Ihre Abstracts im Umfang von max. 500 Wörter bitte bis zum 15. Dezember 2014 an folgende E-Mailadresse: socialpolicysince1939@gmail.comKatedra právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

Premeny ústavného práva


 

Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia začiatku normotvornej činnosti tretej Slovenskej národnej rady.

 

Ústavné právo prešlo na Slovensku významnými zmenami, ktoré sa týkali jeho samotných ideových základov. Napriek týmto zmenám si naše ústavné právo udržalo základný zmysel pre tradíciu, kontinuitu a legalitu zmien. Príkladom takéhoto zmyslu je aj právna koncepcia, na ktorej bola vybudovaná tretia Slovenská národná rada a jej normotvorná činnosť. Napriek sedemdesiatim rokom, ktoré uplynuli od udalostí rokov 1944 a 1945, majú tieto stále vplyv na náš ústavný i všeobecne právny vývoj. Idei právnej kontinuity mužov septembra 1944 sú bez akýchkoľvek pochybností jednými z vrcholov našich právnych dejín a právneho myslenia prevedeného do praxe. Toto pamätné výročie  je samo dostatočným dôvodom, aby sa právnická a historická obec opätovne zamyslela nad otázkami ústavného práva vo vývojovej aj komparatívnej perspektíve.

 

Konferencia sa bude konať v rámci projektu "Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR" podporený Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.

 

Základné informácie:

Dátum konania: 25. septembra 2014

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Registračný poplatok: nevyberá sa

 

Vyplnenú prihlášku pošlite do 25. augusta 2014 na email: michal.povazan(at)flaw.uniba.sk

 

Podrobné informace je možné stáhnout zde:

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


a


Historická fakulta Užhorodské národní univerzity


si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci„Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)“Konference proběhne formou dvou autonomních seminářů, z nichž první se uskuteční ve dnech 16. – 17. 9. 2014 v Praze. Konferenční jednání proběhne v aule hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha 2 (stanice metra Staroměstská). Tento seminář bude věnován Podkarpatské Rusi v období první československé republiky, tedy v letech 1918–1938.

 

Druhý seminář se bude konat ve dnech 16. – 17. 10. 2014 v konferenční místnosti hlavní budovy Historické fakulty Užhorodské národní univerzity.

 

Součástí programu konferencí bude v Praze i v Užhorodu vernisáž výstavy „Podkarpatoruští občané v boji za svobodu Československa v letech 1938 – 1945. (přesný čas a místo konání budou upřesněny).

 

Na každý z obou seminářů je třeba se přihlásit samostatně, a to jak k aktivní, tak i pasivní účasti.

 

Možné okruhy témat:

 

1918–1938

Podkarpatoruská společnost v letech Velké války, podkarpatoruský exil v USA, rusínské jednotky v rámci čs. legií, proces připojení Podkarpatské Rusi k Československému státu 1918–1919, boje a vojenská diktatura na Podkarpatské Rusi, budování občanské společnosti, politické strany ve 20. a ve 30. letech, parlamentní volby a podkarpatoruská politika v Praze, politika československé vlády na Podkarpatské Rusi, národnostní menšiny v době 1. republiky, spor mezi ruským (rusínským) a ukrajinským proudem, boj za autonomii a autonomisté, národnostní menšiny, právní postavení Podkarpatské Rusi z hlediska československého a mezinárodního práva, kultura, významné osobnosti všech oblastí podkarpatoruského života, modernizace země ve 2. a 30. letech, hospodářství a velká hospodářská krize, každodennost, první pokus o zavedení autonomie v roce 1937, Češi na Podkarpatské Rusi. 

 

1938–1945 

Podkarpatská Rus v plánech na obranu státu 1938, přeměna Československa ve spolkový stát a podkarpatoruská autonomie, Vídeňská arbitráž, Karpatská Sič, totalitarizace podkarpatoruské společnosti v letech 1938–1939, březen 1939 – vyhlášení nezávislosti, boje čs. jednotek, obsazení země Maďary, represe proti různým skupinám obyvatelstva ze strany maďarského okupačního režimu, Augustin Vološin a karpatoukrajinský exil v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945, domácí odboj proti maďarské a německé okupaci, podkarpatoruští občané v táborech GULAG v letech 2. světové války, podkarpatoruští občané v řadách československých zahraničních jednotek na Východě a na Západě, Podkarpatská Rus v plánech a představách československého zahraničního a domácího odboje, Edvard Beneš a Podkarpatská Rus, Podkarpatoruská kancelář čs. exilového Ministerstva vnitra v Londýně, Československá vládní delegace a snaha o obnovení čs. státnosti na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945, sovětská okupace a anexe, Zakarpatská Ukrajina a její právní postavení, Ivan Turjanica, KSČ a Zakarpatská Ukrajina, Čs. – sovětská smlouva o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR, exulanti z Podkarpatské Rusi v Československu po roce 1945 a právní důsledky připojení k SSSR.

 

Obecné informace (budou upřesněny)

Jednací jazyk konference: čeština/slovenština, ukrajinština, angličtina.

Příspěvky z konference budou vydány v kolektivní monografii, která paralelně vyjde v Praze v českém a v Užhorodu v ukrajinském jazyce do konce roku 2014.

Pro aktivní účastníky konference bude v Praze zajištěno ubytování na dvě noci. Ostatním účastníkům může být přes organizátory konference zprostředkována rezervace odpovídajícího ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních.

Cestovné si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek není vybírán.

 

Uzávěrka přihlášek na oba semináře je 31. 5. 2014.

 

Přihlášky zašlete nejpozději 31. 5. 2014 buď poštou na adresu:

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., Katedra středoevropských studií, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, ČR

nebo e-mailem na adresu: plachy.vhu@seznam.cz

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Sexuální trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 16. dubna 2014

v zasedací místnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Sexuální trestná činnost náleží bezesporu k oblastem, které vždy přitahovaly a dodnes přitahují značnou pozornost veřejnosti i médií. Sexuální trestné činy patří k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, protože zasahovaly do osobní svobody a důstojnosti jedince, do jeho pohlavní integrity či do zdravého vývoje mladistvých. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými se sexuální trestnou činností a právní úpravou od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

sexuální trestní činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení sexuálních trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání homosexuality jako trestného činu,

stíhání sexuálních trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání sexuálních trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti sexuálních trestných činů z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování sexuálních trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku, případně v monografii. O formě bude rozhodnuto po odevzdání příspěvků. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 31. března 2014.

 

Termín konání: středa 16. duben 2014

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zasedací místnost, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 31. března 2014 (elektronicky na jaromir.tauchen(at)law.muni.cz)

Zaslání příspěvku: do 15. května 2014

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Období nesvobody 1938-1945“,


 

které se bude konat ve středu dne 12. března 2014 od 9:00

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.V polovině března 2014 uplyne 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Účelem připravované konference je především se zamyslet se nejen nad státoprávní problematikou „tzv. Protektorátu“ a otázkami spojenými s procesem likvidací druhé československé republiky, a to i v souvislosti se slovenskými a karpatoruskými snahami o autonomii v závěru roku 1938 a v prvních měsících roku 1939, nýbrž i konference je pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období.

Konferencí o „době nesvobody“ navazujeme tak na úspěšná kolokvia „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“ a „Češi a Němci v Československu“, které se konaly v loňském roce v Brně.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

druhá Československá republika a její likvidace

snahy o slovenskou a karpatoruskou autonomii

ustavení Protektorátu Čechy a Morava

nacistická okupační politika v Protektorátu

český fašismus za Protektorátu a problém kolaborace

státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

odboj

postavení židovského obyvatelstva

studie z každodenního života v Protektorátu

hospodářská a sociální politika v Protektorátu

komparace Protektorátu s ostatními okupačními režimy

československé exilové zřízení v Londýně a v Moskvě a jejich činnost

Slovensko 1939-1945 a jeho vývoj (Slovenské národní povstání).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. března 2014.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce března.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde: 

 Chair for Legal History of the University of Ljubljana Faculty of Law

together with the French Society for Legal History


 announces

the International Conference 

 

Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit

         (Les Journées Internationales de Ljubljana 2014 de la Société d'Histoire du Droit)


 June 5 – 8, 2014


Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia


More information about the conference download here:

 X. konference o historii advokacie

         


 

Konference proběhne dne 8. 11. 2013 v aule Paláce Dunaj v Praze 1, Národní 10 (Voršilská 14 – vchod)     

 

Program:

 

9.00 - 9.30 – registrace účastníků

            

9.30-10.00 – Stanislav Balík  - Zahájení konference

                  Martin Vychopeň – Úvodní slovo předsedy České advokátní komory

                  Petr Poledník    -   Úvodní slovo místopředsedy ČAK a předsedy Výboru pro historii advokacie

           

10.00-12.00 - Peter Kerecman  –  Advokáti  Aranyossyovci a Košická advokátska Komora

                   Stanislav Balík  -  Významní tajemníci pražské advokátní komory konce 19. a prvé poloviny 20. století 

                        Martin Rája  - Advokátní kancelář a její fungování na přelomu 19. a 20. století

                   Viktória Hellenbart – História právnej úpravy povinností advokáta pri prevzatí zastupovania klienta pred súdom

                   Milan Kyjovský - Palmární účet advokáta za prvé Československé republiky

                   Marie Farníková-Fabišová – Advokáti na Malé Straně v letech 1918-1938

          

12.00-13.00 – polední přestávka, pohoštění účastníků

 

13.00-14.00 – Lubomír Činka -    Historické soudní budovy na území města Prahy a na území soudních okresů v působnosti MS v Praze v období ´1855-1949 s přihlédnutím k současné dislokaci

          

14.00-16.30  - Ewa Stawicka - Henryk Krajewski - advokát. Povstalec 1863.

                     Milan Závurka -     Výkon advokacie u ministra JUDr. Bedřicha Pacáka

                     Martina Gajdošová – Prvé ženy v advokácii na území Slovenska

                     Nicol Svobodová -  Mladoboleslavští starostové z řad advokacie v letech 1860-1918

                     Rudolf Manik –     Advokáti v hnedom a čiernom 1939 – 1945

                     Martin Chládek -  Vývoj advokacie v NDR                                                                                                  

                     Tereza Vykusová – Právněhistorický rozbor procesu s Alfredem Dreyfusem

Závěr konference

         

Moderuje:  Stanislav Balík

 


Symposium und Podiumsdiskussion 

 

ANDRÁSSY, DEÁK UND DIE SCHAFFUNG DES DUALISMUS

AUS UNGARISCHER UND ÖSTERREICHISCHER PERSPEKTIVE


 

 

Veranstalter: Andrássy Universität Budapest (AUB), Pollack Mihály tér 3, 1088 Budapest, Ungarn

 

Organisation: Dr. Henriett Kovács (AUB-DI), Dr. Richard Lein (AUB-MES)

Kontakt: henriett.kovacs@andrassyuni.hu; +36 70 370 7634

 

Kooperationspartner Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften – Institut für Geschichte (MTA-BTK-TTI) Österreichisches Kulturforum Budapest (ÖKF)

 

Termin und Ort: Dienstag, 5. November 2013, 14.00-19.30, Andrássy Saal, AUB


Einladung zum download: JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law

 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO – HISTORY OF RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE


 

Conference invitation download here:
The European Society for History of Law

Akademie Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Moravský zemský archiv v Brněsi Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Dějiny poznávání a šíření rostislavovského a cyrilometodějského odkazu“,


 

které se bude konat v pátek dne 18. října 2013 od 9.00

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Vědecké kolokvium se bude věnovat vědeckým osobnostem a šiřitelům rostislavovského a cyrilometodějského odkazu v oblasti vědy i církevního života a bude se zabývat ohlasy tohoto odkazu na Moravě i v celé Evropě. Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci vytvoří důstojný rámec oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a přinese nové poznatky k této problematice.  Z kolokvia vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na kolokvium či přihlášku příspěvku je nutno zaslat do 30. září 2013 na emailovou adresu jlbily@volny.cz a v kopii na info@historyoflaw.eu (uveďte prosím předpokládaný název příspěvku a vaše kontaktní údaje vč. akademických titulů a pracoviště).

 

Další informace o kolokviu Vám poskytne doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. (jlbily@volny.cz).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


si Vás dovoluje pozvat na pátý ročník mezinárodní právní konference

 

"Býkov 2013

setkání mladých vědeckých pracovníků"


 

Konference se koná ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2013 v areálu

„Zámecký statek Býkov“ (http://www.bykov.cz/).


Cílem konference je prezentace vědeckých prací zejména mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů, které budou posléze vydány v tištěném recenzovaném sborníku „Naděje právní vědy“.


Součástí konference budou workshopy pořádané v rámci programu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0119 „Spolupracující právníci“, zaměřené na problematiku vzdělávání právníků v oborech občanského práva, správního práva a finančního práva.

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 17. listopadu 2013 na adrese: http://fpr.zcu.cz/bykov

 

Program konference bude účastníkům zaslán koncem měsíce listopadu 2013.

 

Informace o konferenci najdete také na http://fpr.zcu.cz/research/Bykov

 

Konferenční poplatek splatný na účet činí Kč 1 500,--.

Je možno zajistit ubytování v místě v ceně Kč 750,-- na osobu a noc.

 

Případné dotazy zasílejte na valente@kpd.zcu.cz

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Češi a Němci v meziválečném Československu“,


 

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Na konci září 2013 uběhne 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků – appeasementu.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Navazujeme tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání.

 

Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

německá iredenta v prvních letech ČSR

německé politické strany v ČSR a jejich činnost

německé spolky v ČSR

právní postavení německé menšiny v Československu

Němci v československé armádě

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Brněnští Němci (1918 – 1938)

situace v pohraničí

SDP a události roku 1938

Mnichovská dohoda

karpatští Němci na Slovensku

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. září 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ I. česko-slovenské setkání doktorských studentů

a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva“
která se uskuteční ve středu 19. června 2013

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2013 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 

The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium"Oděv v právu",


 

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013

 

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnuje problematice významu oděvu pro právo.

 

Kolokvium tak navazuje na obdobná setkání zájemců o právní archeologii uspořádané v letech 2011 a 2012 v Praze.

 

Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci přinese nové poznatky k této problematice a tedy významně obohatí další vývoj právní archeologie. Z kolokvia opět vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce května.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 


The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u příležitosti osmdesátiletého výročí od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem dovolují pozvat na kolokvium

 


„Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech

v Československu a ve státech střední Evropy“,


 

které se bude konat ve středu dne 27. února 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně.

 

 

Dne 30. ledna 2013 uběhne 80 let od okamžiku, kdy byl v Německu Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Toto datum je tak symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se tak začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, tedy hlavně v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad odrazem německého národního socialismu v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty. Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR?

Československo a čeští Němci (1933 – 1938)

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu

Němci za Druhé republiky

likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení

odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu Čechy a Morava

Brno v období Protektorátu Čechy a Morava

Brněnští Němci (1933 – 1945)

jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy?

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 15. ledna 2013.

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ  ZDE:

 Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci


Olomoucké právnické dny 2013


(9. - 10. května 2013)Sekce teorie a historie práva


“Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické i historické”

garant: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na poli olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Pro rok 2013  se organizační výbor konference rozhodl ponechat iniciativu na vedoucích jednotlivých odborných sekcí a stanovil pouze obecný rámec tématu konference: “Aktuální otázky českého práva”.

 

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech; po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní odborníci se svými příspěvky, budou následovat tématicky zaměřené sekce (zaměření jednotlivých sekcí - viz Sekce konference). Věřím, že 7. ročník Olomouckých právnických dnů bude stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Na setkání se těší

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

děkanka Právnické fakulty


Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 
The European Society for History of Law a

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitysi Vás dovolují pozvat na kolokvium

 


„Korupce – včera a dnes“,


 

které se bude konat v pátek 8. března 2013 v Brně

(místo konání bude dále upřesněno).

 

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodů se organizátoři rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bude zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti.

 

 

Zaslání přihlášek s návrhem referátu: do 25. února 2013 mailem na info@historyoflaw.eu

Zaslání příspěvku: do 30. března 2013

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce února.

 

Z příspěvků kolokvia bude vydán recenzovaný tištěný sborník.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz; info@historyoflaw.eu

 

Pozvánku ve formátu pdf lze stáhnout zde:The European Society for History of Law

Památková komora ČRsi Vás dovolují pozvat na kolokvium


Jiří z Poděbrad - vizionář
které se bude konat 6. května 2013 v Zaháňském salonku Senátu PČR.

Více informací u Dr. Václava Lišky na emailu 724.725.725@humanita.cz
Pozvánka na konferenci o Pavlu Kristiánu Koldínovi v Klatovech


Město Klatovy srdečně zve na konferenci,

věnovanou klatovskému rodákovi a významnému právníkovi, autorovi kodexu městského práva,

Pavlu Kristiánu Koldínovi.Konference se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 v budově klatovské radnice, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, v prvním patře.


Na konferenci, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 8. 11. ve 14.00 hodin, vystoupí přední čeští odborníci jak z akademické sféry, tak z praxe:

 

prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.: Koldínův zákoník v dějinách českého práva 

prof. PhDr. Karolina Adamová, CSc: Pojetí práva v Koldínově zákoníku 

JUDr. Vilém Knoll: Vybrané instituty Koldínova zákoníku

JUDr. Karel Wawerka: Pozůstalost Mistra Koldína 

Mgr. Naďa Štachová, PhD.: Brněnské městské právo a Koldínova Práva městská 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.: Pavel Kristián z Koldína, život mezi městem a univerzitou 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík: Advokacie a notářství za časů Koldínových 

PhDr. Lenka Sýkorová: Koldín a Klatovy

 

Součástí konference bude odhalení pamětní desky na Koldínově rodném domě. Konference bude zakončena společenským setkáním v pátek 9. listopadu od 17.00 hodin.

 

Vstup na konferenci je volný.Katedra dějin státu a práva PrF MU a The European Society for History of Law


si Vás při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské dovolují pozvat na kolokvium"Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše

ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" 

 

které se bude konat dne 17. října 2012

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


V letošním roce si připomínáme osmisté výročí vydání Zlaté buly sicilské, která je dnes všeobecně vnímána jako jeden z dokladů hlubokých kořenů české státnosti. To je jistě dobrým důvodem pro setkání právních i obecných historiků a k zamyšlení se nad základními problémy existence a vývoje českého státu a jeho mezinárodního postavení ve středověku a na začátku novověku – především pak ve vztahu k jeho západním sousedům.

 

Základní tematické okruhy kolokvia:

Zlatá bula sicilská

Formování českého státu a „západní“ vlivy v něm

Problematika poměru zemí Koruny české k římskoněmecké říši

Vliv práva platného v říši na právo českých zemí

Česko-německé „stýkání a potýkání“ v 19. století

Historické reminiscence v pozdějším pojetí české (československé) státnosti

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2012.

 

Odborní garanti konference:                                                          

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                                                      

ladislav.vojacek@law.muni.cz 

                                                           

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

karel.schelle@law.muni.cz

 

Organizační garant konference:

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

jaromir.tauchen@law.muni.cz


 

Další informace ke kolokviu naleznete zde:

Přihlášku je možné stahnout zde:

 Slovenská advokátní komora

si vás dovoluje pozvat na


Mezinárodní konferenci - „Sloboda advokácie v dejinách"Slovenská republika tvorí súčasť regiónu strednej a východnej Európy a zdieľa množstvo tradícií s ostatnými krajinami, nevynímajúc tradície vývoja povolania. Cieľom vyššie uvedenej konferencie je umožniť vzájomné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú dejinám povolania, umožniť nadviazanie kontaktov medzi nimi a potvrdiť tradičné hodnoty všetkých právnických povolaní.

 

Místo konání: 

Historická budova Slovenské národní rady (Župné námestie, Bratislava)

 

Termín konání: 30. listopadu 2012

 

Dopoludňajší program konferencie

Privítanie predsedom Slovenskej advokátskej komory

Privítanie zástupcom Českej advokátskej komory

Pozdravy hostí

Okolnosti vzniku Slovenskej advokátskej komory a prijatie prvého slobodného zákona o advokácii

Prvá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Maďarskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Poľskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Rakúskej advokátskej komory

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Druhá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

 

 

Popoludňajší program konferencie

História Bratislavskej advokátskej komory

Tretia prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Trnavská advokácia

Štvrtá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Židovskí advokáti na území Slovenska v 20. storočí

Prednášky o budovách krajských súdov na Slovensku s premietaním obrazového materiálu

Záver konferencie

 

Večerný spoločenský program

Premietanie filmu „Advokátka“

 

Přihlášku je možné stahnout zde:
KONFERENCE „ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212 – 2012“

 

 

Pořadatelé:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

ve spolupráci s Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Místo konání: 

Hrad Loket, Zámecká 67/10, Loket, Česká republika (www.hradloket.cz)

 

Termín konání: 3. – 5. října 2012

 

Předběžný program:

středa 3. 10. 2012 – zahájení, jednací den

čtvrtek 4. 10. 2012 – exkurze po památkách v okolí (Cheb, Teplá, Bečov)

pátek 5. 10. 2012 – jednací den

 

Tématické okruhy:

1) Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě

2) Osobnost Přemysla Otakara I. a královských Přemyslovců

3) Materiální a právní nástroje k zajištění státu

4) Středověké právní památky

5) Projevy státní symboliky ve hmotné kultuře

6) Regiony a centrum – úloha regionů v rámci geneze státních útvarů

7) Loketské otazníky aneb počátky Lokte a Loketska

 

Jednací jazyky: čeština, polština, slovenština, němčina, angličtina

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 15. září 2012 na adrese: fpr.zcu.cz/loket

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

Vaše dotazy jsou organizátoři připraveni zodpovědět na adrese loket1212@email.cz

 

Více informací na http://www.zcu.cz/fpr/research/Loket/
 

ČEŠI A NĚMCI NA VYSOČINĚ

SOUŽITÍ – ROZDĚLENÍ – DIALOG – SPOLUPRÁCE


Mezinárodní konference


 


 

Pořadatelé:

Muzeum vysočiny Havlíčkův brod   

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Havlíčkův brod

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Jihlava

 

Místo konání: 

Havlíčkův Brod

 

Termín konání: 24. - 26. 4. 2012

 

PRACOVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

1. Německé osídlení ve středověku a raném novověku

2. Češi a Němci 1848–1918

3. Češi a Němci 1918–1938

4. Češi a Němci 1939–1945

5. Němečtí antifašisté

6. Poválečný odsun německého obyvatelstva

7. Němci v Československu po roce 1945

8. Odsunutí Němci v nové vlasti

9. Odsunutí Němci a stará vlast

10. Němci na Vysočině po roce 1945

11. Významné osobnosti německé vědy, kultury a umění

12. Německá lidová kultura a umění

 

PŘIHLÁŠKY DO 30. 9. 2012

E-mailem, nebo poštou zašlete na adresu: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, e-mail: muzeum@muzeumhb.cz.

 

Více informací zde:
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení

 

 

 

Termín a místo konání: Praha, Vila Lanna 28. - 30. 5. 2012

Své přihlášky do workshopu s krátkým abstraktem zasílejte laskavě do konce února 2012 na emailovou adresu:

hlavacka@hiu.cas.cz


Sociální politika transatlantické civilizace se nachází na rozcestí. „Zapomenutý“ protiklad chudí-bohatí nabývá opět aktuální (globální) dimenze. Ekonomická a sociální krize – včetně nynější krize sociálního státu – vyvolává snahu po hledání východisek k řešení také v minulé sociální praxi. Proto bude užitečné připomenout si genezi problému chudinství a dosavadní modely řešení chudoby od poloviny 18. století do poloviny 20. století formou historického workshopu.

 

Přijmeme-li periodizační členění chudinství německé historiografie, pak se v tomto projektu jedná o zkoumání tzv. druhé a třetí fázi pojetí chudoby. Stranou tedy ponecháme tradiční středověké posuzování chudinství jako neřešitelného problému a soustředíme se na pojetí chudinství, které je vázáno nejen na jeho odstranění prostřednictvím výchovy chudých k práci, ale i na profesionalizaci, byrokratizaci a etatizaci sociální práce.

 

 

Tematické okruhy

Dobové perspektivy pohledu na chudinství – tradiční pohled shora dolů versus chudinství jako integrální součást sociální reality

Sociální a gendrová paleta chudoby a životní světy chudých -  žebráci, vyvrhelové, bydlící chudina, nezaviněná chudoba

Proměna pojmu chudý, chudoba a chudinství

Analýza exkluzivních a inkluzivních mechanismů

Kolektivní a individuální strategie chudých

Prožitek chudoby v různých sociálních a teritoriálních prostředích

Chudinská politika a její praktické výsledky

Dobová instrumentária k potírání chudoby – filantropie, charita, nadace, legáty, almužny, závěti, podpůrné sociální instituce

Sociální práce

Role rodiny, církve, státu, odborů a politických stran při potírání chudoby

Dobové diskursy o vzniku a vymýcení chudoby

 

Strukturální členění tématu

Ideově myšlenkové základy tradiční a moderní společnosti ve vztahu k sociální existenci

Sociálně zajišťovací řád venkovské společnosti jako tradiční sociální prostředí k zmírnění chudoby

Městský sociálně zajišťovací řád jako institucionálně koncentrované prostředí k potírání chudoby

Kapitalisticky atomizované zaměstnanecké sociální prostředí jako prostor k odstranění chudoby

Právně reglementační zásahy státu jako pokus o celoplošné systémové řešení sociální otázky

 

Formy příspěvků

Případové studie

Syntetická shrnutí

Historickosociologické úvahy

Badatelské výhledy

 

Záměr jako závěr:

Snaha podat neideologicky pojaté dějiny sociálního myšlení a sociální praxe v kontextu s výskytem a potíráním chudoby ve středoevropském prostoru od poloviny 18. do poloviny 20. století získává na prestiži nejen ve vnitřním provozu historické vědy. Společenská aktuálnost této u nás do nedávna opomíjené tématiky vyplývá i z historického poznání, že chudoba nebyla a není záležitostí jen okrajových skupin společnosti, ale že vždy měla a také má spíše charakter masového, strukturálního problému. Praktické potírání chudoby, dále diskursy o chudobě a nakonec systematická chudinská politika byly také základním vodítkem evropských společností na cestě k sociální modernizaci. Historici se svou neodbytnou odbornou instrumentalizací minulosti mohou připomenout současníkům nejen fungování minulých modelů řešení nejrůznějších společenských problémů, ale také mohou upozornit na možnosti řešení palčivých sociálních problémů současnosti a na jejich kontextualizaci v různých ekonomických, kulturních a sociálních prostředí.
Katedra společenských věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Lawpořádají dne 7. května 2012 kolokvium


Symbolika a zkratky

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

JUDr. Miroslav Frýdek (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Symboly státní moci ve starověkém Římě

 

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Právní význam moravské orlice

 

JUDr Antonín Lojek, Ph.D. (Ústav státu a práva AVČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Hůl v právu

 

JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav státu a práva AVČR)

Polibek v právu

 

Doc. JUDr. Karel Schelle. CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Symbolické významy středověkých trestů

 

Milan   Richter, Dr.  (Konzervatoř Praha)

Muzikantské značky

 

Václav Liška. Prof.h.c.Dr.Ing., Dr.h.c (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Symboly v ratingu

 

Kučírek Jiří, PhDr.,CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ornament a linearita:sémiotický výraz proměny doby, zkratka  jako styl

 

PhDr.V. Hladík, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Socialne-symbolicke jednáni:  Fredrick Jameson a implikace pro sociologii kultury?
Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VI. ročník mezinárodní vědecké konference


Olomoucké právnické dny 2012


na téma

„Aktuální otázky českého práva“,která se uskuteční 24.–25. 5. 2012 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 


 

 

 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

REGNARE ET ADMINISTRARE

– HISTORY OF THE POLITICAL SYSTEM AND ADMINISTRATIVE LAW


 

Dear Sir or Madam,

I am writing to give you information on an international conference Regnare et administrare – history of the political system and administrative law, 21-22th April, 2012. The event is organized by employers, PhD students and members of the Student Learned Society of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University.

 

We would like to invite young researchers of law and the history of law: graduate students, PhD students and PhD graduates. Applications for the conference should be received until the 18th March 2012 onan application form and should include a shortsummary of main theses (maximum 300 words; methodology, bibliography). The applications will be verified and subsequently a response will be send. What is essential, the positive decision is required to make a payment. A presentation cannot take longer than 20 minutes and texts for publishing cannot exceed the length of 20000 characters. Two languages will be used during the conference: Polish and English. An edited book, composed of verified texts, is expected to be published, likewise antecedent events.

 

We provide participants with meals during the conference. A conference fee is fixed at 140 zlotys (PLN)/35 (euro). Acommodation is not included, nevertheless help with finding hotel or hostel will be provided.

For more information please contact us via e-mail.

We strongly invite you to come to Krakow.

Yours faithfully,

 

Gabriela Grochola

Leader of the Section of  State and Law History TBSP UJ

Students Learned Society

Bracka Street 12/302

31-007 Kraków

konferencjakrakow@gmail.com

 Katedra společesnkých věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Law

NM - Muzeum Vojty Náprstka v Praze
pod patronátem prezidenta Památkové komory ČR


pořádají dne 4. listopadu 2011 kolokviumPrávo a archeologie

 

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

BLOK A  10.00 - 11.30

doc. JUDr. Jiří Bílý

Metodika a analýza právně archeologických objektů na příkladu erbu

 

Mgr. Miroslav Frýdek

Tabulky označující soukromou cestu a mezníky pozemku jako svědci života starých Římanů a Řeků

 

Marian Malecki

Zabytki kultury prawnej Krakowa

 

BLOK B  12.30 - 16.00

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Brněnské věznice

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

O katovských mečích

 

Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DrSc.

Roland a městská práva

 

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

Heraldické právo

 Letní škola

 

"Soukromé právo v proměnách věků"

 

 Letní škola je určena všem studentům právnických fakult magisterských, doktorských a bakalářských programů. Cílem školy je studentům poskytnout určitý ucelený přehled o vývoji soukromého práva a jeho východiscích od nejstarších dob do r. 1989.

 

Program:

1. Regulae iuris a vliv římského práva na soukromé právo. 2. Vliv římského práva na právo věcné, dědické a obligační. 3. Vybrané otázky českého středověkého závazkového práva. 4. Vis maior a custodia v římském právu a středověkých právních knihách. 5. Savigny, Thibaut a Zeiller – odpůrce, propagátor a autor kodifikací občanského práva v 19. stol. 6. Všeobecný rakouský občanský zákoník. 7. Rekodifikační pokus v první Československé republice. 8. Změny v soukromém právu v období Protektorátu Čechy a Morava. 9. Římsko-právní úprava rodinného práva. 10. Vývoj rodinného práva od ABGB do roku 1945. 11. Poválečná úprava práva rodinného. 12. Občanské právo hmotné v období socialismu. 13. Předpoklady vzniku obchodního práva jako samostatného právního odvětví. 14. Charakteristika hospodářského zákoníku. 15. Zákoník mezinárodního obchodu.

 

 

Termín konání: 20. 9. – 23. 9. 2011

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Termín zaslání přihlášky i poplatku: 30. 6. 2011

Výše poplatku: 1.800,- Kč včetně DPH

Podrobné informace a formulář k přihlášení naleznete na: lsd.law.muni.cz

Dotazy k letní škole posílejte na e-mail: jaromir.tauchen@law.muni.cz; miroslav.frydek@law.muni.cz  

 


Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu
Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty a Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov) vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 8. – 9. septembra 2011 v Bratislave. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva a vymedziť jeho úlohu v procese prenasledovania a likvidácie židovskej komunity. Konferencia má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách.

 

Okruhy konferencie


1. Ideovo-politické východiská protižidovského zákonodarstva

Rasové, náboženské a sociálne základy protižidovského zákonodarstva a úloha náboženského, národného, hospodárskeho a politického antisemitizmu pri jeho vzniku. Vymedzenie legislatívnej právomoci jednotlivých štátnych inštitúcií v procese tvorby protižidovského zákonodarstva a jeho uplatňovania.

 

2. Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd Židov  

Definícia pojmu Žida, obmedzovanie počtu Židov vo výkone povolania, vylúčenie z volebného práva a verejnoprávnych funkcií, vylúčenie židovských študentov a žiakov zo škôl, domové prehliadky, zákaz zhromažďovania, evidencia a označenie židovských občanov a pod. Okruh bude zahŕňať diskrimináciu židovského obyvateľstva vo všetkých základných právach a slobodách okrem majetkových a tých, ktoré súviseli s jeho sústreďovaním a deportáciou.

 

3. Legislatíva obmedzujúca vlastnícke práva Židov

Arizácia a likvidácia podnikového, poľnohospodárskeho, domového, hnuteľného a kapitálového majetku Židov.

 

4. Legislatívny rámec sústreďovania a deportácií židovského obyvateľstva

Koncentračné tábory a strediská internačného a pracovného charakteru, pracovná povinnosť a deportácia Židov.

 

Cieľom podujatia je predstaviť laickej i odbornej verejnosti najnovší výskum v oblasti protižidovského zákonodarstva, preto prípadných záujemcov prosíme, aby rešpektovali obsahové zameranie konferencie.

 

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 15. apríla 2011 na e-mailovú adresu: martina.fiamova@upn.gov.sk , prípadne poštou na adresu:

 

Ústav pamäti národa

Nám. slobody 6

817 83 Bratislava 15

Kontaktná osoba:

PhDr. Martina Fiamová

tel.: 00421 2 593 00 33

 


Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz


Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law


Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts


Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor)

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)

 

Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István)

Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)

 

Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)

 

Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán)

István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)

 

Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám)

Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)

 

Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris)

Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)

 

Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos)

Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)

 

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra

Venue: ELTE ÁJK Aula Magna

November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.

 

 


Konference "Kontexty propagandy"

 

 

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

pořádá 24. listopadu 2011 mezioborovou konferenci "Kontexty propagandy".

 

Propaganda jako účinný institucionální nástroj ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných obecných hodnot a vzorců jednání byla mocenskými elitami (či vážnými aspiranty na mocenské pozice) využívána odedávna, jak vyplývá z řady odborných reflexí zaměřených právě na toto téma, ať už z pohledu historie, sociologie, filozofie, lingvistiky, psychologie, ekonomie, politologie nebo tzv. postdisciplinárních kulturálních či mediálních studií. Na ně by chtěla tato konference navázat.

 

Mezioborová perspektiva má hned několik předností, mezi nimiž dominuje časová i metodologická pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a konsekvencí propagandistických aktivit. Ta mimo jiné umožní konfrontaci přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či další rysy persvazivního nátlaku. Mezioborové setkání bude jistě podnětem ke kladení nových otázek v odborné diskusi o tématu pro naši současnost nanejvýš aktuálním.

 

Sekce – tematické okruhy

Sekce 1 – Teoretická reflexe propagandy

Sekce 2 – Propaganda a nacionalismus

Sekce 3 – Propaganda mezi kolektivismem a individualismem

Sekce 4 – Propaganda a mediální diskurz

 

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Konferenční poplatek činí 500 Kč.

 

Jazyk konference: čeština, slovenština, polština, jihoslovanské jazyky, angličtina

 

Organizační výbor konference:

 • Miroslav Kouba

 • Dagmar Magincová

 • Ivo Říha

 • Jiří Studený

 

Přihlášování na emailu: konference-propaganda@seznam.cz

 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


a


Historická fakulta Užhorodské národní univerzity


si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci„Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)“Konference proběhne formou dvou autonomních seminářů, z nichž první se uskuteční ve dnech 16. – 17. 9. 2014 v Praze. Konferenční jednání proběhne v aule hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha 2 (stanice metra Staroměstská). Tento seminář bude věnován Podkarpatské Rusi v období první československé republiky, tedy v letech 1918–1938.

 

Druhý seminář se bude konat ve dnech 16. – 17. 10. 2014 v konferenční místnosti hlavní budovy Historické fakulty Užhorodské národní univerzity.

 

Součástí programu konferencí bude v Praze i v Užhorodu vernisáž výstavy „Podkarpatoruští občané v boji za svobodu Československa v letech 1938 – 1945. (přesný čas a místo konání budou upřesněny).

 

Na každý z obou seminářů je třeba se přihlásit samostatně, a to jak k aktivní, tak i pasivní účasti.

 

Možné okruhy témat:

 

1918–1938

Podkarpatoruská společnost v letech Velké války, podkarpatoruský exil v USA, rusínské jednotky v rámci čs. legií, proces připojení Podkarpatské Rusi k Československému státu 1918–1919, boje a vojenská diktatura na Podkarpatské Rusi, budování občanské společnosti, politické strany ve 20. a ve 30. letech, parlamentní volby a podkarpatoruská politika v Praze, politika československé vlády na Podkarpatské Rusi, národnostní menšiny v době 1. republiky, spor mezi ruským (rusínským) a ukrajinským proudem, boj za autonomii a autonomisté, národnostní menšiny, právní postavení Podkarpatské Rusi z hlediska československého a mezinárodního práva, kultura, významné osobnosti všech oblastí podkarpatoruského života, modernizace země ve 2. a 30. letech, hospodářství a velká hospodářská krize, každodennost, první pokus o zavedení autonomie v roce 1937, Češi na Podkarpatské Rusi. 

 

1938–1945 

Podkarpatská Rus v plánech na obranu státu 1938, přeměna Československa ve spolkový stát a podkarpatoruská autonomie, Vídeňská arbitráž, Karpatská Sič, totalitarizace podkarpatoruské společnosti v letech 1938–1939, březen 1939 – vyhlášení nezávislosti, boje čs. jednotek, obsazení země Maďary, represe proti různým skupinám obyvatelstva ze strany maďarského okupačního režimu, Augustin Vološin a karpatoukrajinský exil v českých zemích a na Slovensku v letech 1939–1945, domácí odboj proti maďarské a německé okupaci, podkarpatoruští občané v táborech GULAG v letech 2. světové války, podkarpatoruští občané v řadách československých zahraničních jednotek na Východě a na Západě, Podkarpatská Rus v plánech a představách československého zahraničního a domácího odboje, Edvard Beneš a Podkarpatská Rus, Podkarpatoruská kancelář čs. exilového Ministerstva vnitra v Londýně, Československá vládní delegace a snaha o obnovení čs. státnosti na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945, sovětská okupace a anexe, Zakarpatská Ukrajina a její právní postavení, Ivan Turjanica, KSČ a Zakarpatská Ukrajina, Čs. – sovětská smlouva o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR, exulanti z Podkarpatské Rusi v Československu po roce 1945 a právní důsledky připojení k SSSR.

 

Obecné informace (budou upřesněny)

Jednací jazyk konference: čeština/slovenština, ukrajinština, angličtina.

Příspěvky z konference budou vydány v kolektivní monografii, která paralelně vyjde v Praze v českém a v Užhorodu v ukrajinském jazyce do konce roku 2014.

Pro aktivní účastníky konference bude v Praze zajištěno ubytování na dvě noci. Ostatním účastníkům může být přes organizátory konference zprostředkována rezervace odpovídajícího ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních.

Cestovné si účastníci hradí sami.

Účastnický poplatek není vybírán.

 

Uzávěrka přihlášek na oba semináře je 31. 5. 2014.

 

Přihlášky zašlete nejpozději 31. 5. 2014 buď poštou na adresu:

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., Katedra středoevropských studií, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, ČR

nebo e-mailem na adresu: plachy.vhu@seznam.cz

 
Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 The European Society for History of Lawsi Vás  dovolují pozvat na konferenci


„Sexuální trestné činy včera a dnes“,která se bude konat ve středu dne 16. dubna 2014

v zasedací místnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Sexuální trestná činnost náleží bezesporu k oblastem, které vždy přitahovaly a dodnes přitahují značnou pozornost veřejnosti i médií. Sexuální trestné činy patří k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, protože zasahovaly do osobní svobody a důstojnosti jedince, do jeho pohlavní integrity či do zdravého vývoje mladistvých. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými se sexuální trestnou činností a právní úpravou od počátků až do současnosti.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

sexuální trestní činy a jejich stíhání ve starověku a středověku,

zakotvení sexuálních trestných činů v moderních kodifikacích,

stíhání homosexuality jako trestného činu,

stíhání sexuálních trestných činů v ČR a SR,

právní úprava stíhání sexuálních trestných činů ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,

pachatelé a oběti sexuálních trestných činů z hlediska psychologie, sociologie a dalších disciplín,

zkušenosti z vyšetřování sexuálních trestných činů.

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku, případně v monografii. O formě bude rozhodnuto po odevzdání příspěvků. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 31. března 2014.

 

Termín konání: středa 16. duben 2014

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zasedací místnost, Veveří 70, 616 80, Brno

Jazyk konference: český, slovenský

Zaslání přihlášek: do 31. března 2014 (elektronicky na jaromir.tauchen(at)law.muni.cz)

Zaslání příspěvku: do 15. května 2014

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

Pozvánku ve formátu .pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Období nesvobody 1938-1945“,


 

které se bude konat ve středu dne 12. března 2014 od 9:00

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.V polovině března 2014 uplyne 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Účelem připravované konference je především se zamyslet se nejen nad státoprávní problematikou „tzv. Protektorátu“ a otázkami spojenými s procesem likvidací druhé československé republiky, a to i v souvislosti se slovenskými a karpatoruskými snahami o autonomii v závěru roku 1938 a v prvních měsících roku 1939, nýbrž i konference je pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období.

Konferencí o „době nesvobody“ navazujeme tak na úspěšná kolokvia „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“ a „Češi a Němci v Československu“, které se konaly v loňském roce v Brně.

 

Účastníci konference se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

druhá Československá republika a její likvidace

snahy o slovenskou a karpatoruskou autonomii

ustavení Protektorátu Čechy a Morava

nacistická okupační politika v Protektorátu

český fašismus za Protektorátu a problém kolaborace

státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

odboj

postavení židovského obyvatelstva

studie z každodenního života v Protektorátu

hospodářská a sociální politika v Protektorátu

komparace Protektorátu s ostatními okupačními režimy

československé exilové zřízení v Londýně a v Moskvě a jejich činnost

Slovensko 1939-1945 a jeho vývoj (Slovenské národní povstání).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. března 2014.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce března.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde: 

 Chair for Legal History of the University of Ljubljana Faculty of Law

together with the French Society for Legal History


 announces

the International Conference 

 

Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit

         (Les Journées Internationales de Ljubljana 2014 de la Société d'Histoire du Droit)


 June 5 – 8, 2014


Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia


More information about the conference download here:

 X. konference o historii advokacie

         


 

Konference proběhne dne 8. 11. 2013 v aule Paláce Dunaj v Praze 1, Národní 10 (Voršilská 14 – vchod)     

 

Program:

 

9.00 - 9.30 – registrace účastníků

            

9.30-10.00 – Stanislav Balík  - Zahájení konference

                  Martin Vychopeň – Úvodní slovo předsedy České advokátní komory

                  Petr Poledník    -   Úvodní slovo místopředsedy ČAK a předsedy Výboru pro historii advokacie

           

10.00-12.00 - Peter Kerecman  –  Advokáti  Aranyossyovci a Košická advokátska Komora

                   Stanislav Balík  -  Významní tajemníci pražské advokátní komory konce 19. a prvé poloviny 20. století 

                        Martin Rája  - Advokátní kancelář a její fungování na přelomu 19. a 20. století

                   Viktória Hellenbart – História právnej úpravy povinností advokáta pri prevzatí zastupovania klienta pred súdom

                   Milan Kyjovský - Palmární účet advokáta za prvé Československé republiky

                   Marie Farníková-Fabišová – Advokáti na Malé Straně v letech 1918-1938

          

12.00-13.00 – polední přestávka, pohoštění účastníků

 

13.00-14.00 – Lubomír Činka -    Historické soudní budovy na území města Prahy a na území soudních okresů v působnosti MS v Praze v období ´1855-1949 s přihlédnutím k současné dislokaci

          

14.00-16.30  - Ewa Stawicka - Henryk Krajewski - advokát. Povstalec 1863.

                     Milan Závurka -     Výkon advokacie u ministra JUDr. Bedřicha Pacáka

                     Martina Gajdošová – Prvé ženy v advokácii na území Slovenska

                     Nicol Svobodová -  Mladoboleslavští starostové z řad advokacie v letech 1860-1918

                     Rudolf Manik –     Advokáti v hnedom a čiernom 1939 – 1945

                     Martin Chládek -  Vývoj advokacie v NDR                                                                                                  

                     Tereza Vykusová – Právněhistorický rozbor procesu s Alfredem Dreyfusem

Závěr konference

         

Moderuje:  Stanislav Balík

 


Symposium und Podiumsdiskussion 

 

ANDRÁSSY, DEÁK UND DIE SCHAFFUNG DES DUALISMUS

AUS UNGARISCHER UND ÖSTERREICHISCHER PERSPEKTIVE


 

 

Veranstalter: Andrássy Universität Budapest (AUB), Pollack Mihály tér 3, 1088 Budapest, Ungarn

 

Organisation: Dr. Henriett Kovács (AUB-DI), Dr. Richard Lein (AUB-MES)

Kontakt: henriett.kovacs@andrassyuni.hu; +36 70 370 7634

 

Kooperationspartner Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften – Institut für Geschichte (MTA-BTK-TTI) Österreichisches Kulturforum Budapest (ÖKF)

 

Termin und Ort: Dienstag, 5. November 2013, 14.00-19.30, Andrássy Saal, AUB


Einladung zum download: JAGELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

Chair of History of Polish Law

 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO – HISTORY OF RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE


 

Conference invitation download here:
The European Society for History of Law

Akademie Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Moravský zemský archiv v Brněsi Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Dějiny poznávání a šíření rostislavovského a cyrilometodějského odkazu“,


 

které se bude konat v pátek dne 18. října 2013 od 9.00

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Vědecké kolokvium se bude věnovat vědeckým osobnostem a šiřitelům rostislavovského a cyrilometodějského odkazu v oblasti vědy i církevního života a bude se zabývat ohlasy tohoto odkazu na Moravě i v celé Evropě. Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci vytvoří důstojný rámec oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a přinese nové poznatky k této problematice.  Z kolokvia vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na kolokvium či přihlášku příspěvku je nutno zaslat do 30. září 2013 na emailovou adresu jlbily@volny.cz a v kopii na info@historyoflaw.eu (uveďte prosím předpokládaný název příspěvku a vaše kontaktní údaje vč. akademických titulů a pracoviště).

 

Další informace o kolokviu Vám poskytne doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. (jlbily@volny.cz).

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku.

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


si Vás dovoluje pozvat na pátý ročník mezinárodní právní konference

 

"Býkov 2013

setkání mladých vědeckých pracovníků"


 

Konference se koná ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2013 v areálu

„Zámecký statek Býkov“ (http://www.bykov.cz/).


Cílem konference je prezentace vědeckých prací zejména mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů, které budou posléze vydány v tištěném recenzovaném sborníku „Naděje právní vědy“.


Součástí konference budou workshopy pořádané v rámci programu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0119 „Spolupracující právníci“, zaměřené na problematiku vzdělávání právníků v oborech občanského práva, správního práva a finančního práva.

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 17. listopadu 2013 na adrese: http://fpr.zcu.cz/bykov

 

Program konference bude účastníkům zaslán koncem měsíce listopadu 2013.

 

Informace o konferenci najdete také na http://fpr.zcu.cz/research/Bykov

 

Konferenční poplatek splatný na účet činí Kč 1 500,--.

Je možno zajistit ubytování v místě v ceně Kč 750,-- na osobu a noc.

 

Případné dotazy zasílejte na valente@kpd.zcu.cz

 

Pozvánku ve formátu pdf je možné stáhnout zde:

 
The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium„Češi a Němci v meziválečném Československu“,


 

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013

 

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně.


Na konci září 2013 uběhne 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků – appeasementu.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Navazujeme tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání.

 

Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

německá iredenta v prvních letech ČSR

německé politické strany v ČSR a jejich činnost

německé spolky v ČSR

právní postavení německé menšiny v Československu

Němci v československé armádě

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Brněnští Němci (1918 – 1938)

situace v pohraničí

SDP a události roku 1938

Mnichovská dohoda

karpatští Němci na Slovensku

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. září 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce října.

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na konferenci pod názvem


 

„ I. česko-slovenské setkání doktorských studentů

a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva“
která se uskuteční ve středu 19. června 2013

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Touto konferencí navazujeme na naši tradici, tedy na úspěšné semináře doktorandů Katedry dějin státu a práva PrF MU konané za účasti jejich školitelů a na publikování přednesených referátů v konferenčních sbornících a na internetu.

 

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo,

     starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

 

Přihlášku na konferenci je nutné zaslat do 31. května 2013 přes konferenční systém PrF MU.

 

V případě dotazů se obraťte na email: jaromir.tauchen(@)law.muni.cz

 

POZVÁNKA A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE:

 

The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u dovolují pozvat na kolokvium"Oděv v právu",


 

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013

 

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně.V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnuje problematice významu oděvu pro právo.

 

Kolokvium tak navazuje na obdobná setkání zájemců o právní archeologii uspořádané v letech 2011 a 2012 v Praze.

 

Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci přinese nové poznatky k této problematice a tedy významně obohatí další vývoj právní archeologie. Z kolokvia opět vyjde recenzovaný sborník.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)

 

Jazyk konference: český, slovenský

 

Konferenční poplatek: není vybírán

 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce května.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz

 

Přihlášku je možné stáhnout zde:

 


The European Society for History of Law

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Moravský zemský archiv v Brně
si Vás u příležitosti osmdesátiletého výročí od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem dovolují pozvat na kolokvium

 


„Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech

v Československu a ve státech střední Evropy“,


 

které se bude konat ve středu dne 27. února 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně.

 

 

Dne 30. ledna 2013 uběhne 80 let od okamžiku, kdy byl v Německu Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Toto datum je tak symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se tak začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, tedy hlavně v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů.

 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad odrazem německého národního socialismu v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty. Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům:

 

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR?

Československo a čeští Němci (1933 – 1938)

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu

Němci za Druhé republiky

likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení

odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu Čechy a Morava

Brno v období Protektorátu Čechy a Morava

Brněnští Němci (1933 – 1945)

jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy?

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 15. ledna 2013.

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ  ZDE:

 Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci


Olomoucké právnické dny 2013


(9. - 10. května 2013)Sekce teorie a historie práva


“Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické i historické”

garant: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na poli olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Pro rok 2013  se organizační výbor konference rozhodl ponechat iniciativu na vedoucích jednotlivých odborných sekcí a stanovil pouze obecný rámec tématu konference: “Aktuální otázky českého práva”.

 

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech; po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní odborníci se svými příspěvky, budou následovat tématicky zaměřené sekce (zaměření jednotlivých sekcí - viz Sekce konference). Věřím, že 7. ročník Olomouckých právnických dnů bude stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět velmi živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Na setkání se těší

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

děkanka Právnické fakulty


Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 
The European Society for History of Law a

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzitysi Vás dovolují pozvat na kolokvium

 


„Korupce – včera a dnes“,


 

které se bude konat v pátek 8. března 2013 v Brně

(místo konání bude dále upřesněno).

 

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodů se organizátoři rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bude zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti.

 

 

Zaslání přihlášek s návrhem referátu: do 25. února 2013 mailem na info@historyoflaw.eu

Zaslání příspěvku: do 30. března 2013

Konferenční poplatek: není vybírán

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám

 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce února.

 

Z příspěvků kolokvia bude vydán recenzovaný tištěný sborník.

 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: karel.schelle@schelle.cz; info@historyoflaw.eu

 

Pozvánku ve formátu pdf lze stáhnout zde:The European Society for History of Law

Památková komora ČRsi Vás dovolují pozvat na kolokvium


Jiří z Poděbrad - vizionář
které se bude konat 6. května 2013 v Zaháňském salonku Senátu PČR.

Více informací u Dr. Václava Lišky na emailu 724.725.725@humanita.cz
Pozvánka na konferenci o Pavlu Kristiánu Koldínovi v Klatovech


Město Klatovy srdečně zve na konferenci,

věnovanou klatovskému rodákovi a významnému právníkovi, autorovi kodexu městského práva,

Pavlu Kristiánu Koldínovi.Konference se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 v budově klatovské radnice, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, v prvním patře.


Na konferenci, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 8. 11. ve 14.00 hodin, vystoupí přední čeští odborníci jak z akademické sféry, tak z praxe:

 

prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.: Koldínův zákoník v dějinách českého práva 

prof. PhDr. Karolina Adamová, CSc: Pojetí práva v Koldínově zákoníku 

JUDr. Vilém Knoll: Vybrané instituty Koldínova zákoníku

JUDr. Karel Wawerka: Pozůstalost Mistra Koldína 

Mgr. Naďa Štachová, PhD.: Brněnské městské právo a Koldínova Práva městská 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.: Pavel Kristián z Koldína, život mezi městem a univerzitou 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík: Advokacie a notářství za časů Koldínových 

PhDr. Lenka Sýkorová: Koldín a Klatovy

 

Součástí konference bude odhalení pamětní desky na Koldínově rodném domě. Konference bude zakončena společenským setkáním v pátek 9. listopadu od 17.00 hodin.

 

Vstup na konferenci je volný.Katedra dějin státu a práva PrF MU a The European Society for History of Law


si Vás při příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské dovolují pozvat na kolokvium"Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše

ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" 

 

které se bude konat dne 17. října 2012

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


V letošním roce si připomínáme osmisté výročí vydání Zlaté buly sicilské, která je dnes všeobecně vnímána jako jeden z dokladů hlubokých kořenů české státnosti. To je jistě dobrým důvodem pro setkání právních i obecných historiků a k zamyšlení se nad základními problémy existence a vývoje českého státu a jeho mezinárodního postavení ve středověku a na začátku novověku – především pak ve vztahu k jeho západním sousedům.

 

Základní tematické okruhy kolokvia:

Zlatá bula sicilská

Formování českého státu a „západní“ vlivy v něm

Problematika poměru zemí Koruny české k římskoněmecké říši

Vliv práva platného v říši na právo českých zemí

Česko-německé „stýkání a potýkání“ v 19. století

Historické reminiscence v pozdějším pojetí české (československé) státnosti

 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. června 2012.

 

Odborní garanti konference:                                                          

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                                                      

ladislav.vojacek@law.muni.cz 

                                                           

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

karel.schelle@law.muni.cz

 

Organizační garant konference:

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

jaromir.tauchen@law.muni.cz


 

Další informace ke kolokviu naleznete zde:

Přihlášku je možné stahnout zde:

 Slovenská advokátní komora

si vás dovoluje pozvat na


Mezinárodní konferenci - „Sloboda advokácie v dejinách"Slovenská republika tvorí súčasť regiónu strednej a východnej Európy a zdieľa množstvo tradícií s ostatnými krajinami, nevynímajúc tradície vývoja povolania. Cieľom vyššie uvedenej konferencie je umožniť vzájomné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú dejinám povolania, umožniť nadviazanie kontaktov medzi nimi a potvrdiť tradičné hodnoty všetkých právnických povolaní.

 

Místo konání: 

Historická budova Slovenské národní rady (Župné námestie, Bratislava)

 

Termín konání: 30. listopadu 2012

 

Dopoludňajší program konferencie

Privítanie predsedom Slovenskej advokátskej komory

Privítanie zástupcom Českej advokátskej komory

Pozdravy hostí

Okolnosti vzniku Slovenskej advokátskej komory a prijatie prvého slobodného zákona o advokácii

Prvá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Maďarskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Poľskej advokátskej komory

Prednáška zástupcu Rakúskej advokátskej komory

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Druhá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

 

 

Popoludňajší program konferencie

História Bratislavskej advokátskej komory

Tretia prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Trnavská advokácia

Štvrtá prednáška zástupcu Českej advokátskej komory

Židovskí advokáti na území Slovenska v 20. storočí

Prednášky o budovách krajských súdov na Slovensku s premietaním obrazového materiálu

Záver konferencie

 

Večerný spoločenský program

Premietanie filmu „Advokátka“

 

Přihlášku je možné stahnout zde:
KONFERENCE „ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212 – 2012“

 

 

Pořadatelé:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

ve spolupráci s Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Místo konání: 

Hrad Loket, Zámecká 67/10, Loket, Česká republika (www.hradloket.cz)

 

Termín konání: 3. – 5. října 2012

 

Předběžný program:

středa 3. 10. 2012 – zahájení, jednací den

čtvrtek 4. 10. 2012 – exkurze po památkách v okolí (Cheb, Teplá, Bečov)

pátek 5. 10. 2012 – jednací den

 

Tématické okruhy:

1) Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě

2) Osobnost Přemysla Otakara I. a královských Přemyslovců

3) Materiální a právní nástroje k zajištění státu

4) Středověké právní památky

5) Projevy státní symboliky ve hmotné kultuře

6) Regiony a centrum – úloha regionů v rámci geneze státních útvarů

7) Loketské otazníky aneb počátky Lokte a Loketska

 

Jednací jazyky: čeština, polština, slovenština, němčina, angličtina

 

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 15. září 2012 na adrese: fpr.zcu.cz/loket

 

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

 

Vaše dotazy jsou organizátoři připraveni zodpovědět na adrese loket1212@email.cz

 

Více informací na http://www.zcu.cz/fpr/research/Loket/
 

ČEŠI A NĚMCI NA VYSOČINĚ

SOUŽITÍ – ROZDĚLENÍ – DIALOG – SPOLUPRÁCE


Mezinárodní konference


 


 

Pořadatelé:

Muzeum vysočiny Havlíčkův brod   

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Havlíčkův brod

Moravský zemský archiv – státní okresní archiv Jihlava

 

Místo konání: 

Havlíčkův Brod

 

Termín konání: 24. - 26. 4. 2012

 

PRACOVNÍ TÉMATA KONFERENCE:

1. Německé osídlení ve středověku a raném novověku

2. Češi a Němci 1848–1918

3. Češi a Němci 1918–1938

4. Češi a Němci 1939–1945

5. Němečtí antifašisté

6. Poválečný odsun německého obyvatelstva

7. Němci v Československu po roce 1945

8. Odsunutí Němci v nové vlasti

9. Odsunutí Němci a stará vlast

10. Němci na Vysočině po roce 1945

11. Významné osobnosti německé vědy, kultury a umění

12. Německá lidová kultura a umění

 

PŘIHLÁŠKY DO 30. 9. 2012

E-mailem, nebo poštou zašlete na adresu: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, e-mail: muzeum@muzeumhb.cz.

 

Více informací zde:
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení

 

 

 

Termín a místo konání: Praha, Vila Lanna 28. - 30. 5. 2012

Své přihlášky do workshopu s krátkým abstraktem zasílejte laskavě do konce února 2012 na emailovou adresu:

hlavacka@hiu.cas.cz


Sociální politika transatlantické civilizace se nachází na rozcestí. „Zapomenutý“ protiklad chudí-bohatí nabývá opět aktuální (globální) dimenze. Ekonomická a sociální krize – včetně nynější krize sociálního státu – vyvolává snahu po hledání východisek k řešení také v minulé sociální praxi. Proto bude užitečné připomenout si genezi problému chudinství a dosavadní modely řešení chudoby od poloviny 18. století do poloviny 20. století formou historického workshopu.

 

Přijmeme-li periodizační členění chudinství německé historiografie, pak se v tomto projektu jedná o zkoumání tzv. druhé a třetí fázi pojetí chudoby. Stranou tedy ponecháme tradiční středověké posuzování chudinství jako neřešitelného problému a soustředíme se na pojetí chudinství, které je vázáno nejen na jeho odstranění prostřednictvím výchovy chudých k práci, ale i na profesionalizaci, byrokratizaci a etatizaci sociální práce.

 

 

Tematické okruhy

Dobové perspektivy pohledu na chudinství – tradiční pohled shora dolů versus chudinství jako integrální součást sociální reality

Sociální a gendrová paleta chudoby a životní světy chudých -  žebráci, vyvrhelové, bydlící chudina, nezaviněná chudoba

Proměna pojmu chudý, chudoba a chudinství

Analýza exkluzivních a inkluzivních mechanismů

Kolektivní a individuální strategie chudých

Prožitek chudoby v různých sociálních a teritoriálních prostředích

Chudinská politika a její praktické výsledky

Dobová instrumentária k potírání chudoby – filantropie, charita, nadace, legáty, almužny, závěti, podpůrné sociální instituce

Sociální práce

Role rodiny, církve, státu, odborů a politických stran při potírání chudoby

Dobové diskursy o vzniku a vymýcení chudoby

 

Strukturální členění tématu

Ideově myšlenkové základy tradiční a moderní společnosti ve vztahu k sociální existenci

Sociálně zajišťovací řád venkovské společnosti jako tradiční sociální prostředí k zmírnění chudoby

Městský sociálně zajišťovací řád jako institucionálně koncentrované prostředí k potírání chudoby

Kapitalisticky atomizované zaměstnanecké sociální prostředí jako prostor k odstranění chudoby

Právně reglementační zásahy státu jako pokus o celoplošné systémové řešení sociální otázky

 

Formy příspěvků

Případové studie

Syntetická shrnutí

Historickosociologické úvahy

Badatelské výhledy

 

Záměr jako závěr:

Snaha podat neideologicky pojaté dějiny sociálního myšlení a sociální praxe v kontextu s výskytem a potíráním chudoby ve středoevropském prostoru od poloviny 18. do poloviny 20. století získává na prestiži nejen ve vnitřním provozu historické vědy. Společenská aktuálnost této u nás do nedávna opomíjené tématiky vyplývá i z historického poznání, že chudoba nebyla a není záležitostí jen okrajových skupin společnosti, ale že vždy měla a také má spíše charakter masového, strukturálního problému. Praktické potírání chudoby, dále diskursy o chudobě a nakonec systematická chudinská politika byly také základním vodítkem evropských společností na cestě k sociální modernizaci. Historici se svou neodbytnou odbornou instrumentalizací minulosti mohou připomenout současníkům nejen fungování minulých modelů řešení nejrůznějších společenských problémů, ale také mohou upozornit na možnosti řešení palčivých sociálních problémů současnosti a na jejich kontextualizaci v různých ekonomických, kulturních a sociálních prostředí.
Katedra společenských věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Lawpořádají dne 7. května 2012 kolokvium


Symbolika a zkratky

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

JUDr. Miroslav Frýdek (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Symboly státní moci ve starověkém Římě

 

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Právní význam moravské orlice

 

JUDr Antonín Lojek, Ph.D. (Ústav státu a práva AVČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Hůl v právu

 

JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Ústav státu a práva AVČR)

Polibek v právu

 

Doc. JUDr. Karel Schelle. CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Symbolické významy středověkých trestů

 

Milan   Richter, Dr.  (Konzervatoř Praha)

Muzikantské značky

 

Václav Liška. Prof.h.c.Dr.Ing., Dr.h.c (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Symboly v ratingu

 

Kučírek Jiří, PhDr.,CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ornament a linearita:sémiotický výraz proměny doby, zkratka  jako styl

 

PhDr.V. Hladík, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Socialne-symbolicke jednáni:  Fredrick Jameson a implikace pro sociologii kultury?
Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VI. ročník mezinárodní vědecké konference


Olomoucké právnické dny 2012


na téma

„Aktuální otázky českého práva“,která se uskuteční 24.–25. 5. 2012 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Bližší informace včetně témat jednotlivých sekcí a elektronické přihlášky naleznete na stránce www.opdny.upol.cz


 


 

 

 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE

 

REGNARE ET ADMINISTRARE

– HISTORY OF THE POLITICAL SYSTEM AND ADMINISTRATIVE LAW


 

Dear Sir or Madam,

I am writing to give you information on an international conference Regnare et administrare – history of the political system and administrative law, 21-22th April, 2012. The event is organized by employers, PhD students and members of the Student Learned Society of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University.

 

We would like to invite young researchers of law and the history of law: graduate students, PhD students and PhD graduates. Applications for the conference should be received until the 18th March 2012 onan application form and should include a shortsummary of main theses (maximum 300 words; methodology, bibliography). The applications will be verified and subsequently a response will be send. What is essential, the positive decision is required to make a payment. A presentation cannot take longer than 20 minutes and texts for publishing cannot exceed the length of 20000 characters. Two languages will be used during the conference: Polish and English. An edited book, composed of verified texts, is expected to be published, likewise antecedent events.

 

We provide participants with meals during the conference. A conference fee is fixed at 140 zlotys (PLN)/35 (euro). Acommodation is not included, nevertheless help with finding hotel or hostel will be provided.

For more information please contact us via e-mail.

We strongly invite you to come to Krakow.

Yours faithfully,

 

Gabriela Grochola

Leader of the Section of  State and Law History TBSP UJ

Students Learned Society

Bracka Street 12/302

31-007 Kraków

konferencjakrakow@gmail.com

 Katedra společesnkých věd FSv ČVUT v Praze

The European Society for History of Law

NM - Muzeum Vojty Náprstka v Praze
pod patronátem prezidenta Památkové komory ČR


pořádají dne 4. listopadu 2011 kolokviumPrávo a archeologie

 

 

Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost B161

 

PROGRAM:

BLOK A  10.00 - 11.30

doc. JUDr. Jiří Bílý

Metodika a analýza právně archeologických objektů na příkladu erbu

 

Mgr. Miroslav Frýdek

Tabulky označující soukromou cestu a mezníky pozemku jako svědci života starých Římanů a Řeků

 

Marian Malecki

Zabytki kultury prawnej Krakowa

 

BLOK B  12.30 - 16.00

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Brněnské věznice

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

O katovských mečích

 

Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DrSc.

Roland a městská práva

 

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

Heraldické právo

 Letní škola

 

"Soukromé právo v proměnách věků"

 

 Letní škola je určena všem studentům právnických fakult magisterských, doktorských a bakalářských programů. Cílem školy je studentům poskytnout určitý ucelený přehled o vývoji soukromého práva a jeho východiscích od nejstarších dob do r. 1989.

 

Program:

1. Regulae iuris a vliv římského práva na soukromé právo. 2. Vliv římského práva na právo věcné, dědické a obligační. 3. Vybrané otázky českého středověkého závazkového práva. 4. Vis maior a custodia v římském právu a středověkých právních knihách. 5. Savigny, Thibaut a Zeiller – odpůrce, propagátor a autor kodifikací občanského práva v 19. stol. 6. Všeobecný rakouský občanský zákoník. 7. Rekodifikační pokus v první Československé republice. 8. Změny v soukromém právu v období Protektorátu Čechy a Morava. 9. Římsko-právní úprava rodinného práva. 10. Vývoj rodinného práva od ABGB do roku 1945. 11. Poválečná úprava práva rodinného. 12. Občanské právo hmotné v období socialismu. 13. Předpoklady vzniku obchodního práva jako samostatného právního odvětví. 14. Charakteristika hospodářského zákoníku. 15. Zákoník mezinárodního obchodu.

 

 

Termín konání: 20. 9. – 23. 9. 2011

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Termín zaslání přihlášky i poplatku: 30. 6. 2011

Výše poplatku: 1.800,- Kč včetně DPH

Podrobné informace a formulář k přihlášení naleznete na: lsd.law.muni.cz

Dotazy k letní škole posílejte na e-mail: jaromir.tauchen@law.muni.cz; miroslav.frydek@law.muni.cz  

 


Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu
Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty a Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov) vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 8. – 9. septembra 2011 v Bratislave. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva a vymedziť jeho úlohu v procese prenasledovania a likvidácie židovskej komunity. Konferencia má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách.

 

Okruhy konferencie


1. Ideovo-politické východiská protižidovského zákonodarstva

Rasové, náboženské a sociálne základy protižidovského zákonodarstva a úloha náboženského, národného, hospodárskeho a politického antisemitizmu pri jeho vzniku. Vymedzenie legislatívnej právomoci jednotlivých štátnych inštitúcií v procese tvorby protižidovského zákonodarstva a jeho uplatňovania.

 

2. Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd Židov  

Definícia pojmu Žida, obmedzovanie počtu Židov vo výkone povolania, vylúčenie z volebného práva a verejnoprávnych funkcií, vylúčenie židovských študentov a žiakov zo škôl, domové prehliadky, zákaz zhromažďovania, evidencia a označenie židovských občanov a pod. Okruh bude zahŕňať diskrimináciu židovského obyvateľstva vo všetkých základných právach a slobodách okrem majetkových a tých, ktoré súviseli s jeho sústreďovaním a deportáciou.

 

3. Legislatíva obmedzujúca vlastnícke práva Židov

Arizácia a likvidácia podnikového, poľnohospodárskeho, domového, hnuteľného a kapitálového majetku Židov.

 

4. Legislatívny rámec sústreďovania a deportácií židovského obyvateľstva

Koncentračné tábory a strediská internačného a pracovného charakteru, pracovná povinnosť a deportácia Židov.

 

Cieľom podujatia je predstaviť laickej i odbornej verejnosti najnovší výskum v oblasti protižidovského zákonodarstva, preto prípadných záujemcov prosíme, aby rešpektovali obsahové zameranie konferencie.

 

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 15. apríla 2011 na e-mailovú adresu: martina.fiamova@upn.gov.sk , prípadne poštou na adresu:

 

Ústav pamäti národa

Nám. slobody 6

817 83 Bratislava 15

Kontaktná osoba:

PhDr. Martina Fiamová

tel.: 00421 2 593 00 33

 


Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz


Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the Science and Codification of Private Law


Beitrag der ungarischen Juristen zur Entwicklung der Privatrechtswissenschaft und Kodifikation des Privatrechts


Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára (Hamza Gábor)

Contribution of Hungarian Jurists to the Development of the European and Extra-European Science of Private Law with particular Reference to Russia, Germany, Turkey and Brazil (Gábor Hamza)

 

Szászy-Schwarz Gusztáv és német magánjogtudomány (Sándor István)

Gusztáv Szászy-Schwarz and the German Science of Private Law (István Sándor)

 

Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America (Francis A. Gabor)

 

Szászy István és a nemzetközi magánjog (Csehi Zoltán)

István Szászy and Private International Law (Zoltán Csehi)

 

Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás (Boóc Ádám)

Imre Zajtay and Comparison of Private Law (Ádám Boóc)

 

Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs (Werner Ogris)

Hungarian Influences on the Development of Private Law and Science of Private Law in Austria (Werner Ogris)

 

Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény (Vékás Lajos)

Gyula Eörsi and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Lajos Vékás)

 

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra

Venue: ELTE ÁJK Aula Magna

November 24, 2011 (Thursday) 2 p.m.

 

 


Konference "Kontexty propagandy"

 

 

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

pořádá 24. listopadu 2011 mezioborovou konferenci "Kontexty propagandy".

 

Propaganda jako účinný institucionální nástroj ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných obecných hodnot a vzorců jednání byla mocenskými elitami (či vážnými aspiranty na mocenské pozice) využívána odedávna, jak vyplývá z řady odborných reflexí zaměřených právě na toto téma, ať už z pohledu historie, sociologie, filozofie, lingvistiky, psychologie, ekonomie, politologie nebo tzv. postdisciplinárních kulturálních či mediálních studií. Na ně by chtěla tato konference navázat.

 

Mezioborová perspektiva má hned několik předností, mezi nimiž dominuje časová i metodologická pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a konsekvencí propagandistických aktivit. Ta mimo jiné umožní konfrontaci přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či další rysy persvazivního nátlaku. Mezioborové setkání bude jistě podnětem ke kladení nových otázek v odborné diskusi o tématu pro naši současnost nanejvýš aktuálním.

 

Sekce – tematické okruhy

Sekce 1 – Teoretická reflexe propagandy

Sekce 2 – Propaganda a nacionalismus

Sekce 3 – Propaganda mezi kolektivismem a individualismem

Sekce 4 – Propaganda a mediální diskurz

 

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Konferenční poplatek činí 500 Kč.

 

Jazyk konference: čeština, slovenština, polština, jihoslovanské jazyky, angličtina

 

Organizační výbor konference:

 • Miroslav Kouba

 • Dagmar Magincová

 • Ivo Říha

 • Jiří Studený

 

Přihlášování na emailu: konference-propaganda@seznam.cz

 „Občanská společnost na papíře“ aneb „Konstrukce, kodifikace a realizace konceptu občanské společnosti v habsburské monarchii“

 

Mezinárodní konference ke 200. výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku

Pořadatelé:  Historický ústav AV ČR v. v. i., Česká společnost pro výzkum 18. století, Vídeňská univerzita – Iuridicum, Europa Bruecke Raabs

           

Místo konání: Praha - Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

Datum konání: 26 – 29. říjen 2011

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština, slovenština

Kontaktní osoby: Milan Hlavačka (hlavacka@hiu.cas.cz); Jana Ružičková (ruzickova@hiu.cas.cz)

                      


Základní okruhy zkoumaných otázek:

Od vzniku prvních kodifikací, které s sebou nesou přízvisko systematické, moderní či občanské uplynulo či uplyne právě dvě stě let, neboť v habsburské monarchii vstoupily počátkem 19. století v platnost v těsném sledu trestní zákoník (1803) a občanský (1811) zákoník. Domníváme se, že tato výročí představují vhodnou příležitost k intelektuálnímu bilancování těchto „velkých rakouských kodifikací“. Plánované mezinárodní interdisciplinární setkání by mohlo přinést zamyšlení například nad následujícími okruhy otázek:

 

I. Geneze trestního a občanského zákoníků a jejich implementace do společnosti

 

Geneze vzniku trestního a občanského zákoníku, vliv cizích vzorů a posloupnost kodifikací (trestní – procesní - občanské právo)

 • Působnost zákoníku v různých společnostech habsburské monarchie a marginalizace zemského práva

 • Geneze vzniku trestního a občanského zákoníku, vliv cizích vzorů a posloupnost kodifikací (trestní – procesní - občanské právo)

 • Implementace německy psaného občanského a trestního práva do národních jazyků (problém překladů a hledaní terminologie)

 • Vizuální stránka dobových občanských zákoníků (ikonografie a její symbolika)

 • Osobnosti tvůrců občanského a trestního práva

 

 

II. Institucionalizace nového trestního a občanského práva 

 

 • Institucionalizace tradičních forem sociální péče (poručenství, sociální zabezpečení, péče o sirotky)

 • Principy a zásady („povinnost“; „rovnost“ versus „tradice“; „bratrství“ versus patriarchální řád; ...)

 • Principy a zásady („povinnost“; „rovnost“ versus „tradice“; „bratrství“ versus patriarchální řád; ...)

 • Občanské právo a nová morálka

 • Genderové aspekty rakouského občanského práva („občan“ versus „žena“; podoby občanského „ženství“, např. dle majetkoprávního postavení)

 • Ochrana a postavení dětí (problém nemanželských dětí a sirotků, otázka (ne)zletilosti, poručnictví atd.)

 • Manželství a rodina (manželství jako občanská „smlouva; otázka slibu manželství/zasnoubení a jeho zrušení; problém rozvodu/rozluky a jejich konfesní odlišnosti

 • Vztah mezi právem občanským a církevním

 • Občanské právo a problém náboženských (legalizovaných i nelegalizovaných) minorit

 • Majetkové právo a (konfesionální) rovnost v přístupu k majetku; rozšířený přístup k deskovému vlastnictví)

 • Otázka proporcionality zločinu a trestu

 • Koncept trestného činu a proces dekriminalizace

 • Koncept trestu a problém „nápravy“

 • Otázka trestu smrti a problém zachovávání „krutých“ trestů v trestním právu

 • Zrození „politického zločinu“ a politické kontroly  

 • Zrození „policejního deliktu“

 • Veřejný prostor a právo na jeho užití

 • Právo a sociální otázka

 • Právo místo konstituce

 

 

III. Konceptuální a sociální rámec občansko právní kodifikace

 

 • Občan versus „silný“ stát

 • Stavovská versus občanská společnost – smíření anebo neřešitelný rozpor?

 • Co se do zákoníku nedostalo a přesto v společnosti existovalo (rozvod, rozluka)

 • Co se do zákoníku dostalo a ve společnosti zanikalo (fideikomis kontra alodial; zachování děleného vlastnictví; zachování instituce lén; zachování dědičného pachtu; zachování lenních platů)

 • Diskrepance mezi právní normou a sociální praxí

 • „Duch zákonů“ a l‘autrichienne (« právo », « povinnost », « svoboda » v rakouském právním myšlení) Otázka nadčasovosti rakouského občanského práva


 

Pozvánka na konferenci ke stáhnutí zde:

 

Přihláška ke stáhnutí zde:

 


Přednáška

 

Jiřího Gruši

 

"Beneš jako Rakušan"

 

Místo konání: Moravská zemská knihovna (konferenční sál), Kounicova 65a.

Datum konání: 18. dubna 2011 v 18 hodin

Úvodní slovo: Mojmír Jeřábek, překladatel Jiřího Gruši.

Moderuje: Roman Kopřiva, Úst. germanistiky FF MU


Po mnohaletém potýkání s německými nacionálními argumenty "případu Beneš" reaguje autor nyní na ty české. Autor zaujme čtenáře i formou: odborný esej přechází v osobitý tvar - něco jako "román faktu". Básník, romanopisec, esejista, překladatel, historik a filozof, bývalý dlouholetý velvyslanec v Německu a Rakousku, ministr školství v.v., hlavní vyjednavač Česko-německé deklarace (1997), em. prezident Mezinárodního PEN klubu, em. ředitel Diplomatické akademie ve Vídni Jiří Gruša žije v Merlu u Bonnu.

 

Pozvánka na přednášku ke stáhnutí zde:

 


 

Přednáška

 

Adriana von Arburga

 

"Vyhnání, vysídlení, etnická čistka?"

 

Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945

 

Místo konání: Moravská zemská knihovna (konferenční sál), Kounicova 65a.

Datum konání: 2. května 2011 v 17:30 hodin

Úvodní slovo: Mojmír Jeřábek, překladatel Jiřího Gruši.

Moderuje: Roman Kopřiva, Úst. germanistiky FF MU

 

Přednáška se koná u příležitosti vydání dokumentace  Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Jedinečná edice rozvržená do 8 svazků prezentuje více než 3 000 většinou nezveřejněných dokumentů z 60 českých archivů. (Vydání připraveno pod vedením švýcarského historika Adriana von Arburga a českého historika Tomáše Staňka.) Dílo bylo valnou měrou zpracováno v Historickém ústavu při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


Pozvánka na přednášku ke stáhnutí zde:

 


Konference


"200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva"

 

 

 Mezinárodní vědecká konference 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké Právnické fakulty v roce 2011 koná. Nahrazuje pro tento rok již tradiční konferenci Olomoucké právnické dny.

 

Na konferenci vystoupí přední čeští a zahraniční odborníci s příspěvky věnované vlivu rakouského ABGB na právní úpravy občanského práva v jejich zemích nejen z pohledu historického, ale pozornost bude také věnována rekodifikaci českého občanského práva. Koncepce ABGB a myšlenky v něm obsažené nacházejí reflexi i v osnově nového českého občanského zákoníku. Věřím, že červnové setkání odborníků v Olomouci přinese velmi živou a plodnou vědeckou debatu a mnoho nových pohledů na některá zdánlivě již jasná témata.

 

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Adresa: Tř. 17. listopadu 8; 771 11; Olomouc

Termín konání: 2. - 3.6.2011

Více informací na: http://www.pf.upol.cz/20-let-pf/20-let-pravnicke-fakulty/konference/

 


Invitation

 

The Hungarian Academy of Sciences and the Eötvös Loránd University have the pleasure to invite you to the Symposium entitled

 

„Roman Law, Comparative Law, European Law”

 

 

taking place in the framework of the „Celebration of Hungarian Science”

At the Symposium will be presented the 15th revised and enlarged edition of the textbook „History and Institutes of Roman Law” of András FÖLDI and Gábor HAMZA

 

Speakers:

Zoltán Csehi, associate professor of the Eötvös Loránd University

András Földi, DSc, professor of the Eötvös Loránd University

Gábor Hamza, member of the Academy, professor of the Eötvös Loránd University

Éva Jakab, DSc, professor of the University of Szeged

Werner Ogris, member of the Austrian Academy of Sciences,

professor emeritus of the University of Vienna

Attila Pókecz-Kovács, associate professor of the University of Pécs

Béla Szabó, professor of the University of Debrecen

 

Contributors:

István Gass, PhD fellow

Márk Pánczél, law student

The program is followed by reception.

 

Venue: ELTE Aula Magna, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Date: November 8, 2010 /Monday/ 2 pm; RSVP Nóra Király

E-mail: kiraly.nora@office.mta.hu

 

 

 


„PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY - VEDA A PRAX“Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu k 90. výročiu právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku „PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY - VEDA A PRAX“, ktorú organizuje 21. - 23. októbra 2010 na akademickej pôde UK v Bratislave pod záštitou predsedu Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky a rektora Univerzity Komenského.

 

Historicko-právna sekcia


ústredné zameranie: Historické právne systémy a integrácia Európy

témy:

 • Veda rímskeho práva v európskom kontexte

 • Kánonické a cirkevné právo vo výchove právnikov Európy

 • Historickoprávna veda na Slovensku, v Československu a v Európskej únii v 20. storočí a jej poslanie pri zjednocovaní Európy a vysokoškolskom vzdelávaní novej generácie právnikov

 

garant: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Werner Ogris (Rakúska akadémia vied); Prof. Dr. Karel Malý (Univerzita Karlova v Prahe)


Miesto konania: budova Právnickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave


Rokovací jazyk v sekciách: slovenčina, čeština, angličtina (bude zabezpečené simultánne tlmočenie)


Termín pre prihlásenie sa a zaslanie abstraktu: 12. 9. 2010 - možné realizovať výhradne prostredníctvom online registračného systému www.lawconference.sk/online

 

Více informací na: http://www.lawconference.sk/

 

 


Olomoucké debaty mladých právníků

 

 

Na téma: Význam principů a zásad v právu


 

Konference je určena všem doktorandům a vědecko-pedagogickým pracovníkům v oboru práva, kteří doposud nezískali titul docent. Příspěvky všech účastníků konference budou součástí recenzovaného sborníku. Vítané jsou jak obecné, právně-filozofické, teoretické a komparační příspěvky (budou zařazené do všeobecné sekce), tak i příspěvky věnované problematice principů a zásad jednotlivých právních odvětví (budou zařazeny do speciálních sekcí).

 

Termín konání:         12. - 14.. září 2010

Termín pro přihlášku: 15. srpna 2010

Místo konání:           Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Organizátor:            Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

více informací na: http://odmp.upol.cz