ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN


 

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.

 

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.

 

The European Society for History of Law je jedním ze spolutvůrců a organizátorů encyklopedie.

 

Podrobné informace na tomto odkazu: http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/

 

Abecední rejstřík hesel:

Abecední rejstřík hesel.pdf

 

Tématický rejstřík hesel:

Tématický rejstřík hesel.pdf

 

Rejstřík biografických medailonů A-J:

Rejstřík biografických medailonů A-J.pdf

 

I. svazek A–Č

I. svazek Encyklopedie českých právních dějin obsahuje úvodní studie osvětlující vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy. Hlavní část tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu A-Č.

Počet stran: 972

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Obsah I. svazku: Obsah 1 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)

                 

II. svazek D–J

Počet stran: 916

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah II. svazku: Obsah 2 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)

 

III. svazek K–M

Počet stran: 878

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah III. svazku: Obsah_3_svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 878 s. (ISBN 978-80-7380-602-6)

 

IV. svazek N–O

Počet stran: 840

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah IV. svazku: Obsah 4 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 840 s. (ISBN 978-80-7380-624-8)

 

V. svazek Pa–Právni

Počet stran: 934

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah V. svazku: Obsah 5 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 934 s. (ISBN 978-80-7380-638-5)

 

VI. svazek Právní–právo po

Počet stran: 883

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah VI. svazku: Obsah 6 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek  Právní – právo po. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 883 s. (ISBN 978-80-7380-641-5)

 

VII. svazek Právo pra–Prob

Počet stran: 829

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah VII. svazku: Obsah 7 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek  Právo pra  – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 829 s. (ISBN 978-80-7380-648-4)

 

VIII. svazek Procesy (do roku 1949)

Počet stran: 877

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah VIII. svazku: Obsah 8 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek  Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 877 s. (ISBN 978-80-7380-656-9)

 

IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů

Počet stran: 929

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah IX. svazku: Obsah 9 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek  Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 929 s. (ISBN 978-80-7380-657-6)

 

X. svazek R – Říš

Počet stran: 813

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah X. svazku: Obsah 10 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek  R – Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 913 s. (ISBN 978-80-7380-671-2)

 

XI. svazek Řízení

Počet stran: 909

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Obsah XI. svazku: Obsah 11 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek  Řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 909 s. (ISBN 978-80-7380-715-3)

 

XII. svazek Sa – Smlouva ná

Počet stran: 825

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Obsah XII. svazku: Obsah 12 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek  Sa – Smlouva ná. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 825s. (ISBN 978-80-7380-722-1)

 

XIII. svazek Smlouva o – Součást

Počet stran: 887

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Obsah XIII. svazku: Obsah 13 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek  Smlouva o – Součást. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 887s. (ISBN 978-80-7380-744-3)

 

XIV. svazek Soudnictví

Počet stran: 855

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Obsah XIV. svazku: Obsah 14 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek  Soudnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 855 s. (ISBN 978-80-7380-748-1)

 

XV. svazek Soukromé – Správa ústřední

Počet stran: 926

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Obsah XV. svazku: Obsah 15 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek  Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 926 s. (ISBN 978-80-7380-752-8)

 

XVI. svazek Správa veřejná – Suché

Počet stran: 899

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Obsah XVI. svazku: Obsah 16 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek  Správa veřejná – Suché. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 899 s. (ISBN 978-80-7380-761-0)

 

XVII. svazek Svatá – Štrbské

Počet stran: 884

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Obsah XVII. svazku: Obsah 17 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek  Svatá – Štrbské. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 884 s. (ISBN 978-80-7380-769-6)

 

XVIII. svazek  Ta – Ty

Počet stran: 890

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Obsah XVIII. svazku: Obsah 18 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek  Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 890 s. (ISBN 978-80-7380-779-5)

 

XIX. svazek  U – Ú

Počet stran: 806

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Obsah XIX. svazku: Obsah 19 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek  U – Ú. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 806 s. (ISBN 978-80-7380-795-5)

 

XX. svazek  Vá – Volba

Počet stran: 799

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Obsah XX. svazku: Obsah 20 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek  Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 799 s. (ISBN 978-80-7380-802-0)

 

XXI. svazek  Volby – Zákon o

Počet stran: 833

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Obsah XXI. svazku: Obsah 21 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek  Volby – Zákon o. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 833s. (ISBN 978-80-7380-812-9)

 

XXII. svazek  Zákon ob-Ž

Počet stran: 814

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Obsah XXII. svazku: Obsah 22 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek  Zákon ob-Ž. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, 814s. (ISBN 978-80-7380-813-6)

 

XXIII. svazek, Biografie právníků A-J

Počet stran: 855

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2022 (1. vydání)

Obsah XXII. svazku: Obsah 23 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. – HORÁK, O. – KOLUMBER, D. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIII. svazek  Biografie právníků A-J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, 855 s. (ISBN 978-80-7380-913-3)

 

XXIV. svazek, Biografie právníků K-Ř

Počet stran: 882

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2023 (1. vydání)

Obsah XXII. svazku: Obsah 24. svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. – HORÁK, O. – KOLUMBER, D. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIV. svazek  Biografie právníků K-Ř. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023, 882 s. (ISBN 978-80-7380-926-3)