ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN


 

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.

 

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.


The European Society for History of Law je jedním ze spolutvůrců a organizátorů encyklopedie.


Podrobné informace na tomto odkazu: http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/I. svazek A–Č

I. svazek Encyklopedie českých právních dějin obsahuje úvodní studie osvětlující vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy. Hlavní část tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu A-Č.

Počet stran: 972

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Obsah I. svazku: Obsah 1 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)

                 

II. svazek D–J

Počet stran: 916

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah II. svazku: Obsah 2 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)


III. svazek K–M

Počet stran: 878

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah III. svazku: Obsah_3_svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 878 s. (ISBN 978-80-7380-602-6)


IV. svazek N–O

Počet stran: 840

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah IV. svazku: Obsah 4 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 840 s. (ISBN 978-80-7380-624-8)


V. svazek Pa–Právni

Počet stran: 934

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah V. svazku: Obsah 5 svazek.pdf

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 934 s. (ISBN 978-80-7380-638-5)


VI. svazek Právní–právo po

Počet stran: 883

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Obsah VI. svazku: Obsah 6 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek  Právní – právo po. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 883 s. (ISBN 978-80-7380-641-5)


VII. svazek Právo pra–Prob

Počet stran: 829

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah VII. svazku: Obsah 7 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek  Právo pra  – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 829 s. (ISBN 978-80-7380-648-4)


VIII. svazek Procesy (do roku 1949)

Počet stran: 877

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah VIII. svazku: Obsah 8 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek  Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 877 s. (ISBN 978-80-7380-656-9)


IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů

Počet stran: 929

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah IX. svazku: Obsah 9 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek  Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 929 s. (ISBN 978-80-7380-657-6)


X. svazek R – Říš

Počet stran: 813

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Obsah X. svazku: Obsah 10 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek  R – Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 913 s. (ISBN 978-80-7380-671-2)


XI. svazek Řízení

Počet stran: 909

Formát: B5

Vazba: V8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Obsah XI. svazku: Obsah 11 svazek.pdf 

 

SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek  Řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 909 s. (ISBN 978-80-7380-715-3)