Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie 


za rok 2019

 

Dne 20. listopadu 2019 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie slovenskému právnímu historikovi z bratislavské právnické fakulky prof. JUDr. Jozefu Beňovi, CSc.

 

U příležitosti předání ocenění přednesl prof. Beňa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity přednášku na téma "Otázky slovenské autonomie v letech 1918-1939".

 

 

Zleva: Jiří L. Bílý, Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček