Přihláška

 

 

Níže je ke stažení přihláška do spolku Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. Přihlášku vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu sídla spolku, nebo ji vyplněnou naskenujte a zašlete prostřednictvím elektronické pošty na: info@historyoflaw.eu.

 

Poté co představenstvo udělí souhlas k přijetí za člena, budete emailem vyzváni k platbě členského poplatku. Po jeho obdržení obdržíte certifikát osvědčující vaše členství.

 

 

Přihlášku  ve formátu .docx si stáhněte zde:


Přihlášku  ve formátu .pdf si stáhněte zde: