PřihláškaNíže je ke stažení přihláška do The European Society for History of Law. Přihlášku vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu sídla spolku, nebo ji vyplněnou naskenujte a zašlete prostřednictvím elektronické pošty na: info@historyoflaw.eu.


Poté co představenstvo udělí souhlas k přijetí za člena, budete emailem vyzváni k platbě členského poplatku. Po jeho obdržení obdržíte certifikát osvědčující vaše členství.Přihlášku  ve formátu .docx si stáhněte zde:


Přihlášku  ve formátu .pdf si stáhněte zde: