Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie 


za rok 2021

 

Dne 22. července 2021 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi OP, který v současnosti působí na Katedře právních dějin Právnické fakulty UK a vyučuje spolu s kolegou Zábojem Horákem pět povinně volitelných předmětů církevního a konfesního práva, dva vědecké semináře a volitelné předměty Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky a Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie. Podílí se na výuce a zkoušení povinného předmětu Vývoj velkých právních systémů. Je členem Vědecké rady Katolické teologické fakulty UK. Prof. Tretera náleží k předním evropským odborníkům v oblasti konfesního práva. Je předsedou Společnosti pro církevní právo. Životopisný medailon prof. Tretery je dostupný na tomto odkazu:

 

 

 

Zleva: Karel Schelle a Jiří Raimund TreteraZleva: Záboj Horák, Jaromír Tauchen, Jiří Raimund Tretera a Karel Schelle


 

 

Dne 22. července 2021 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie doc. JUDr. Ladislavu Soukupovi, CSc., který do nedávné doby působil na Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy a po jeho zrušení přešel na její Katedru právních dějin.

Od příchodu na Ústav právních dějin působil jako výkonný redaktor časopisu Právněhistorické studie a jako vědecký tajemník. Byl spoluřešitelem několika grantových projektů, které ústav získal.

Odborně se zaměřuje na české a československé právní dějiny 19. a 20. století, právní úpravau občanských práv a svobod, vývoj veřejné správy či dějiny trestního práva. Životopisný medailon doc. Soukupa je dostupný na tomto odkazu:

 

 

 

Zleva: Karel Schelle a Ladislav Soukup