Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie 


za rok 2023

 

Dne 24. října 2023 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie in memoriam prof. JUDr. Ignáci Antonínu Hrdinovi, DrSc., O.Praem.

 

Profesor Hrdina byl nejen vynikajícím odborníkem na církevní právo, ale dlouhobě se rovněž věnoval právním dějinám včetně římského práva. Byl autorem více než stovky odborných článků v odborných časopisech i sbornících, publikovaných recenzí, slovníkových hesel, ale i popularizujících článků. V rámci českých právních dějin se zabýval zejména soudními procesy říšského hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738).

 

Ocenění převzal ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD., opat strahovský.

 

 

 


 


JUDr. Alexandra Bejvančická a ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD.