Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie 


Statut

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law, z.s.), Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047, uděluje od roku 2019 každoročně ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie osobnostem, které v této oblasti dosáhly významných výsledků, a to obzvláště u příležitosti dovršení jejich životního jubilea.

 

Představenstvo spolku, případně po poradě s dalšími odborníky z oblasti právní historie, navrhne počátkem běžného roku několik kandidátů, z nichž pak následně vybere jednoho po zohlednění kritérií, jako je rozsah publikační činnosti, ohlasy na publikační či přednáškovou činnost u nás i v zahraničí, popularizační činnost v oblasti právní historie, výjimečný počin v oblasti právní historie či aktivity ve prospěch právněhistorických spolků.

 

Návrhy na ocenění na daný rok může představenstvu podat každý člen spolku do 30. ledna běžného roku. Nemusí se jednat jen o osobnosti, které působí na katedrách právní historie, nýbrž i o historiky, kteří se celoživotně zabývají právními dějinami.

 

Oceněná osobnost za daný rok společně s jejím profesním medailonkem a uvedením nejvýznamnějších publikačních počinů bude zveřejněna na internetových stránkách pořadatele www.historyoflaw.eu a v Bulletinu Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.

 

Oceněná osobnost obdrží od pořadatele příslušné osvědčení.

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z. s. je dle svého uvážení oprávněna ocenění v daném roce neudělit či naopak v odůvodněných případech udělit v jednom roce ocenění několik.

 

Na udělení ocenění není právní nárok.

 

V Brně, dne 1. ledna 2019

 

 

Statut "Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie" ke stažení zde: