INFORMACE V MÉDIÍCH


 

Bulletin advokacie - 6.11.2017

Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin.

www.bulletin-advokacie.cz/politicke-procesy-v-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin

 

Česká televize - 1.11.2017 - Zprávy ve 12

Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin, které obsahují kompletní soubor politických procesů.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/217411012001101/

 

Bulletin Česká justice 10/2017

www.ceska-justice.cz/2017/10/encyklopedie-pravnich-dejin-polovine-pisi-stovky-autoru/

 

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017

www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/politicke-procesy-byly-i-ve-stredoveku-mapuje-je-dalsi-dil-encyklopedie-ceskych-pravnich-dejin--1764764

 

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017

Informace o Encyklopedii českých právních dějin.

www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/dvacet-svazku-750-autoru-prace-na-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin-jsou-v_1710261541_pj