PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNĚ VYDANÝCH PRÁVNĚHISTORICKÝCH KNIH


 

Tomáš Řepa: BANDEROVCI


 

 

https://youtu.be/vb05TFoCItE

 

 

Vladimír Černý: BRNĚNSKÉ GESTAPO 1939–1945 A POVÁLEČNÉ SOUDNÍ PROCESY S JEHO PŘÍSLUŠNÍKY


 

 

https://youtu.be/YzrT8hp4Mg8

 

 

Ondřej Horák: BRNĚNSKÁ NORMATIVNÍ CIVILISTIKA (POSTAVY - PROJEKTY - POLEMIKY)


 

 

https://youtu.be/o3aNwiGn6yc

 

 

David Kolumber: ZÁNIK JUGOSLÁVIE


 

 

https://youtu.be/xXoE5KsoEOo

 

 

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: PRÁVNÍ DĚJINY NA BRNĚNSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTĚ (100 LET BRNĚNSKÉ PRÁVNÍ HISTORIE)


 

 

https://youtu.be/6YGxCXjvEpY

 


 

Jiří L. Bílý: IUS MONTIUM. PRÁVO MORAVSKÝCH VINOHRADNÍCH HOR V KONTEXTU STŘEDNÍ EVROPY


 

 

https://youtu.be/5tg0esc1kl4

 

 


Kolektiv autorů: ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SYSTÉM MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA


 

 

https://youtu.be/ytCfL5Tb25M