Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny


ISSN 2464-4889Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,

 

počínaje říjnem 2015 jsme se rozhodli zvýšit informovanost členské základny vydáváním informační bulletinu, ve kterém jsou otiskovány aktuality z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení, a to minimálně čtyřikrát ročně. Jedná se především o pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických knih či zprávy z vědeckého života (z konferencí, seminářů či kolokvií, obhajob rigorózních a disertačních prací, výročí nebo nekrology).

 

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je zpřístupněn rovněž na internetových stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv.

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

 

Tiráž:

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.

Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.

Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.

Kontaktní email: info@historyoflaw.eu

Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně.