Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny


ISSN 2464-4889Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,


počínaje říjnem 2015 jsme se rozhodli zvýšit informovanost členské základny vydáváním informační bulletinu, ve kterém jsou otiskovány aktuality z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení, a to minimálně čtyřikrát ročně. Jedná se především o pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických knih či zprávy z vědeckého života (z konferencí, seminářů či kolokvií, obhajob rigorózních a disertačních prací, výročí nebo nekrology).

 

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je zpřístupněn rovněž na internetových stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv.


Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.
ARCHIV


Řádná vydání

č. 1/2015       č. 2/2015


č. 1/2016      č. 2/2016     č. 3/2016     č. 4/2016


č. 1/2017      č. 2/2017    č. 3/2017     č. 4/2017


č. 1/2018Zvláštní vydání

Zvláštní číslo 1/2015 (listopad 2015)


Zvláštní číslo 1/2016 (březen 2016)


Zvláštní číslo 2/2016 (červenec 2016)


Zvláštní číslo 3/2016 (září 2016)


Zvláštní číslo 4/2016 (prosinec 2016)


Zvláštní číslo 1/2017 (leden 2017)


Zvláštní číslo 2/2017 (únor 2017)


Zvláštní číslo 3/2017 (květen 2017)


Zvláštní číslo 4/2017 (květen 2017)


Zvláštní číslo 5/2017 (srpen 2017)


Zvláštní číslo 6/2017 (listopad 2017)


Zvláštní číslo 1/2018 (duben 2018)

Tiráž:


Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.

Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.

Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.

Kontaktní email: info@historyoflaw.eu

Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně.