Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny


ISSN 2464-4889Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,

 

počínaje říjnem 2015 jsme se rozhodli zvýšit informovanost členské základny vydáváním informační bulletinu, ve kterém jsou otiskovány aktuality z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení, a to minimálně čtyřikrát ročně. Jedná se především o pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických knih či zprávy z vědeckého života (z konferencí, seminářů či kolokvií, obhajob rigorózních a disertačních prací, výročí nebo nekrology).

 

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je zpřístupněn rovněž na internetových stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv.

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

 


Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (2015-2019)

Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Ondřej Horák (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-64-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-335-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2020, softcover, B5, 480 stran

 

 

Elektronická verze publikace je dostupná na tomto odkazu:


Tiráž:

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.

Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.

Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.

Kontaktní email: info@historyoflaw.eu

Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně.